Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie raadpleegt het publiek over de modernisering van het Europese insolventierecht

Brussel, 30 maart 2012 – Vandaag is de Europese Commissie begonnen met een openbare raadpleging over de modernisering van de EU-voorschriften inzake insolventie. De bestaande voorschriften (de insolventieverordening) dateren uit 2000 en betreffen de coördinatie van faillissementprocedures (voor ondernemingen of particulieren) tussen verschillende EU–landen. Met behulp van de resultaten van de raadpleging zal worden nagegaan of en hoe de bestaande verordening moet worden gewijzigd om ondernemingen en de interne markt van de EU te versterken. Deze raadpleging maakt deel uit van de EU–inspanningen om arbeidsplaatsen te behouden en te zorgen voor economisch herstel, duurzame groei en meer investeringen, zoals vastgelegd in de Europa 2020-strategie.

Insolventies zijn een dagelijks gegeven in een dynamische, moderne economie. Ongeveer de helft van de ondernemingen wordt na minder dan vijf jaar opgedoekt. In 2010 gingen in de EU in totaal 220 000 ondernemingen failliet – d.w.z. 600 ondernemingen per dag. Deze trend zette zich ook in 2011 voort. Het is daarom van wezenlijk belang te beschikken over moderne wetgeving en efficiënte procedures om ondernemingen die economisch levensvatbaar zijn, te helpen bij het oplossen van financiële problemen en ze een "tweede kans" te geven.

"Een modern insolventierecht is essentieel voor de financiële stabiliteit en voor de doeltreffendheid van het financiële systeem. Het is een wezenlijk element van een moderne interne markt en zet ondernemers aan tot het nemen van risico's. Indien nodig biedt het ook een geordend kader voor de liquidatie van ondernemingen," aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. "Een modern insolventierecht zal de economie helpen versterken door economisch solide ondernemingen die op korte termijn financiële problemen hebben, een tweede kans te bieden. Daarom raadplegen wij zowel ondernemingen als juristen, gerechtelijke autoriteiten en het grote publiek."

De insolventieverordening van 2000 heeft gezorgd voor meer rechtszekerheid en heeft de justitiële samenwerking bij grensoverschrijdende insolventiezaken vergemakkelijkt. Doch tien jaar na de inwerkingtreding van die verordening, is het nationale insolventierecht sterk geëvolueerd en zijn de economische en politieke omstandigheden grondig gewijzigd, waardoor een herziening van de verordening wenselijk lijkt.

De Commissie raadpleegt kleine en grote ondernemingen, zelfstandigen, insolventiepractici, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties, crediteuren, academici en het grote publiek over hun ervaringen met insolventieprocedures en meer bepaald grensoverschrijdende insolventieprocedures. Aan de hand van hun antwoorden zal de Commissie kunnen nagaan of en hoe het huidige rechtskader moet worden versterkt en gemoderniseerd.

De raadpleging loopt tot en met 21 juni 2012.

Website voor de raadpleging: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/120326_en.htm

Achtergrond

Het Europese insolventierecht is neergelegd in Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures (de "insolventieverordening”), die sinds 31 mei 2002 van toepassing is. Deze verordening bevat voorschriften inzake rechterlijke bevoegdheid, erkenning en toepasselijk recht, en voorziet in de coördinatie van insolventieprocedures die in meerdere lidstaten zijn geopend. De verordening is van toepassing wanneer de schuldenaar goederen of schuldeisers heeft in meer dan een lidstaat.

Voor meer informatie

Europese Commissie – Insolventieprocedures:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Algemene nieuwssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar