Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan komissio käynnisti kuulemisen eurooppalaisen maksukyvyttömyyslainsäädännön uudistamisesta

Bryssel 30. maaliskuuta 2012 – Euroopan komissio on tänään käynnistänyt julkisen kuulemisen maksukyvyttömyyttä koskevien EU:n sääntöjen uudistamisesta. Nykyiset säännöt sisältyvät vuonna 2000 annettuun maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevaan asetukseen, ja ne määräävät, miten konkurssimenettelyt koordinoidaan EU:ssa jäsenvaltioiden välillä. Kuulemisen avulla pyritään selvittämään, miten nykyistä asetusta on mahdollisesti tarpeen muuttaa yritysten tukemiseksi ja EU:n sisämarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi. Uudistus on osa EU:n toimia, joiden tarkoituksena on varmistaa työpaikkojen säilyminen sekä edistää talouden elpymistä, kestävää kasvua ja investointeja Eurooppa 2020 ‑strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Konkurssit ovat normaali ilmiö dynaamisesti toimivassa nykytaloudessa. Yrityksistä noin puolet joutuu lopettamaan toimintansa viiden vuoden sisään sen aloittamisesta. Vuonna 2010 EU:ssa asetettiin selvitystilaan yhteensä 220 000 yritystä eli konkurssiin meni päivittäin noin 600 yritystä. Tämä suuntaus jatkui myös vuonna 2011. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että käytössä on nykyajan tarpeita vastaavat säännökset ja tehokkaat menettelyt, joilla riittävät taloudelliset edellytykset omaavia yrityksiä voidaan auttaa selviytymään rahoitusvaikeuksista ja jatkamaan yritystoimintaansa.

”Nykyajan tarpeita vastaava maksukyvyttömyyslainsäädäntö on välttämätön edellytys rahoitusvakaudelle, tehokkaalle rahoitusjärjestelmälle ja toimiville sisämarkkinoille. Se kannustaa yrityksiä riskinottoon, mutta tarjoaa myös tarvittaessa niille keinot toiminnan lopettamiseen”, totesi EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. ”Nykyaikainen maksukyvyttömyyslainsäädäntö auttaa vilkastuttamaan taloutta, sillä se tarjoaa tilapäisissä rahoitusvaikeuksissa oleville mutta riittävät taloudelliset edellytykset omaaville yrityksille uuden mahdollisuuden. Siksi käynnistämme kuulemisen, jossa toivomme saavamme kommentteja yrityksiltä, lakimiehiltä, oikeusviranomaisilta ja suurelta yleisöltä”, Reding jatkoi.

Vuonna 2000 annetulla asetuksella on lisätty oikeusvarmuutta ja helpotettu oikeudellista yhteistyötä jäsenvaltioiden rajat ylittävissä maksukyvyttömyystapauksissa. Sitä on kuitenkin sovellettu jo kymmenen vuotta, ja tänä aikana jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyslainsäädäntö on kehittynyt ja myös taloudellisessa ja poliittisessa toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Asetusta on tämän vuoksi tarkistettava.

Komissio pyytää pieniltä ja suurilta yrityksiltä, itsenäisiltä ammatinharjoittajilta, maksukyvyttömyysmenettelyssä selvittäjinä toimivilta, oikeusviranomaisilta, muilta viranomaisilta, luotonantajilta, tutkijoilta ja suurelta yleisöltä tietoja näiden kokemuksista, jotka liittyvät maksukyvyttömyysmenettelyihin ja etenkin valtioiden rajat ylittäviin maksukyvyttömyystapauksiin. Komissio voi saamiensa vastausten avulla selvittää, miten nykyistä lainsäädäntöä on mahdollisesti tarpeen parantaa ja uudistaa.

Kuuleminen päättyy 21. kesäkuuta 2012.

Kuulemiseen liittyvät asiakirjat ovat saatavana seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/120326_en.htm

Tausta

EU:n maksukyvyttömyyslainsäädäntö sisältyy maksukyvyttömyysmenettelyistä annettuun asetukseen (EY) N:o 1346/2000, jota on sovellettu 31. toukokuuta 2002 lähtien. Asetus sisältää säännöt toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja sovellettavasta laista sekä useammassa jäsenvaltiossa aloitettujen maksukyvyttömyysmenettelyjen yhteensovittamisesta. Asetusta sovelletaan aina kun velallisella on varoja tai velkojia useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

Lisätietoja

Euroopan komissio – maksukyvyttömyysmenettelyt:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu: http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar