Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Unijne centrum ds. walki z cyberprzestępczością będzie zwalczać przestępstwa internetowe i chronić e-konsumentów

Bruksela, 28 marca 2012 r. – Szacuje się, że codziennie na całym świecie ponad milion osób pada ofiarą cyberprzestępczości. Koszt związany z cyberprzestępczością może wynosić łącznie 388 mld dolarów w skali globalnej.

Komisja Europejska zaproponowała dziś ustanowienie europejskiego centrum ds. walki z cyberprzestępczością, które pomoże chronić europejskich obywateli i przedsiębiorstwa przed coraz poważniejszymi zagrożeniami w internecie. Centrum zostanie utworzone w ramach Europejskiego Urzędu Policji (Europolu) w Hadze (Niderlandy). Będzie ono głównym europejskim punktem zwalczania cyberprzestępczości i będzie się koncentrować na nielegalnych działaniach w internecie prowadzonych przez zorganizowane grupy przestępcze, szczególnie takich, które przynoszą znaczne zyski, na przykład oszustwach internetowych z wykorzystaniem kart kredytowych i haseł dostępu do rachunków bankowych.

Unijni eksperci będą również pracować nad zapobieganiem cyberprzestępczości wymierzonej w bankowość elektroniczną i dokonywanie różnego rodzaju rezerwacji przez internet, zwiększając tym samym zaufanie e-konsumentów. Głównym zadaniem europejskiego centrum ds. zwalczania cyberprzestępczości będzie ochrona profili użytkowników serwisów społecznościowych przed zagrożeniami ze strony środowisk przestępczych oraz pomoc w zwalczaniu kradzieży tożsamości. Skoncentruje się ono również na przestępstwach internetowych, które przynoszą poważne szkody ich ofiarom, takich jak wykorzystywanie seksualne dzieci w internecie, a także ataki internetowe wymierzone w infrastrukturę krytyczną i systemy informatyczne w Unii.

Miliony Europejczyków korzystają dziś z internetu, aby móc samodzielnie obsłużyć rachunek bankowy, zrobić zakupy przez internet i zaplanować urlop lub utrzymywać kontakty z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem internetowych serwisów społecznościowych. Ale w miarę jak rola internetu w naszym życiu rośnie, zwiększa się także aktywność grup przestępczych w tym zakresie, a przestępstwa te mają wpływ na każdego z nas” – oświadczyła Cecilia Malmström, europejska komisarz do spraw wewnętrznych. Nie możemy pozwolić, aby cyberprzestępczość zakłócała naszą aktywność w internecie. Europejskie centrum ds. walki z cyberprzestępczością w ramach Europolu stanie się ośrodkiem współpracy w obronie wolnego, otwartego i bezpiecznego internetu”.

Do 2011 r. niemal trzy czwarte (73 proc.) europejskich gospodarstw domowych miało dostęp do internetu, a w 2010 r. ponad jedna trzecia obywateli UE (36 proc.) korzystała z bankowości elektronicznej. Osiemdziesiąt procent młodych Europejczyków utrzymuje kontakty za pomocą internetowych serwisów społecznościowych, a światowy obrót w handlu internetowym wynosi około 8 bln EUR rocznie.

W związku z tym rozwija się również cyberprzestępczość, tworząc – poprzez nielegalną działalność – dochodowy rynek, na którym zorganizowane grupy przestępcze handlują informacjami dotyczącymi kart kredytowych po cenie 1 euro za kartę, sprzedają podrobione karty kredytowe za około 140 euro, a hasła dostępu do rachunku bankowego za jedynie 60 euro.

Cyberprzestępczość uderza także w media społecznościowe: nawet 600 000 kont na portalu Facebook jest blokowanych każdego dnia z powodu różnych prób włamania, a tylko w 2009 r. wykryto ponad 6 700 000 przypadków zainfekowania pojedynczych komputerów programami typu bot.

Europejskie centrum będzie ostrzegać państwa członkowskie UE o istotnych zagrożeniach ze strony cyberprzestępczości i będzie je informować o słabych punktach ich ochrony internetowej. Będzie ono wskazywać zorganizowane siatki przestępcze i osoby dopuszczające się najpoważniejszych przestępstw w cyberprzestrzeni. Będzie też zapewniać wsparcie operacyjne w konkretnych dochodzeniach, czy to w zakresie działań kryminalistycznych, czy poprzez pomoc w ustanowieniu wspólnych zespołów dochodzeniowych ds. walki z cyberprzestępczością.

W celu realizacji zadań i lepszego wspierania śledczych, prokuratorów i sędziów zajmujących się cyberprzestępczością w państwach członkowskich centrum będzie łączyć informacje pochodzące z otwartych źródeł, sektora prywatnego, policji i środowiska akademickiego. Nowe centrum będzie również służyć jako źródło wiedzy dla policji krajowej w państwach członkowskich i będzie łączyć europejską wiedzę specjalistyczną w dziedzinie cyberprzestępczości i działania szkoleniowe. Będzie ono mogło udzielać odpowiedzi na pytania śledczych, prokuratorów i sędziów, jak również sektora prywatnego na temat szczegółowych kwestii technicznych i dochodzeniowych.

Centrum będzie pełnić funkcję platformy dla europejskich śledczych zajmujących się walką z cyberprzestępczością, umożliwiającej im wspólne zabieranie głosu w debacie z udziałem przedstawicieli branży informatycznej, innych przedsiębiorstw sektora prywatnego, środowisk badawczych, stowarzyszeń użytkowników i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto centrum ma się stać naturalnym partnerem w ramach szerzej zakrojonych inicjatyw międzynarodowych i stosunków z partnerami międzynarodowymi w dziedzinie cyberprzestępczości.

Zgodnie z harmonogramem centrum ma rozpocząć działalność w styczniu przyszłego roku.

Ustanowienie centrum wymaga uprzedniego przyjęcia wniosku Komisji przez organ budżetowy Europolu.

Kontekst

Zamiar ustanowienia europejskiego centrum ds. walki z cyberprzestępczością Komisja ogłosiła w „Strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu” (IP/10/1535 oraz MEMO/10/598), którą przyjęła w dniu 22 listopada 2010 r. Strategiczne znaczenie zwalczania cyberprzestępczości znajduje również odzwierciedlenie w strategicznych i operacyjnych celach walki z cyberprzestępczością, uzgodnionych przez państwa członkowskie, Radę, Komisję i Europol.

Dzisiejszy komunikat w sprawie europejskiego centrum ds. walki z cyberprzestępczością jest częścią całego szeregu środków mających na celu ochronę obywateli przed przestępstwami popełnianymi w internecie i uzupełnia wnioski legislacyjne, takie jak dyrektywa dotycząca ataków na systemy informatyczne, która jest obecnie przedmiotem prac w Parlamencie Europejskim (IP/10/1239 oraz MEMO/10/463), lub dyrektywa dotycząca zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci w internecie i pornografii dziecięcej, przyjęta w 2011 r. (IP/10/379 oraz MEMO/10/107).

Dodatkowe informacje

MEMO/12/221

Strona internetowa komisarz do spraw wewnętrznych, Cecilii Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar