Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska komisija poziva javnost k sodelovanju pri posodobitvi zakona o insolventnosti

Bruselj, 30. marca 2012 – Evropska komisija je danes začela javno posvetovanje o posodobitvi pravil EU o insolventnosti. Veljavna pravila (Uredba o insolventnosti) so nastala leta 2000 in določajo postopke za uskladitev stečajev – podjetij ali posameznikov – med več državami EU. Na podlagi rezultatov posvetovanja se bo skušalo ugotoviti, ali in kako je treba spremeniti veljavno uredbo, da bo podpirala podjetja in krepila enotni trg EU. Posvetovanje je del prizadevanj EU za ohranjanje delovnih mest ter spodbujanje gospodarskega okrevanja, trajnostne rasti in višje stopnje naložb, kakor je določeno v strategiji Evropa 2020.

V dinamičnem sodobnem gospodarstvu je insolventnost nekaj vsakdanjega. Približno polovica podjetij preživi manj kot pet let. Leta 2010 je šlo v EU v stečaj 220 000 podjetij, kar pomeni, da se jih vsak dan zapre približno 600. Negativno gibanje se je nadaljevalo tudi v letu 2011. Zato je nadvse pomembno, da se uvedejo sodobni zakoni in učinkoviti postopki, s katerimi bodo podjetja, ki imajo dovolj gospodarskega potenciala, lažje prebrodila finančne težave in dobila „še eno priložnost“.

Sodoben zakon o insolventnosti je bistven za finančno stabilnost in učinkovitost finančnega sistema. Je pomemben del sodobnega enotnega trga, ki podjetnike spodbuja k tveganjem, podjetjem pa po potrebi zagotavlja postopke za urejeno prenehanje opravljanje dejavnosti,“ je povedala evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. Dodala je še: „Sodoben zakon o insolventnosti bo pripomogel k zagonu gospodarstva, saj bo pripomogel k temu, da ekonomsko trdna podjetja s kratkoročnimi finančnimi težavami dobijo še eno priložnost. Zato se bomo posvetovali s podjetji, pa tudi z odvetniki, pravosodnimi organi in širšo javnostjo.“

Uredba o insolventnosti iz leta 2000 je izboljšala pravno varnost in omogočila lažje pravosodno sodelovanje pri obravnavi čezmejnih primerov insolventnosti. Vendar pa so se v desetih letih njene uporabe nacionalni zakoni o insolventnosti ter gospodarsko in politično okolje tako spremenili, da je treba spremeniti tudi uredbo.

Komisija se bo posvetovala z velikimi in malimi podjetji, samozaposlenimi posamezniki, stečajnimi upravitelji, pravosodnimi organi, javnimi organi, upniki, stroko in najširšo javnostjo glede njihovih izkušenj s primeri insolventnosti, zlasti čezmejnimi. Komisija bo skušala na podlagi njihovih odgovorov ugotoviti, ali in kako bi bilo treba izboljšati in posodobiti sedanji pravni okvir.

Posvetovanje bo trajalo do 21. junija 2012.

Posvetovanje je na voljo na naslovu

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/120326_en.htm.

Ozadje

Evropski zakon o insolventnosti je določen v Uredbi Sveta (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti (Uredba o insolventnosti), ki se uporablja od 31. maja 2002. Vsebuje pravila o sodni pristojnosti, priznavanju in pravu, ki se uporablja, ter določa usklajevanje postopkov v primeru insolventnosti, uvedenih v več državah članicah. Uredba se uporablja, kadar se premoženje ali upniki dolžnika nahajajo v več kot eni državi članici.

Dodatne informacije

Evropska komisija – postopki v primeru insolventnosti:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Spletišče podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding: http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar