Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Пътна безопасност: през 2011 г. смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия са намалели едва с 2 %

Брюксел, 29 март 2012 г. — Актуалните данни, публикувани днес от Европейската комисия, сочат значително забавяне в темповете на снижаване броя на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия (на -2 %) за миналата година в сравнение с обнадеждаващото намаляване, отбелязано в целия ЕС през изминалото десетилетие (средно -6 %). Тревога буди фактът, че в някои държави — членки на ЕС, които имат традиционно добри показатели на безопасността на движението, като Германия и Швеция, сега се наблюдава значително увеличение на смъртността. В други държави членки, като Полша и Белгия, които принципно са на по-задни позиции по отношение на пътната безопасност, броят на загиналите при автомобилни катастрофи е нараснал. Особено наболял е проблемът с мотоциклетите, където броят на смъртните случаи не е спаднал вече повече от десетилетие.

Европейският комисар по транспорта Сийм Калас заяви: „Посочените данни са тревожен сигнал. Това е най-бавното намаляване на смъртността при пътнотранспортни произшествия за цяло десетилетие. По пътищата в Европа всеки ден загиват 85 души. Ние не можем да се примирим с това. Както на съюзно, така и на национално равнище трябва рязко да засилим мерките за намаляване наполовина на броя на жертвите на автомобилни катастрофи, което е нашата цел до 2020 година. Ще се обърна към министрите на всички държави членки с искане за информация относно националните планове за повишаване на безопасността на движението по пътищата за 2012 година. Искам да се уверя, че вниманието към тази важна задача, която стои в основата на пътната безопасност, не отслабва дори в период на икономически затруднения. На равнище ЕС възнамерявам да съсредоточа усилията върху злополуките с мотоциклети, тъй като сегашната тенденция към нарастването им трябва да се промени и броят на загиналите при тях трябва да започне да спада.“

Приложената таблица „Брой на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия по държави“ показва напредъка от 2001 година насам с обобщени данни за целия Европейски съюз и разбивка по държави. Тя съдържа най-новите данни за 2011 г.

През последното десетилетие е постигнат значителен напредък по Плана за действие в областта на пътната безопасност за периода 2001—2011 г. Смъртните случаи по пътищата са намалели с почти 45 % и са спасени повече от 125 000 човешки живота.

Броят на жертвите на пътнотранспортни произшествия е спадал средно с 6 % всяка година. В някои години е отбелязано намаление дори с 11 % (2010 г.).

План за действие на ЕС в областта на пътната безопасност за периода 2011—2020 година

През юли 2010 г. Комисията прие амбициозен план за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата на Европа през следващите 10 години. Инициативите, предложени в Насоките за европейска политика в областта на пътната безопасност за периода 2011—2020 г., варират от налагане на по-високи стандарти за безопасност на превозните средства до подобряване на обучението на участниците в пътното движение и засилване на контрола върху спазването на правилата за движение по пътищата. Комисията работи в тясно сътрудничество с държавите членки за изпълнението на тази програма.

Програма за действие в областта на пътната безопасност за периода 2011—2020 година:

Програмата за действие в областта на пътната безопасност съчетава инициативи, насочени към подобрения в превозните средства, инфраструктурата и поведението на участниците в пътното движение.

Тя включва седем стратегически цели:

  • Мерки за подобряване на безопасността на камионите и леките автомобили;

  • Строителство на по-безопасни пътища;

  • Разработване на интелигентни превозни средства;

  • Повишаване на изискванията за издаване на свидетелства за управление на МПС и към съответното обучение;

  • Засилване на контрола върху спазването на правилата за движение по пътищата;

  • Намаляване броя на ранените при пътнотранспортни произшествия;

  • Обръщане на по-голямо внимание на мотоциклетистите.

Конкретните мерки по всяка стратегическа цел са изложени в MEMO/10/343.

Вж. също: MEMO/11/483

Какво предстои?

Ще се ускори работата по изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на пътната безопасност за периода 2011—2020 година. Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас заяви своето намерение да съсредоточи вниманието върху прилагането му в държавите членки и върху мотоциклетистите, които са уязвими участници в движението по пътищата.

 Държави членки

Брой на смъртните случаи на един милион жители

Развитие на броя на смъртните случаи

 

2001

2010

2011

(предварителни данни)

2001-2010

Средно годишно намаление

2010-2011

(предварителни данни)

Белгия

145

75

77

-45%

-6%

4%

България

124

103

88

-23%

-3%

-15%

Чешка република

130

76

73

-40%

-5%

-4%

Дания

81

46

40

-41%

-6%

-18%

Германия

85

45

49

-48%

-7%

10%

Естония

146

58

75

-61%

-10%

29%

Ирландия

107

47

42

-49%

-7%

-13%

Гърция

172

111

97

-33%

-4%

-13%

Испания*

136

54

50

-50%

-9%

-6%

Франция

134

62

61

-51%

-8%

0%

Италия*

125

68

65

-42%

-6%

-4%

Кипър

140

75

88

-39%

-5%

18%

Латвия

236

97

80

-61%

-10%

-18%

Литва

202

90

92

-58%

-9%

-3%

Люксембург

159

64

70

-54%

-8%

13%

Унгария

121

74

64

-40%

-6%

-14%

Малта

41

36

41

-6%

-1%

13%

Нидерландия*

62

32

33

-46%

-7%

2%

Австрия

119

66

62

-42%

-6%

-6%

Полша

145

102

109

-29%

-4%

7%

Португалия

163

79

74

-44%

-6%

-6%

Румъния

109

111

94

-3%

0%

-15%

Словения

140

67

69

-50%

-7%

1%

Словакия

114

68

59

-40%

-5%

-6%

Финландия

84

51

54

-37%

-5%

6%

Швеция

66

28

33

-54%

-8%

18%

Обединено кралство*

61

31

32

-47%

-7%

5%

ЕС

112

62

61

-43%

-6%

-2%

*Предварителна информация по последни налични данни. Оценките на Обединеното кралство и Нидерландия се основават на данни за периода от януари до септември. Оценките на Италия и Испания се основават на данни, събрани от полицията, които не включват градските райони.

Таблица 1: Тенденции при броя на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия в ЕС (всички участници в движението по пътищата) за периода 2000—2010 г.

Таблицата показва, че докато инцидентите с фатален изход за автомобилисти, пешеходци, велосипедисти и мотопедисти от 2001 година насам намаляват, това не се отнася за мотоциклетистите.

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar