Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

EU ustanavlja center za boj proti kibernetski kriminaliteti in zaščito e‑potrošnikov

Bruselj, 28. marca 2012 – Po ocenah naj bi bilo v svetu vsak dan vsaj milijon ljudi žrtev kibernetske kriminalitete. Stroški kibernetskega kriminala na svetovni ravni naj bi skupaj znašali 388 milijard dolarjev.

Evropska komisija je danes predlagala, da se ustanovi evropski center za kibernetski kriminal, ki bo evropske državljane in podjetja pomagal ščititi pred vedno večjimi kibernetskimi grožnjami. Center bo ustanovljen v okviru Evropskega policijskega urada Europol v Haagu na Nizozemskem. Pomenil bo osrednjo točko za boj proti kibernetski kriminaliteti v Evropi, osredotočal pa se bo na nezakonite spletne dejavnosti organiziranih kriminalnih združb, zlasti tiste, ki ustvarjajo velike dobičke, na primer spletne prevare s kreditnimi karticami in podatki o bančnih računih.

Strokovnjaki iz EU si bodo tudi prizadevali preprečevati kazniva dejanja na področju e‑bančništva in spletnih rezervacij ter tako povečati zaupanje e‑potrošnikov. Evropski center za kibernetsko kriminaliteto bo osredotočen tudi na zaščito profilov na socialnih omrežjih in boj proti kraji identitete prek spleta. Boril se bo tudi proti kibernetski kriminaliteti, ki povzroča hudo škodo žrtvam, na primer spolnemu izkoriščanju otrok prek spleta, ter proti kibernetskim napadom na pomembno infrastrukturo in informacijske sisteme Unije.

„Milijoni Evropejcev uporabljajo internet za opravljanje bančnih poslov, spletno nakupovanje in načrtovanje počitnic ali za ohranjanje stikov z družino in prijatelji prek socialnih omrežij. Vendar se hkrati z vsakdanjo uporabo interneta povečuje tudi organizirani kriminal, pred tovrstnimi kaznivimi dejanji pa ni varen nihče,“ je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström. „Kibernetskim kriminalcem ne smemo dopustiti, da se vmešavajo v naše življenje na digitalnem področju. Evropski center za kibernetsko kriminaliteto v okviru Europola bo postal središče za sodelovanje v boju za prost, odprt in varen internet.“

Do leta 2011 je imelo dostop do interneta skoraj tri četrtine evropskih gospodinjstev (73 %), leta 2010 pa se je več kot ena tretjina državljanov EU (36 %) posluževala storitev spletnega bančništva. V Evropi 80 % mladih sodeluje v socialnih omrežjih na spletu, e‑trgovina na svetovni ravni pa obsega osem bilijonov dolarjev letno.

Kibernetska kriminaliteta se povečuje, storilci kaznivih dejanj na tem področju pa so za svoje nezakonite dejavnosti ustvarili dobičkonosen trg, na katerem lahko organizirane kriminalne družbe pridobijo podatke o kreditnih karticah že za 1 evro, ponarejene kreditne kartice za približno 140 evrov, podatke o bančnih računih pa samo za 60 evrov.

Kazniva dejanja v kibernetskem prostoru so usmerjena tudi proti socialnim medijem: vsak dan je zaradi različnih vrst poskusov vdora blokiranih do 600 000 računov na Facebooku, leta 2009 pa je bilo odkritih več kot 6 700 000 ugrabljenih računalnikov.

Evropski center bo države članice EU opozarjal na večje kibernetske grožnje in na pomanjkljivosti njihove spletne zaščite. Odkrival bo organizirane kriminalne mreže na področju kibernetskega kriminala ter najpomembnejše storilce kaznivih dejanj v kibernetskem prostoru. Zagotavljal bo operativno podporo v konkretnih preiskavah, in sicer s pomočjo forenzičnih strokovnjakov ali s pomočjo pri vzpostavljanju skupnih preiskovalnih ekip na področju kibernetske kriminalitete.

Za doseganje svojih nalog in za boljšo podporo preiskovalcem, tožilcem in sodnikom na področju kibernetske kriminalitete v državah članicah bo center združeval informacije iz prosto dostopnih virov, zasebnega gospodarstva, policije in akademskih krogov. Prav tako bo služil kot baza znanja za policijske uprave držav članic ter združeval strokovno znanje in usposabljanja s področja kibernetske kriminalitete v Evropi. Lahko bo odgovarjal na poizvedbe preiskovalcev, tožilcev in sodnikov na področju kibernetskega kriminala ter zasebnega sektorja o posebnih tehničnih in forenzičnih vprašanjih.

Center bo za preiskovalce na področju kibernetske kriminalitete pomenil platformo, v kateri bodo lahko enotno nastopali v razpravah z računalniško industrijo, drugimi družbami iz zasebnega sektorja, raziskovalno skupnostjo, združenji uporabnikov in organizacijami civilne družbe. Nenazadnje bo center postal naravni partner za druge mednarodne partnerje in pobude na področju kibernetskega kriminala.

Center naj bi pričel delati januarja naslednje leto.

Da bo center lahko ustanovljen, mora finančni odbor Europola sprejeti predlog Komisije.

Ozadje

Komisija je svoj namen o ustanovitvi evropskega centra za kibernetsko kriminaliteto objavila v sporočilu o izvajanju strategije notranje varnosti EU (IP/10/1535 in MEMO/10/598), ki ga je sprejela 22. novembra 2010. Strateška prednost, ki jo ima boj proti kibernetski kriminaliteti, se odraža tudi v strateških in operativnih ciljih, ki so jih za ta boj sprejeli države članice, Svet, Komisija in Europol.

Sporočilo o evropskem centru za kibernetsko kriminaliteto je eden od niza ukrepov za zaščito državljanov pred spletnim kriminalom, ki dopolnjuje zakonodajne predloge, kot sta direktiva o napadih na informacijske sisteme, katere besedilo trenutno obravnava Evropski parlament (IP/10/1239 in MEMO/10/463), in direktiva o boju proti spolnemu izkoriščanju otrok na spletu in otroški pornografiji, sprejeta leta 2011 (IP/10/379 in MEMO/10/107).

Dodatne informacije

MEMO/12/221

Domača spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domača spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar