Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja Europejska zasięga opinii społeczeństwa na temat nowoczesnego systemu europejskiego prawa upadłościowego

Bruksela, dnia 30 marca 2012 r. – Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje społeczne na temat modernizacji unijnych przepisów dotyczących upadłości. Obowiązujące przepisy (rozporządzenie w sprawie postępowania upadłościowego) pochodzą z 2000 r. i określają tryb koordynacji upadłości przedsiębiorstw lub osób fizycznych między kilkoma państwami UE. Wyniki konsultacji pomogą ustalić, czy i w jaki sposób obowiązujące rozporządzenie powinno zostać zmienione w celu wsparcia przedsiębiorstw i wzmocnienia jednolitego rynku w UE. Jest to część działań Unii mających na celu utrzymanie miejsc pracy oraz wsparcie ożywienia gospodarczego, zrównoważonego wzrostu i wyższej stopy inwestycji, zgodnie ze strategią „Europa 2020”.

Upadłość jest stałym elementem dynamicznej, nowoczesnej gospodarki. Około połowie przedsiębiorstw nie udaje się przetrwać pięciu lat. W 2010 r. ogółem 220 tys. przedsiębiorstw w UE zostało postawionych w stan likwidacji. Oznacza to, że codziennie działalność zamykało około 600 europejskich przedsiębiorstw. Tendencja ta utrzymała się w 2011 r. Ustanowienie nowoczesnych przepisów i skutecznych procedur jest zatem niezwykle ważne, aby pomóc przedsiębiorstwom, które mają wystarczająco mocne podstawy ekonomiczne, w pokonaniu trudności finansowych i dać im w ten sposób drugą szansę.

„Nowoczesne prawo upadłościowe ma zasadnicze znaczenie dla stabilności finansowej oraz dla skuteczności systemu finansowego. Stanowi istotny element nowoczesnego jednolitego rynku i zachęca przedsiębiorców do podejmowania ryzyka. W razie konieczności zapewnia im zaś możliwość zakończenia działalności w uporządkowany sposób” – powiedziała unijna komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding. „Nowoczesne prawo upadłościowe pomoże wzmocnić gospodarkę, ponieważ ułatwi zapewnienie drugiej szansy stabilnym ekonomicznie przedsiębiorstwom, które przeżywają chwilowe trudności finansowe. Dlatego właśnie zasięgamy opinii przedsiębiorstw, a także prawników, organów sądowych i ogółu społeczeństwa”.

Rozporządzenie w sprawie postępowania upadłościowego z 2000 r. zwiększyło pewność prawa i ułatwiło współpracę sądową w zakresie rozpatrywania transgranicznych spraw upadłościowych. Jednakże po dziesięciu latach jego stosowania istotne zmiany w krajowym prawie upadłościowym i znaczące zmiany zachodzące w środowisku gospodarczym i politycznym sprawiają, że konieczny jest przegląd rozporządzenia.

Komisja zasięga opinii małych i dużych przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność na własny rachunek, syndyków masy upadłościowej, organów sądowych, władz publicznych, wierzycieli, środowisk naukowych oraz ogółu społeczeństwa na temat ich doświadczeń związanych z upadłością, w szczególności w sprawach transgranicznych. Ich odpowiedzi pomogą Komisji ocenić, czy i w jaki sposób obecne ramy prawne powinny zostać usprawnione i zmodernizowane.

Konsultacje potrwają do dnia 21 czerwca 2012 r.

Informacje dotyczące konsultacji są dostępne pod adresem:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/120326_en.htm

Kontekst

Europejskie prawo upadłościowe określone jest w rozporządzeniu (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, które jest stosowane od dnia 31 maja 2002 r. Rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące właściwości, uznawania oraz prawa właściwego i zapewnia koordynację postępowań upadłościowych, które zostały wszczęte w kilku państwach członkowskich. Rozporządzenie stosuje się w każdym przypadku, gdy majątek dłużnika lub wierzyciele znajdują się w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Dodatkowe informacje

Komisja Europejska – postępowanie upadłościowe:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, unijnej komisarz ds. sprawiedliwości: http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar