Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Bezpečnost silničního provozu: počet mrtvých na silnicích EU v roce 2011 poklesl jen o 2 %

V Bruselu 29. března 2012 – Podle nových statistických údajů zveřejněných dnes Evropskou komisí se snižování počtu obětí na silnicích v minulém roce výrazně zpomalilo (na –2%) ve srovnání s velmi slibným poklesem po celé EU během posledního desetiletí (v průměru –6%). Ještě horší je, že v některých členských státech (jako Německu a Švédsku), které obecně vykazují velmi dobré výsledky co do bezpečnosti silničního provozu, nyní silně vzrost počet usmrcených. V jiných členských státech (jako třeba Polsku a Belgii), které v oblasti bezpečnosti silničního provozu zaostávají, vzrostl počet usmrcených. Nadále přetrvává problém motocyklů, kde se počet smrtelných nehod nesnížil ani po více než desetiletí.

Komisař EU pro dopravu Siim Kallas prohlásil: „Tato čísla jsou výstrahou. Toto je nejpomalejší pokles úmrtí na silnicích za desetiletí. Na evropských silnicích stále denně zemře 85 lidí. To nelze připustit. Abychom dosáhli cíle v podobě snížení smrtelných nehod na silnicích do roku 2020 o polovinu, budeme muset výrazně zintenzívnit úsilí na úrovni EU i na úrovni členských států. Obracím se na ministry ve všech členských státech se žádostí o informace o plánech členských států na prosazování bezpečnosti silničního provozu na rok 2012. Rád bych se znovu ujistil, že i v časech hospodářsky obtížných není tato významná práce, jež má tak ústřední význam pro bezpečnost silničního provozu, omezována. Na úrovni EU se v roce 2012 rovněž hodlám obzvlášť zaměřit na smrtelné nehody na motocyklech; vždyť přece musíme dosáhnout toho, aby se stávající trend zvrátil a počet úmrtí motocyklistů začal konečně klesat.“

V připojené tabulce „Smrtelné nehody na silnicích v jednotlivých zemích“ je znázorněn pokrok, jehož bylo dosaženo od roku 2001, s údaji za celou EU a členěním podle jednotlivých zemí. Jsou v ní uvedeny nejčerstvější údaje za rok 2011.

Během posledního desetiletí bylo v rámci akčního plánu EU pro bezpečnost silničního provozu na období 2001–2011 dosaženo výrazného pokroku. Smrtelné nehody na silnicích byly sníženy téměř o 45 % a bylo zachráněno více než 125 000 životů.

Smrtelné nehody na silnicích v EU klesaly každoročně v průměru o 6 %. A v některých letech činil pokles dokonce až 11 % (roku 2010).

Akční plán EU pro bezpečnost silničního provozu na období 2011–2020

Komise přijala v červenci 2010 podnětné plány na snížení počtu úmrtí na evropských silnicích o polovinu během příštích deseti let. Iniciativy navržené ve směrech politiky v oblasti bezpečnosti evropského silničního provozu na období 2011–2020 zahrnují stanovení vyšších norem bezpečnosti vozidel, lepší výcvik účastníků silničního provozu a důslednější prosazování pravidel silničního provozu. Komise na provádění tohoto programu úzce spolupracuje s členskými státy.

Akční program pro bezpečnost silničního provozu na období 2011–2020:

Akční program pro bezpečnost silničního provozu stanoví soubor iniciativ, které se zaměřují na zlepšování vozidel, infrastruktury a chování účastníků silničního provozu.

Jedná se o sedm strategických cílů:

  lepší bezpečnostní opatření pro nákladní a osobní automobily

  budování bezpečnějších silnic

  vývoj inteligentních vozidel

  posílení procesu vydávání průkazů a posílení výcviku

  lepší prosazování

  soustředění na snížení počtu zraněných

  nové zaměření na motocyklisty.

Podrobná opatření k jednotlivým strategickým cílům jsou uvedena v přiložené zprávě MEMO/10/343.

Viz rovněž: MEMO/11/483

Co bude následovat?

Zintenzívní se práce na provádění akčního plánu EU pro bezpečnost silničního provozu na období 2011–2020. Místopředseda navíc oznámil záměr zintenzívnit úsilí ohledně vnitrostátního prosazování a ohledně zranitelných účastníků silničního provozu na motocyklech.

Členský stát

Smrtelné dopravní nehody na milion obyvatel

Vývoj v počtu smrtelných nehod

 

2001

2010

2011

(předběžná hodnota)

2001-2010

Průměrný roční pokles

2010-2011

(předběžná hodnota)

Belgique/België (Belgie)

145

75

77

-45%

-6%

4%

България (Bulharsko)

124

103

88

-23%

-3%

-15%

Česká republika

130

76

73

-40%

-5%

-4%

Danmark (Dánsko)

81

46

40

-41%

-6%

-18%

Deutschland (Německo)

85

45

49

-48%

-7%

10%

Eesti (Estonsko)

146

58

75

-61%

-10%

29%

Eire/Ireland (Irsko)

107

47

42

-49%

-7%

-13%

Ελλάδα (Řecko)

172

111

97

-33%

-4%

-13%

España* (Španělsko)

136

54

50

-50%

-9%

-6%

France (Francie)

134

62

61

-51%

-8%

0%

Italia* (Itálie)

125

68

65

-42%

-6%

-4%

Κύπρος (Kypros)/Kibris (Kypr)

140

75

88

-39%

-5%

18%

Latvija (Lotyšsko)

236

97

80

-61%

-10%

-18%

Lietuva (Litva)

202

90

92

-58%

-9%

-3%

Luxembourg (Lucembursko)

159

64

70

-54%

-8%

13%

Magyarország (Maďarsko)

121

74

64

-40%

-6%

-14%

Malta

41

36

41

-6%

-1%

13%

Nederland* (Nizozemsko)

62

32

33

-46%

-7%

2%

Österreich (Rakousko)

119

66

62

-42%

-6%

-6%

Polska (Polsko)

145

102

109

-29%

-4%

7%

Portugal (Portugalsko)

163

79

74

-44%

-6%

-6%

România (Rumunsko)

109

111

94

-3%

0%

-15%

Slovenija (Slovinsko)

140

67

69

-50%

-7%

1%

Slovensko

114

68

59

-40%

-5%

-6%

Suomi/Finland (Finsko)

84

51

54

-37%

-5%

6%

Sverige (Švédsko)

66

28

33

-54%

-8%

18%

United Kingdom* (Spojené království)

61

31

32

-47%

-7%

5%

EU

112

62

61

-43%

-6%

-2%

* Předběžné údaje založené na posledních dostupných údajích. Odhady u Spojeného království a Nizozemska vycházejí z údajů od ledna do září. Odhady u Itálie a Španělska vycházejí z údajů zjištěných policií, včetně městských oblastí.

Tabulka 1: Trendy ve smrtelných nehodách na silnicích EU (všichni účastníci provozu) v období 2000–2010

Z tabulky vyplývá, že ačkoli smrtelné úrazy u osobních vozidel, chodců, cyklistů a mopedů vesměs od roku 2001 poklesly, u motocyklů tomu tak není.

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar