Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Nové Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě: potlačování internetového zločinu a ochrana spotřebitele

Brusel 28. března 2012 – Odhaduje se, že každý den je obětí kyberkriminality přes milion osob po celém světě. Celosvětově může mít kyberkriminalita hodnotu až 388 miliard USD.

Evropská komise dnes navrhla vytvoření Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě, jež pomůže chránit evropské občany a podniky před těmito narůstajícími hrozbami. Centrum bude zřízeno v rámci Evropského policejního úřadu, Europolu, v nizozemském Haagu a bude střediskem pro boj s kyberkriminalitou v Evropě. Zaměří se na nezákonnou činnost na internetu prováděnou organizovanými zločineckými skupinami, zejména na vysoce ziskovou činnost, jako jsou on-line podvody s kreditními kartami a bankovními údaji.

Odborníci EU se budou svou prací podílet na potlačování kyberkriminality v oblasti elektronického bankovnictví a rezervací on-line, čímž přispějí ke zvýšení důvěry spotřebitelů využívajících internet. Základem činnosti Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě bude ochrana profilů na sociálních sítí před elektronickými útoky a boj proti zneužití totožnosti na internetu. Zaměří se též na kyberkriminalitu, která vážně poškozuje oběti, jako je pohlavní vykořisťování dětí po internetu a útoky na kritickou infrastrukturu a informační systémy v Unii.

„Miliony Evropanů využívají internet pro domácí bankovnictví, nákupy po internetu a plánování dovolené nebo aby zůstali ve spojení s rodinou a přáteli prostřednictvím internetových sociálních sítí. Ale tak jak se náš každodenní život odehrává stále více na internetu, zintenzivňuje se i činnost organizovaných skupin v tomto prostředí – a týká se každého z nás,“ uvedla evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová. „Nemůžeme zločincům dovolit, aby narušovali náš život na internetu. Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě v rámci Europolu se proto stane základnou pro spolupráci při obraně svobodného, otevřeného a bezpečného internetu.“

V roce 2011 měly přístup k internetu téměř tři čtvrtiny (73 %) evropských domácností a v roce 2010 více než jedna třetina občanů EU (36 %) prováděla na internetu bankovní operace. Na internetové sociální sítě se připojuje 80 % mladých Evropanů a celosvětová hodnota elektronického obchodování dosahuje každoročně asi 8 bilionů USD.

V důsledku toho kyberkriminalita roste. Zločinci vytvořili ze svých nezákonných činností výnosné trhy, na nichž si organizované zločinecké skupiny prodávají údaje o kreditní kartě za pouhé 1 EUR, padělané kreditní karty za přibližně 140 EUR a bankovní údaje jen za 60 EUR.

Kyberkriminalita útočí i na sociální média: každý den je na Facebooku zablokováno 600 000 účtů kvůli různým hackerským útokům a v roce 2009 bylo více než 6 700 000 počítačů infikováno škodlivým softwarem.

Úkolem Evropského centra bude varovat členské státy EU před velkými kybernetickými hrozbami a upozorňovat je na nedostatky jejich zabezpečení internetu. Bude také identifikovat organizované sítě a nebezpečné pachatele trestných činů v kybernetickém světě. Centrum bude zároveň poskytovat provozní podporu při konkrétních vyšetřováních, od forenzní pomoci až po pomoc při vytváření společných vyšetřovacích týmů.

Centrum bude při plnění svých úkolů a za účelem poskytování lepší podpory vyšetřovatelům, státním zástupcům a soudcům zabývajícím se kyberkriminalitou soustřeďovat jak informace z veřejně dostupných zdrojů, tak i ze soukromého sektoru, od policie a akademické obce. Nové centrum bude rovněž sloužit jako znalostní základna pro vnitrostátní policii v členských státech a sdruží evropské odborné kapacity a odbornou přípravu v této oblasti. Bude reagovat na dotazy o specifických technických a kriminalistických otázkách, s nimiž se na něj budou moci obracet vyšetřovatelé, státních zástupci a soudci zabývající se kyberkriminalitou, ale i soukromý sektor.

Centrum bude sloužit jako platforma pro vyšetřovatele kyberkriminality, kde mohou společně prezentovat své názory v rámci diskuse se zástupci odvětví informačních technologií, různými firmami ze soukromého sektoru, výzkumnou sférou, sdruženími uživatelů a organizacemi občanské společnosti. Centrum se má také stát přirozeným partnerem pro partnery na širší, mezinárodní úrovni a pro iniciativy v oblasti kyberkriminality.

Toto centrum by mělo zahájit provoz v lednu příštího roku.

Aby mohlo být zřízeno, musí nyní s návrhem Komise vyslovit souhlas rozpočtový orgán Europolu.

Souvislosti

Komise oznámila úmysl zřídit Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě ve sdělení Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie (IP/10/1535 a MEMO/10/598) z 22. listopadu 2010. Strategická priorita, jakou boj proti kyberkriminalitě má, je zohledněna i v rámci strategických a operačních cílů, na kterých se dohodly členské státy, Rada, Komise a Europol.

Dnešní sdělení o Evropském centru pro boj proti kyberkriminalitě je součástí souboru opatření s cílem chránit občany před kyberkriminalitou a doplňuje legislativní návrhy, jako je směrnice o útocích proti informačním systémům, jež je v současnosti projednávána v Evropském parlamentu (IP/10/1239 a MEMO/10/463), nebo směrnice o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí na internetu a dětské pornografii z roku 2011 (IP/10/379 a MEMO/10/107).

Další informace:

MEMO/12/221

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar