Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská komise chce znát názor veřejnosti na moderní systém evropského insolvenčního práva

Brusel 30. března 2012 – Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o modernizaci předpisů EU upravujících insolvenci. Stávající předpisy (nařízení o úpadkovém řízení) jsou z roku 2000 a stanoví, jak by měly být koordinovány úpadky podniků či jednotlivců, pokud je jimi dotčeno několik zemí EU. Výsledky konzultace pomohou určit, zda a jakým způsobem je nutné stávající nařízení přepracovat, tak aby se pomohlo podnikům a posílil se vnitřní trh EU. Konzultace je součástí opatření uvedených ve strategii Evropa 2020, jejichž cílem je zachování pracovních míst a podpora hospodářského oživení, udržitelného růstu a vyšší míry investic.

Dynamická, moderní ekonomika se insolvencím nevyhne. Během prvních pěti let své existence zanikne asi polovina podniků. V roce 2010 jich v EU vstoupilo do likvidace celkem 220 000 – to je asi 600 společností v Evropě denně. Tento trend pokračoval i v roce 2011. Je proto nezbytné, aby byly k dispozici moderní právní předpisy a účinné postupy, které pomohou podnikům, jež jsou dostatečně ekonomicky robustní, překonat finanční potíže a dostat „druhou šanci“.

„Moderní insolvenční právo má zásadní význam pro finanční stabilitu a výkonnost finančního systému. Je neodmyslitelnou součástí moderního jednotného trhu a podporuje ochotu podnikatelů podstupovat při podnikání riziko. Pokud je to nezbytné, nabízí podnikatelům způsob, jak uspořádaně ukončit podnikání,“ uvedla komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová. „Moderní insolvenční právo přispěje k oživení ekonomiky a pomůže ekonomicky robustním podnikům, které se krátkodobě ocitly ve finančních potížích, dostat druhou šanci. Proto konzultujeme podnikatele, jakož i právníky, soudní orgány a širokou veřejnost.“

Nařízení o úpadkovém řízení z roku 2000 zlepšilo právní jistotu a usnadnilo justiční spolupráci při řešení přeshraničních případů insolvence. Během deseti let, kdy je toto nařízení v platnosti, se však insolvenční právo v členských státech značně vyvinulo a k významným změnám došlo i v ekonomice a politice. Z těchto důvodů je nutné toto nařízení přepracovat.

Komise se v rámci konzultace obrací na malé a velké podniky, osoby samostatně výdělečně činné, konkursní správce, soudní orgány, orgány veřejné správy, věřitele, akademické pracovníky a širokou veřejnost, aby se informovala o jejich zkušenostech s insolvencí, a zejména s insolvencí, jež má přeshraniční dopad. Jejich odpovědi pomohou Komisi rozhodnout, zda je potřeba stávající právní rámec zlepšit a modernizovat a jakým způsobem by to bylo vhodné učinit.

Konzultace potrvá do 21. června 2012.

Odkaz na konzultaci naleznete zde: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/120326_en.htm

Souvislosti

Evropské insolvenční právo upravuje nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení, které je v platnosti od 31. května 2002. Nařízení obsahuje pravidla týkající se příslušnosti, uznávání rozhodnutí a rozhodného práva a upravuje koordinaci úpadkových řízení, která probíhají v několika členských státech najednou. Toto nařízení se pokaždé použije v případech, kdy má dlužník majetek či věřitele ve více než jednom členském státě.

Další informace:

Evropská komise – úpadková řízení:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost: http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar