Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Luuakse küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus, et võidelda küberkurjategijatega ja kaitsta tarbijaid

Brüssel, 28. märts 2012. Hinnanguliselt langeb kogu maailmas küberkuritegevuse ohvriks miljon inimest päevas. Küberkuritegevuse kogutulu maailmas võib ulatuda 388 miljardi USA dollarini.

Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku asutada küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus, et aidata kaitsta Euroopa kodanikke ja ettevõtjaid üha suureneva küberohu eest. Keskus luuakse Euroopa Politseiameti (Europoli) koosseisus, asukohaga Haagis (Madalmaades).

Keskusest saab küberkuritegevusega võitlemise lähtepunkt Euroopas ning selle töö on suunatud võitlusele organiseeritud kuritegelike rühmituste ebaseadusliku tegevusega internetis. Eelkõige võideldakse kuritegevusest suurt tulu saavate rühmitustega, kes tegelevad näiteks internetipettusega, mis on seotud krediitkaardi ja panga kasutaja andmetega.

Samuti tegelevad eksperdid internetipangandust ja interneti teel broneerimist mõjutava küberkuritegevuse tõkestamisega, suurendades nii tarbijate usaldust. Küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus osutab erilist tähelepanu suhtlusvõrgustike profiilide kaitsmisele küberkuritegevuse sisseimbumise eest ja aitab võidelda identiteedivargusega internetis. Samuti keskendutakse küberkuritegudele, mis tekitavad ohvritele suurt kahju (näiteks laste seksuaalne ärakasutamine võrgukeskkonnas), ning küberrünnetele, mis mõjutavad liidu elutähtsat infrastruktuuri ja infosüsteeme.

„Miljonid eurooplased kasutavad internetti pangatehingute tegemiseks, poodlemiseks, puhkuse planeerimiseks ning pere ja sõpradega suhtlemiseks suhtlusvõrgustikes. Sedamööda, kuidas meie argielus kasvab interneti osa, suureneb ka organiseeritud kuritegevus. Need kuriteod puudutavad meid kõiki,” ütles Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström. „Me ei saa lasta küberkurjategijatel häirida oma digitaalset elu. Europoli koosseisus tegutsev küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus aitab seda teha, saades koostöökeskuseks, mille ülesanne on kaitsta vaba, avatud ja turvalist internetti.”

2011. aastaks oli peaaegu kolmel neljandikul (73%) Euroopa majapidamistest kodus internetiühendus ja 2010. aastal kasutas üle kolmandiku (36%) Euroopa kodanikest internetipankade teenuseid. 80% Euroopa noortest külastas suhtlusvõrgustikke ja e-kaubanduse üleilmne aastakäive on umbes 8 triljonit USA dollarit.

Seetõttu küberkuritegevus üha suureneb ja küberkurjategijad on loonud oma ebaseadusliku tegevuse jaoks tulusa turu, kus organiseeritud kuritegelikud rühmitused müüvad üksteisele krediitkaardi andmed kõigest 1 euro eest, võltsitud krediitkaardi umbes 140 euro eest ja panga kasutaja andmed vaid 60 euro eest.

Küberkurjategijad ründavad ka suhtlusvõrgustikke: eri liiki häkkimiskatsete tagajärjel blokeeritakse iga päev kuni 600 000 Facebooki kontot ning 2009. aastal tuvastati 6 700 000 kurivaraga nakatatud arvutit.

Keskuse ülesandeks on ELi liikmesriikide hoiatamine suure küberkuritegevuse ohu eest ja nende tähelepanu juhtimine nõrkadele kohtadele võrgukaitses. Keskus püüab paljastada organiseeritud küberkuritegevuse võrgustikke ja olulisemaid küberkurjategijad. Ta annab operatiivabi konkreetsete uurimiste korral, aitades näiteks teha kohtuekspertiisi või moodustada ühised uurimisrühmad küberkuritegude uurimiseks.

Oma ülesannete täitmiseks ning küberkuritegude uurijate, prokuröride ja kohtunike toetamiseks liikmesriikides kogub keskus teavet avalikest allikatest, eraettevõtjatelt, politseilt ja akadeemilistelt ringkondadelt. Loodavast keskusest saab ka liikmesriigi politsei teadmistebaas ning see ühendab Euroopa ekspertteadmised küberkuritegevuse kohta ja koolitustegevuse. Keskus on suuteline andma teavet küberkuritegude uurijatele, prokuröridele ja kohtunikele ning vastama erasektori teabenõuetele konkreetsetes tehnilistes ja kohtuekspertiisi käsitlevates küsimustes.

Keskus on Euroopa küberkuritegevuse uurijate jaoks platvorm, kus on esindatud nende ühine seisukoht aruteludes IT-valdkonna esindajate, teiste erasektori ettevõtjate, teadlaste, kasutajate ühenduste ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega. Samuti suhtleb keskus rahvusvaheliste partneritega laiemalt ja esitab küberkuritegevuse valdkonda puudutavaid algatusi.

Keskus peaks alustama tegevust järgmise aasta jaanuaris.

Selleks et keskuse saaks asutada, peavad eelarvepädevad institutsioonid komisjoni ettepaneku vastu võtma.

Taustteave

Komisjon teatas oma kavatsusest luua küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus teatises „ELi sisejulgeoleku strateegia toimimine” (IP/10/1535 ja MEMO/10/598), mis võeti vastu 22. novembril 2010. Küberkuritegevusega võitlemise strateegilist tähtsust peegeldavad ka liikmesriikide, nõukogu, komisjoni ja Europoli asjaomase võitluse strateegilised ja tegevuseesmärgid.

Täna esitatud teatis küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse kohta kuulub meetmete hulka, mille eesmärk on kaitsta kodanikke küberkuritegude eest. See täiendab seadusandlikku ettepanekut infosüsteemide vastu suunatud ründeid käsitleva direktiivi kohta, mida praegu Euroopa Parlamendis arutatakse (IP/10/1239 ja MEMO/10/463), ning 2011. aastal vastu võetud direktiivi, milles käsitletakse internetis laste seksuaalse ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust (IP/10/379 ja MEMO/10/107).

Lisateave

MEMO/12/221

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar