Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES Kibernoziedzības centrs cīņai ar noziedzniekiem tiešsaistē un e-patērētāju aizsardzībai

Brisele, 2012. gada 28. marts – Tiek lēsts, ka katru dienu visā pasaulē vairāk nekā viens miljons cilvēku cieš no kibernoziedzības. Kibernoziedzības radītās kopējās izmaksas pasaulē varētu sasniegt 388 miljardus ASV dolāru.

Šodien Eiropas Komisija ierosināja izveidot Eiropas Kibernoziedzības centru, lai aizsargātu Eiropas pilsoņus un uzņēmējus no augošajiem kibernoziedzības draudiem. Centru izveidos Eiropas Policijas biroja – Eiropola ietvaros Hāgā (Nīderlande). Centrs būs Eiropas koordinācijas punkts kibernoziedzības apkarošanai un koncentrēsies uz nelikumīgām darbībām tiešsaistē, ko veic organizētas noziedznieku grupas, jo īpaši pievēršoties tām darbībām, kas rada ievērojamu noziedzīgā ceļā iegūtu peļņu, proti, krāpšana tiešsaistē saistībā ar kredītkartēm un banku piekļuves datiem.

ES eksperti strādās arī pie tādas kibernoziedzības novēršanas, kas skar bankas pakalpojumus tiešsaistē un tiešsaistes rezervēšanas darbības, tādējādi veicinot e-patērētāju uzticību. Eiropas Kibernoziedzības centra darbība būs vērsta uz sociālo tīklu profilu aizsardzību pret e-noziedznieku iefiltrēšanos un tas palīdzēs cīnīties pret identitātes zādzībām tiešsaistē. Tas pievērsīs uzmanību arī tādiem kibernoziegumiem, kas rada ievērojamu kaitējumu cietušajiem, piemēram, bērnu seksuāla izmantošana un kiberuzbrukumi kritiskajai infrastruktūrai un informācijas sistēmām Savienībā.

"Miljoniem eiropiešu izmanto internetu banku pakalpojumiem, iepērkoties tiešsaistē un plānojot brīvdienas, vai vienkārši, lai uzturētu kontaktus ar ģimeni un draugiem ar tiešsaistes sociālo tīklu starpniecību. Taču jo vairāk palielinās tā mūsu ikdienas dzīves daļa, ko pavadām tiešsaistē, jo vairāk pieaug arī organizētā noziedzība – un šie noziedzīgie nodarījumi skar ikvienu no mums," teica Sesīlija Malmstrēma – ES iekšlietu komisāre. "Mēs nevaram pieļaut, ka kibernoziedznieki sagrauj mūsu digitālo dzīvi. Eiropas Kibernoziedzības centrs Eiropola ietvaros kļūs par sadarbības centru brīva, atvērta un droša interneta aizsardzībai."

Līdz 2011. gadam gandrīz trīs ceturtdaļām (73 procenti) Eiropas mājsaimniecību bija piekļuve internetam mājās un 2010. gadā vairāk nekā viena trešdaļa ES iedzīvotāju (36 procenti) izmantoja banku pakalpojumus tiešsaistē. Astoņdesmit procenti Eiropas jauniešu sazinās ar tiešsaistes sociālo tīklu palīdzību un katru gadu pasaulē notiek elektroniskās tirdzniecības darījumi aptuveni 8 triljonu ASV dolāru apmērā.

Tādējādi kibernoziedzība piedzīvo uzplaukumu un kibernoziedznieki ir izveidojuši ienesīgu nelikumīgo darbību tirgu, kur organizētu noziedznieku grupu dalībnieki savā starpā tirgojas ar kredītkaršu informāciju, kas nemaksā dārgāk par 1,50 eiro, viltotām kredītkartēm, kuras var nopirkt par aptuveni 140 eiro, un bankas piekļuves datiem, ko var iegūt par tādu nelielu summu kā 60 eiro.

Kibernoziedzības uzmanības lokā ir arī sociālie plašsaziņas līdzekļi – katru dienu dažādu uzlaušanas mēģinājumu dēļ tiek bloķēti līdz 600 000 Facebook kontu un 2009. gadā tika atklāti vairāk nekā 6 700 000 robottīklā saslēgtu inficētu datoru.

Eiropas centrs brīdinās ES dalībvalstis par nozīmīgiem kibernoziedzības draudiem un norādīs uz to tiešsaistes aizsardzības vājajiem posmiem. Tas noteiks organizētos kibernoziedzības tīklus un ievērojamākos pārkāpējus kibertelpā. Tas sniegs operatīvo atbalstu konkrētu izmeklēšanu gaitā gan ar krimināltehnikas līdzekļiem, gan palīdzot izveidot Kopīgās kibernoziedzības izmeklēšanas komandas.

Lai izpildītu minētos uzdevumus un labāk atbalstītu kibernoziegumu izmeklētājus, prokurorus un tiesnešus dalībvalstīs, centrs apkopos informāciju no publiskiem avotiem, privātnozarēm, policijas un akadēmiskajām aprindām. Jaunais centrs kalpos arī kā zināšanu bāze valsts policijai dalībvalstīs un apkopos Eiropola īpašās zināšanas kibernoziedzības jomā un mācības. Tas spēs reaģēt uz pieprasījumiem no kibernoziegumu izmeklētājiem, prokuroriem un tiesnešiem, kā arī uz privāto nozaru jautājumiem un īpašiem tehniskiem un krimināltehniskiem jautājumiem.

Centrs kalpos kā platforma Eiropas kibernoziegumu izmeklētājiem, kur tie varēs vienoti piedalīties diskusijās ar IT nozari, citiem privātiem uzņēmumiem, pētniecības kopienu, lietotāju asociācijām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Visbeidzot, centrs kļūs par faktisku partneri plašākiem starptautiskiem partneriem un iniciatīvām kibernoziedzības jomā.

Sagaidāms, ka centrs sāks darboties nākošā gada janvārī.

Lai izveidotu centru, Komisijas priekšlikumu tagad ir jāapstiprina Eiropola budžeta lēmējinstitūcijai.

Ieskats vēsturē

Komisija paziņoja par nolūku izveidot Eiropas Kibernoziedzības centru paziņojumā par "ES iekšējās drošības stratēģiju darbībā" (IP/10/1535 un MEMO/10/598), ko Komisija pieņēma 2010. gada 22. novembrī. Stratēģiskā prioritāte pievērsties kibernoziedzībai ir atspoguļota arī stratēģiskajos un darbības mērķos cīņai ar kibernoziedzību, par ko ir panākta vienošanās starp dalībvalstīm, Padomi, Komisiju un Eiropolu.

Šodienas paziņojums par Eiropas Kibernoziedzības centru ir daļa no pasākumu kopuma, kuru mērķis ir aizsargāt pilsoņus no kibernoziedzības un kas papildina tādu tiesību aktu priekšlikumus, kā piemēram, Direktīva par uzbrukumiem informācijas sistēmām, ko pašlaik izskata Eiropas Parlamentā (IP/10/1239 un MEMO/10/463) vai Direktīva par bērnu seksuālas izmantošanas tiešsaistē un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, kas pieņemta 2011. gadā (IP/10/379 un MEMO/10/107).

Sīkāka informācija

MEMO/12/221

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar