Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

ES kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras sieks kovoti su kibernetiniais nusikaltėliais ir saugoti e. vartotojus

Briuselis, 2012 m. kovo 28 d. Manoma, kad visame pasaulyje daugiau nei milijonas žmonių kasdien tampa elektroninių nusikaltimų aukomis. Elektroninių nusikaltimų padaromi nuostoliai visame pasaulyje gali siekti iš viso 388 mlrd. USD.

Šiandien Europos Komisija pasiūlė įsteigti Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą, kad Europos piliečiai ir įmonės būtų geriau apsaugoti nuo šių didėjančių elektroninių grėsmių. Centras bus įsteigtas kaip Hagoje (Nyderlandai) įsikūrusio Europos policijos biuro Europolo dalis. Centras bus pagrindinis Europos kovos su elektroniniais nusikaltimais organas ir daugiausia dėmesio skirs neteisėtai organizuotų nusikaltėlių grupuočių veiklai internete, visų pirma kovos su tokia pelninga veikla kaip internetinis sukčiavimas, susijęs su kredito kortelėmis ir banko duomenimis.

ES ekspertai taip pat sieks užkirsti kelią elektroniniams nusikaltimams, susijusiems su e. bankininkyste ir užsakymais internetu. Dėl to padidės e. vartotojų pasitikėjimas. Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras pirmiausia saugos socialinių tinklų paskyras nuo elektroninių įsilaužimų ir padės kovoti su internetinės tapatybės vagystėmis. Jis taip pat kovos su elektroniniais nusikaltimais, darančiais didelę žalą jų aukoms, kaip antai vaikų seksualinis išnaudojimas internete, ir kibernetiniais išpuoliais, kenkiančiais ypatingos svarbos infrastruktūrai ir informacinėms sistemoms Sąjungoje.

„Milijonai europiečių naudojasi internetine bankininkyste, apsiperka internetinėse parduotuvėse, planuoja atostogas arba bendrauja su šeima ir draugais interneto socialiniuose tinkluose. Tačiau internetui užimant vis svarbesnę dalį kasdieniame gyvenime, organizuotas nusikalstamumas atitinkamai plinta ir tokie nusikaltimai turi įtakos kiekvienam iš mūsų, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström. – Negalime leisti kibernetiniams nusikaltėliams trikdyti mūsų skaitmeninį gyvenimą. Europolui priklausysiantis Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras taps bendradarbiavimo saugant laisvą, atvirą ir saugų internetą centru.“

Iki 2011 m. beveik trys ketvirtadaliai (73 proc.) Europos namų ūkių namuose turėjo prieigą prie interneto, o 2010 m. daugiau nei trečdalis ES piliečių (36 proc.) naudojosi internetinės bankininkystės paslaugomis. 80 proc. jaunų europiečių bendrauja interneto socialiniuose tinkluose, o elektroninės prekybos metinė pasaulinė apyvarta siekia maždaug 8 trln. USD.

Dėl to elektroninis nusikalstamumas plinta, o kibernetiniai nusikaltėliai sukūrė pelningą neteisėtos veiklos rinką, kurioje organizuotos nusikaltėlių grupuotės gali viena iš kitos nusipirkti kredito kortelės duomenimis vos už 1 EUR, suklastotą kreditinę kortelę – už maždaug 140 EUR, o banko duomenis – vos už 60 EUR.

Kibernetinių nusikaltėlių taikiniu taip pat tampa socialinė žiniasklaida. Dėl mėginimų įvairiais būdais įsilaužti, kasdien užblokuojama iki 600 000 tinklo Facebook paskyrų, o 2009 m. buvo nustatyta daugiau nei 6 700 000 kompiuterių, kuriuose įdiegta kenkimo programinė įranga (angl. bot).

Europos centras perspės ES valstybes nares apie dideles elektroninių nusikaltimų grėsmes ir apie jų interneto apsaugos sistemų spragas. Jis nustatys organizuotų kibernetinių nusikaltėlių tinklus ir pagrindinius elektroninės erdvės pažeidėjus. Centras teiks operatyvinę pagalbą atliekant konkrečius tyrimus, pavyzdžiui, padės atlikti teismo ekspertizę arba teiks pagalbą kuriant jungtines elektroninių nusikaltimų tyrimo grupes.

Kad įgyvendintų šias užduotis ir labiau padėtų elektroninių nusikaltimų tyrėjams, prokurorams ir teisėjams valstybėse narėse, centras kaups informaciją iš atvirų šaltinių, privačiojo pramonės sektoriaus, policijos ir akademinių įstaigų. Naujasis centras taip pat bus žinių bazė, kuria galės naudotis valstybių narių nacionalinė policija, jame bus sutelkta Europos praktinė patirtis kovojant su elektroniniais nusikaltimais ir šios srities mokymo bazė. Jis galės atsakyti į elektroninius nusikaltimus tiriančių tyrėjų, prokurorų ir teisėjų, taip pat privačiojo sektoriaus užklausas dėl konkrečių techninių ir teismo ekspertizės klausimų.

Centre suburti Europos elektroninių nusikaltimų tyrėjai diskusijose su IT pramonės atstovais, kitomis privačiojo sektoriaus įmonėmis, mokslinių tyrimų bendruomene, vartotojų asociacijomis ir pilietinės visuomenės organizacijomis galės laikytis bendros pozicijos. Galiausiai centras turėtų tapti nuolatiniu platesnio masto tarptautinių veikėjų partneriu ir dalyvauti įgyvendinant iniciatyvas elektroninių nusikaltimų srityje.

Numatyta, kad centras pradės veikti kitų metų sausio mėn.

Kad centras būtų įsteigtas, Komisijos pasiūlymą dabar turi priimti Europolo biudžeto valdymo institucija.

Pagrindiniai faktai

Komisija paskelbė ketinimą įkurti Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą 2010 m. lapkričio 22 d. priimtame Komunikate „ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimas“ (IP/10/1535 ir MEMO/10/598). Strateginis prioritetas kovoti su elektroniniais nusikaltimais taip pat išreikštas kovos su elektroniniais nusikaltimais strateginiuose ir veiklos tiksluose, dėl kurių sutarė valstybės narės, Taryba, Komisija ir Europolas.

Šiandien paskelbtas Komunikatas dėl Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centro įkūrimo yra viena iš priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti piliečius nuo internetinių nusikaltimų. Šiomis priemonėmis papildomi įstatymo galią turinčių teisės aktų pasiūlymai, kaip antai Direktyva dėl atakų prieš informacines sistemas, kurios tekstas šiuo metu svarstomas Europos Parlamente (IP/10/1239 ir MEMO/10/463), arba 2011 m. priimta Direktyva dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija (IP/10/379 ir MEMO/10/107).

Daugiau informacijos

MEMO/12/221

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilios Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm.

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone , tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64


Side Bar