Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Ευρωπαϊκό κέντρο για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο με σκοπό την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στο Διαδίκτυο και την προστασία των ηλεκτρονικών καταναλωτών

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2012 – Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως γίνονται κάθε μέρα θύματα της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο. Το κόστος της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο μπορεί να φθάνει σε 388 δισεκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο που θα συμβάλει στην προστασία των ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων από τις αυξανόμενες απειλές εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Το κέντρο θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, Ευρωπόλ, στη Χάγη (Κάτω Χώρες). Το κέντρο θα είναι το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και θα εστιάζεται σε παράνομες επιγραμμικές δραστηριότητες που διενεργούνται από σπείρες οργανωμένου εγκλήματος, ιδιαίτερα εκείνες που δημιουργούν τεράστια κέρδη, όπως η επιγραμμική απάτη όσον αφορά πιστωτικές κάρτες και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών.

Οι εμπειρογνώμονες της ΕΕ θα εργάζονται επίσης για την πρόληψη εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο που επηρεάζουν τις τραπεζικές ηλεκτρονικές συναλλαγές και τις δραστηριότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων, αυξάνοντας έτσι την εμπιστοσύνη των ηλεκτρονικών καταναλωτών. Το ευρωπαϊκό κέντρο για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο θα εστιαστεί επίσης στην προστασία των προφίλ κοινωνικών δικτύων από την ηλεκτρονική πειρατεία και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της επιγραμμικής πλαστοπροσωπίας. Επίσης, θα εστιαστεί στα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο που προκαλούν σοβαρές βλάβες στα θύματά τους, όπως η επιγραμμική σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που επηρεάζουν βασικά συστήματα υποδομών και πληροφοριών στην Ένωση.

«Εκατομμύρια Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να πραγματοποιούν επιγραμμικές τραπεζικές συναλλαγές (home banking), επιγραμμικές αγορές και για να προγραμματίζουν τις διακοπές τους, ή ακόμη για να έρχονται σε επικοινωνία με την οικογένειά τους και τους φίλους τους μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά, όπως μεγαλώνει η καθημερινή συμμετοχή μας στον διαδικτυακό κόσμο, ανάλογα αυξάνει και η οργανωμένη εγκληματικότητα – και τα εγκλήματα αυτά επηρεάζουν τον καθένα μας» δήλωσε η Cecilia Malmström, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εσωτερικές Υποθέσεις. «Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε στους εγκληματίες που δρουν στον κυβερνοχώρο να διαταράσσουν την ψηφιακή μας ζωή. Για τον σκοπό αυτό, το ευρωπαϊκό κέντρο για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, στο πλαίσιο της Ευρωπόλ, θα καταστεί κέντρο συνεργασίας που θα υποστηρίζει την ελεύθερη και ταυτόχρονα ανοικτή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτύου.»

Το 2011, περίπου τα τρία τέταρτα (73%) των ευρωπαϊκών νοικοκυριών είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι τους και, το 2010, πάνω από το ένα τρίτο των ευρωπαίων πολιτών (36%) πραγματοποιούσαν επιγραμμικές τραπεζικές συναλλαγές. Το 80% των Ευρωπαίων νέων επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και, κάθε χρόνο, περίπου 8 τρισεκατομμύρια δολάρια αλλάζουν κάτοχο μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Κατά συνέπεια, η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο αυξάνεται και οι δράστες της έχουν δημιουργήσει μια κερδοφόρα αγορά με επίκεντρο τις παράνομες δραστηριότητές τους, στο πλαίσιο της οποίας πληροφορίες σχετικά με πιστωτικές κάρτες μπορούν να πωλούνται μεταξύ σπειρών οργανωμένου εγκλήματος με το αστείο ποσό των 1 ευρώ ανά κάρτα, μία παραποιημένη φυσική πιστωτική κάρτα με περίπου 140 ευρώ και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών με το αστείο ποσό των 60 ευρώ.

Η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο στοχεύει επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: περίπου 600 000 μερίδες στο Facebook δεσμεύονται καθημερινά εξαιτίας κάποιων προσπαθειών πειρατείας και, το 2009, εντοπίστηκαν πάνω από 6 700 000 προσβεβλημένοι υπολογιστές.

Το ευρωπαϊκό κέντρο θα προειδοποιεί τα κράτη της ΕΕ για σημαντικές απειλές στον κυβερνοχώρο και θα εφιστά στην προσοχή τους σχετικά με τις αδυναμίες άμυνας των επιγραμμικών τους εγκαταστάσεων. Θα εντοπίζει τα οργανωμένα κυκλώματα εγκληματιών που δρουν στον κυβερνοχώρο και τους πιο σημαντικούς παραβάτες στο πλαίσιο αυτό. Θα προσφέρει επιχειρησιακή υποστήριξη σε συγκεκριμένες έρευνες, τόσο στο επίπεδο ανάλυσης όσο και στο επίπεδο συγκρότησης κοινών ομάδων για τη διερεύνηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο.

Για να επιτύχει την αποστολή του και να στηρίζει καλύτερα τους ερευνητές, τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές που ασχολούνται με εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, το κέντρο αυτό θα συγκεντρώνει πληροφορίες από ανοικτές πηγές, από τον ιδιωτικό τομέα, την αστυνομία και τον ακαδημαϊκό κόσμο. Το νέο κέντρο θα χρησιμεύσει επίσης ως βάση γνώσεων για τις εθνικές αστυνομικές υπηρεσίες των κρατών μελών και θα συνενώνει τις ευρωπαϊκές προσπάθειες τεχνογνωσίας και κατάρτισης. Επίσης, θα μπορεί να ανταποκρίνεται σε ερωτήματα ερευνητών, εισαγγελικών και δικαστικών αρχών που ασχολούνται με εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, καθώς και αντιπροσώπων του ιδιωτικού τομέα σχετικά με ειδικά τεχνικά και ιατροδικαστικά θέματα.

Το κέντρο θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα στο πλαίσιο της οποίας οι ερευνητές της ευρωπαϊκής εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο θα μπορούν να εκφράζουν συλλογικά τις απόψεις τους στις συζητήσεις με τον κλάδο της τεχνολογίας πληροφοριών, άλλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, την ερευνητική κοινότητα, τις ενώσεις χρηστών και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, το κέντρο θα γίνει ο φυσικός εταίρος στο πλαίσιο αλληλεπιδράσεων με άλλους διεθνείς εταίρους και στο πλαίσιο πρωτοβουλιών στον τομέα της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο.

Το κέντρο προβλέπεται να αρχίσει να λειτουργεί τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Για να ιδρυθεί το κέντρο, η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να εγκριθεί τώρα από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή της Ευρωπόλ.

Ιστορικό

Η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ιδρύσει ένα ευρωπαϊκό κέντρο για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο στη «Στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της EE στην πράξη» (IP/10/1535 και MEMO/10/598), που εγκρίθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2010 από την Επιτροπή. Η στρατηγική προτεραιότητα που δόθηκε στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο αντικατοπτρίζεται επίσης στους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών μελών, του Συμβουλίου, της Επιτροπής και της Ευρωπόλ.

Η παρούσα ανακοίνωση σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού κέντρου για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο αποτελεί μέρος μιας σειράς μέτρων με σκοπό την προστασία των πολιτών από επιγραμμικά εγκλήματα, συμπληρώνει νομοθετικές προτάσεις όπως την οδηγία για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών, το κείμενο της οποίας αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (IP/10/1239 και MEMO/10/463) ή ακόμη την οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Διαδίκτυο και της παιδικής πορνογραφίας, που εγκρίθηκε στο 2011 (IP/10/379 και MEMO/10/107).

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/12/221

Αρχική σελίδα της Cecilia Malmström, Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Αρχική σελίδα της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

ΑρμόδιοιΥπεύθυνοι επικονωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar