Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija konsultuojasi su visuomene dėl modernios Europos bankroto teisės aktų sistemos

Briuselis, 2012 m. kovo 30 d. Šiandien Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl bankrotą reglamentuojančių ES taisyklių modernizavimo. Dabartinės taisyklės (Bankroto reglamentas) galioja nuo 2000 m., jose nustatyta, kaip turėtų būti derinamos bendrovių arba fizinių asmenų bankroto bylos keliose ES šalyse. Konsultacijų rezultatai padės nustatyti, ar reikia peržiūrėti dabartinį reglamentą, siekiant sustiprinti bendroves ir ES bendrąją rinką, ir kaip tą reikėtų padaryti. Šiomis konsultacijomis prisidedama prie ES pastangų išsaugoti darbo vietas ir skatinti ekonomikos atsigavimą, tvarų augimą ir didesnes investicijas, kaip nustatyta strategijoje „Europa 2020“.

Bankrotai yra gyvenimo dinamiškos ir šiuolaikinės ekonomikos sąlygomis reiškinys. Apie pusė įmonių gyvuoja trumpiau nei penkerius metus. 2010 m. ES iš viso bankrutavo 220 000 įmonių, t. y. kiekvieną dieną apie 600 bendrovių. Ši tendencija išliko ir 2011 m. Todėl labai svarbu, kad būtų modernių įstatymų ir veiksmingų procedūrų, siekiant padėti pakankamai ekonomiškai pajėgioms įmonėms įveikti finansinius sunkumus ir suteikti joms antrą šansą.

„Modernus bankroto teisės aktas yra labai svarbus, siekiant užtikrinti finansinį stabilumą ir finansų sistemos veiksmingumą. Šis teisės aktas yra esminis modernios bendrosios rinkos elementas, jis skatina verslininkus rizikuoti. Prireikus juo numatoma, kaip sklandžiai nutraukti įmonių veiklą, – sakė už ES teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Modernus bankroto teisės aktas padės stiprinti ekonomiką, nes ekonomiškai patikimoms įmonėms, patiriančioms laikinų finansinių sunkumų, bus galima suteikti antrą šansą. Todėl konsultuojamės tiek su verslo atstovais, tiek su teisininkais, teisminėmis institucijomis ir plačiąja visuomene.“

2000 m. Bankroto reglamentu pagerintas teisinis tikrumas ir palengvintas teisminis bendradarbiavimas sprendžiant tarpvalstybines bankroto bylas. Vis dėlto šis reglamentas taikomas jau dešimt metų ir, atsižvelgiant į svarbius nacionalinių bankroto įstatymų pokyčius ir labai pasikeitusią ekonominę ir politinę aplinką, jį reikia peržiūrėti.

Komisija konsultuojasi su mažųjų ir didžiųjų įmonių atstovais, savarankiškai dirbančiais asmenimis, bankroto specialistais, teisminėmis institucijomis, viešosiomis institucijomis, kreditoriais, akademikais ir plačiąja visuomene, norėdama sužinoti apie jų patirtį, susijusią su bankrotu, ypač tarpvalstybiniu bankrotu. Dalyvių atsakymai padės Komisijai nustatyti, ar reikėtų tobulinti ir modernizuoti dabartinio teisinio reglamentavimo pagrindus ir kaip tą reikėtų daryti.

Konsultacijos vyks iki 2012 m. birželio 21 d.

Konsultacijų rezultatus galima rasti http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/120326_lt.htm.

Pagrindiniai faktai

Europos bankroto teisė įtvirtinta Reglamente (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų (Bankroto reglamente), kuris taikomas nuo 2002 m. gegužės 31 d. Reglamente nustatytos taisyklės, kuriomis reglamentuojama jurisdikcija, pripažinimas ir taikytina teisė, taip pat numatomas bankroto bylų, pradėtų keliose valstybėse narėse, derinimas. Reglamentas taikomas, kai skolininkas turi turto arba kai kreditoriai yra keliose valstybėse narėse.

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Bankroto bylos

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm.

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Komisijos pirmininko pavaduotojos, už teisingumą atsakingos ES Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė http://ec.europa.eu/reding.

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman, tel. (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva, tel. (+32 2 299 13 82)


Side Bar