Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

EU:n verkkorikostorjuntakeskus suojaa kuluttajia nettihuijareilta

Bryssel 28. maaliskuuta 2012 – On arvioitu, että eri puolilla maailmaa miljoona ihmistä joutuu verkkorikoksen uhriksi joka päivä. Verkkorikollisuuden kustannukset saattavat olla koko maailman tasolla peräti 388 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Euroopan komissio on tänään ehdottanut EU:n verkkorikostorjuntakeskuksen perustamista kansalaisten ja yritysten suojaamiseksi kasvavaa verkkouhkaa vastaan. Keskus perustetaan Euroopan poliisiviraston Europolin yhteyteen Haagiin, Alankomaihin. Siitä on tarkoitus tulla EU:n yhteyspiste verkkorikollisuuden torjunnassa. Sen keskeisenä tehtävänä on torjua järjestäytyneiden rikollisryhmien laitonta toimintaa verkossa, erityisesti silloin kun esimerkiksi luottokortteihin tai verkkopankin käyttäjätunnuksiin liittyvät verkkohuijaukset tuovat tekijöilleen mittavaa rikoshyötyä.

EU:n verkkorikosasiantuntijat pyrkivät myös lisäämään kuluttajien luottamusta verkkoasiointiin ehkäisemällä verkkopankin käyttöön tai matkalippujen varaamiseen verkossa liittyvää rikollisuutta. Yksi uuden keskuksen painopistealoista on internetin sosiaalisissa verkostoissa luotavien profiilien suojaaminen rikollisten soluttautumiselta, mikä auttaa estämään henkilötietovarkauksia verkossa. Lisäksi keskus pyrkii selvittämään verkkorikoksia, jotka aiheuttavat uhreille vakavaa haittaa, kuten lasten seksuaalinen hyväksikäyttö tai unionin elintärkeisiin infrastruktuureihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvat verkkohyökkäykset.

”Miljoonat eurooppalaiset maksavat laskuja verkkopankissa, tilaavat tavaroita ja lentolippuja verkkokaupasta ja pitävät yhteyttä sukulaisiin ja ystäviin internetin sosiaalisissa verkostoissa. Mutta sitä mukaa kuin juoksevien asioiden hoitaminen siirtyy verkkoon, järjestäytynyt rikollisuus seuraa perässä. Nämä rikokset koskettavat meitä kaikkia”, totesi sisäasioista vastaava EU:n komissaari Cecilia Malmström. ”Emme voi antaa verkkorikollisten häiritä internetin käyttöämme. Europolin yhteydessä toimivasta EU:n verkkorikostorjuntakeskuksesta on tehtävä yhteistyön solmukohta suojattaessa vapaata, avointa ja turvallista internetiä”, Malmström jatkoi.

Vuonna 2011 lähes kolmessa neljäsosassa (73 %) Euroopan talouksista oli internetyhteys, ja vuonna 2010 yli kolmannes EU:n kansalaisista (36 %) käytti verkkopankkia. Nuorista eurooppalaisista 80 prosenttia käyttää internetin sosiaalisia verkostoja, ja verkkokaupassa liikkuu rahaa maailmanlaajuisesti noin 8 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuodessa.

Samalla myös verkkorikollisuus lisääntyy, sillä internet on rikollisille tuottoisa toimintaympäristö. Järjestäytyneet rikollisryhmät myyvät toisilleen esimerkiksi luottokorttitietoja jopa vain euron kappalehintaan, väärennettyjä luottokortteja 140 eurolla ja verkkopankin käyttäjätunnuksia 60 eurolla.

Verkkorikollisuuden lonkerot ulottuvat myös sosiaaliseen mediaan: päivittäin suljetaan jopa 600 000 Facebook-tiliä erilaisten hakkerointiyritysten takia, ja vuonna 2009 paljastui yli 6 700 000 tapausta, joissa tietokone oli vallattu ja liitetty ns. bottiverkkoon rikollisia tarkoitusperiä varten.

Verkkorikostorjuntakeskuksen tehtävänä on varoittaa EU:n jäsenvaltioita laajoista verkkouhkista ja ilmoittaa niiden verkkosuojauksessa havaitsemistaan puutteista. Keskus myös pyrkii paljastamaan verkossa toimivia järjestäytyneitä rikollisryhmiä ja merkittäviä rikoksentekijöitä. Se antaa rikosteknistä neuvontaa ja muuta operatiivista tukea konkreettisissa tutkintatoimissa ja auttaa verkkorikollisuutta käsittelevien yhteisten tutkintaryhmien perustamisessa.

Voidakseen täyttää tehtävänsä ja tukea paremmin verkkorikollisuuden tutkijoita, syyttäjäviranomaisia ja tuomareita jäsenvaltioissa keskus kerää tietoja avoimista lähteistä, alan yksityisiltä toimijoilta, poliisilta ja tiedeyhteisöltä. Uusi keskus toimii myös tietolähteenä jäsenvaltioiden poliisiviranomaisille, koska se yhdistää eurooppalaisen verkkorikosasiantuntemuksen ja koulutustoiminnan. Keskuksella on valmiudet vastata verkkorikostutkijoiden, syyttäjien ja tuomarien sekä yksityisen sektorin toimijoiden esittämiin teknisiä ja rikosteknisiä seikkoja koskeviin kysymyksiin.

Verkkorikostorjuntakeskus toimii eurooppalaisten verkkorikostutkijoiden foorumina, joka edustaa niiden yhteistä kantaa yhteydenpidossa viestintätekniikka-alan ja muiden yksityisen sektorin yritysten, tiedeyhteisön, käyttäjiä edustavien järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa. Keskus voi myös luontevasti olla yhteydessä kansainvälisiin kumppaneihin laajemmissa piireissä ja tehdä verkkorikollisuuden torjuntaan liittyviä aloitteita.

Keskuksen on määrä aloittaa toimintansa tammikuussa 2013.

Jotta verkkorikostorjuntakeskus voitaisiin perustaa, Europolin budjettivallan käyttäjän on hyväksyttävä komission ehdotus.

Tausta

Komissio ilmoitti EU:n verkkorikostorjuntakeskuksen perustamisesta 22. marraskuuta 2010 hyväksytyssä EU:n sisäisen turvallisuuden strategian toteuttamissuunnitelmassa (IP/10/1535 ja MEMO/10/598). Verkkorikollisuuden torjunnan strateginen merkitys näkyy myös siinä, että jäsenvaltiot, neuvosto, komissio ja Europol ovat sopineet verkkorikollisuuden torjuntaa koskevista strategisista ja operatiivisista tavoitteista.

Tänään julkaistava tiedonanto EU:n verkkorikostorjuntakeskuksen perustamisesta on yksi useista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on suojata kansalaisia verkkorikollisuudelta. Muita ovat mm. tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä annettu direktiiviehdotus, joka on parhaillaan Euroopan parlamentin käsiteltävänä (IP/10/1239 ja MEMO/10/463), ja vuonna 2011 hyväksytty direktiivi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta (IP/10/379 ja MEMO/10/107).

Lisätietoja

MEMO/12/221

EU:n sisäasiain komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivu

Sisäasioiden pääosaston kotisivu

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar