Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Trafiksikkerhed i EU: Kun 2 % færre trafikdræbte i 2011

Bruxelles, den 29. marts 2012 – Nye tal fra Europa-Kommissionen viser, at de meget lovende fremskridt med at sænke antallet af trafikdræbte i EU gennem de seneste ti år (gennemsnitligt -6 %) var i kraftig tilbagegang i 2011 med et fald på kun -2 %. Hvad der er endnu værre, så har visse EU-medlemsstater som Tyskland og Sverige, der normalt har en høj trafiksikkerhed, oplevet en markant stigning i antallet af trafikdræbte. I andre medlemsstater som Polen og Belgien – der allerede er bagud med trafiksikkerheden – er tallene for trafikdræbte steget. Problemet med motorcyklister, hvor dødstallene endnu ikke er faldet efter mere end ti år, findes stadig.

EU's transportkommissær, Siim Kallas, siger: "Disse tal er en brat opvågnen. Det er det laveste fald i trafikdræbte i et årti. Hver dag dør der stadig 85 personer på de europæiske veje. Det er ikke acceptabelt. Vi skal gøre en større indsats på EU- og nationalt niveau, så vi kan nå vores mål om at halvere antallet af trafikdræbte i 2020. Jeg har skrevet til ministrene i alle medlemsstater og anmodet om oplysninger om de nationale trafiksikkerhedsplaner for 2012. Jeg vil være forsikret om, at der selv i hårde økonomiske tider bliver taget hånd om dette vigtige arbejde, som er så centralt for trafiksikkerheden. På EU-niveau agter jeg også i 2012 at rette fokus mod trafikdræbte motorcyklister, så vi kan vende den nuværende tendens og opleve et fald i antallet af disse trafikofre."

Vedlagte tabel – "antal trafikdræbte pr. land" – viser udviklingen siden 2001 med data for hele EU og for hver medlemsstat. Den indeholder de seneste tal for 2011.

I løbet af de sidste ti år er der under EU's handlingsplan for trafiksikkerheden for 2001-2011 sket en stor udvikling. Antallet af trafikdræbte er faldet med næsten 45 %, og man har reddet mere end 125 000 menneskeliv.

Antallet af trafikdræbte i EU er faldet med et gennemsnit på 6 % om året og i nogle år med hele 11 % (2010).

EU's handlingsplan for trafiksikkerhed for 2011-2020

Kommissionen vedtog i juli 2010 en ambitiøs plan om at halvere antallet af trafikdræbte på Europas veje over de næste ti år. De initiativer, der foreslås i de europæiske færdselssikkerhedspolitiske retningslinjer for 2011-2020, omfatter fastsættelse af højere sikkerhedsstandarder for køretøjer, bedre skoling af trafikanterne og skærpet håndhævelse af færdselsreglerne. Kommissionen arbejder tæt sammen med medlemsstaterne om at gennemføre programmet.

Handlingsprogram for trafiksikkerheden for 2011-20:

Handlingsprogrammet indeholder en blanding af initiativer med vægt på at forbedre køretøjerne, infrastrukturen og trafikanternes adfærd.

Der er syv strategiske målsætninger:

  • Forbedrede sikkerhedsforanstaltninger for lastbiler og biler

  • Anlæggelse af sikrere veje

  • Udvikling af intelligente køretøjer

  • Styrkelse af tildelingen af kørekort og køreuddannelsen

  • Skærpet håndhævelse

  • Målrettet indsats for tilskadekomne

  • Ny fokus på motorcyklister.

De enkelte foranstaltninger for hver strategisk målsætning er anført i vedlagte MEMO/10/343.

Se også: MEMO/11/483

Hvad nu?

Arbejdet med at gennemføre EU's handlingsplan for trafiksikkerhed 2011-2020 vil tage til.

Derudover har Kommissionens næstformand meddelt, at han agter at styrke indsatsen i forbindelse med den nationale gennemførelse og for de mest sårbare trafikanter, nemlig motorcyklister.

Medlemsstat

Trafikdræbte (pr. 1 mio. indbyggere)

Udvikling

 

2001

2010

2011

(foreløbig)

2001-2010

Gennemsnitligt årligt fald

2010-2011

(foreløbig)

Belgique/België

145

75

77

-45%

-6%

4%

България (Bulgaria)

124

103

88

-23%

-3%

-15%

Česká republika

130

76

73

-40%

-5%

-4%

Danmark

81

46

40

-41%

-6%

-18%

Deutschland

85

45

49

-48%

-7%

10%

Eesti

146

58

75

-61%

-10%

29%

Éire/Ireland

107

47

42

-49%

-7%

-13%

Ελλάδα (Elláda)

172

111

97

-33%

-4%

-13%

España*

136

54

50

-50%

-9%

-6%

France

134

62

61

-51%

-8%

0%

Italia*

125

68

65

-42%

-6%

-4%

Κύπρος (Kypros)/Kibris

140

75

88

-39%

-5%

18%

Latvija

236

97

80

-61%

-10%

-18%

Lietuva

202

90

92

-58%

-9%

-3%

Luxembourg

159

64

70

-54%

-8%

13%

Magyarország

121

74

64

-40%

-6%

-14%

Malta

41

36

41

-6%

-1%

13%

Nederland*

62

32

33

-46%

-7%

2%

Österreich

119

66

62

-42%

-6%

-6%

Polska

145

102

109

-29%

-4%

7%

Portugal

163

79

74

-44%

-6%

-6%

România

109

111

94

-3%

0%

-15%

Slovenija

140

67

69

-50%

-7%

1%

Slovensko

114

68

59

-40%

-5%

-6%

Suomi/Finland

84

51

54

-37%

-5%

6%

Sverige

66

28

33

-54%

-8%

18%

United Kingdom*

61

31

32

-47%

-7%

5%

EU

112

62

61

-43%

-6%

-2%

* Foreløbige tal ud fra de seneste data. Beregningerne for Det Forenede Kongerige og Nederlandene er baseret på tal fra januar til september. Beregningerne for Italien og Spanien er baseret på data indsamlet af politiet, eksklusiv byområder.

Tabel 1: Udviklingen i trafikdræbte på vejene i EU (alle brugere) 2000-2010

Tabellen viser, at mens antallet af trafikdræbte i biler, på cykel, på knallert og fodgængere alle er faldet siden 2001, er det ikke tilfældet for personer på motorcykel.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns +32 2 298 76 38

Dale Kidd +32 2 295 74 61


Side Bar