Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Kleine ondernemingen en groene economie: koers gezet, maar nog niet op kruissnelheid

Brussel, 27 maart 2012 – Volgens de vandaag gepubliceerde Eurobarometer-enquête over kleine en middelgrote ondernemingen, efficiënt gebruik van hulpbronnen en groene markten, telt 37 % van de kmo's minstens één voltijdse of deeltijdse groene werknemer. Het zijn niet zozeer de grote bedrijven, maar de kmo's die voor groene banen zorgen: in 2012 had 1 werknemer op 8 in kleine en middelgrote bedrijven een "groene job". Dat is bijna 13 % van alle banen in kmo's, terwijl het bij grote bedrijven slechts om 1 baan op 33 ofwel 3 % van alle banen in die grote bedrijven gaat. Het aantal groene banen zal naar verwachting een dynamische groei vertonen, met een tempo van 35 % in de komende twee jaren.

De Eurobarometer-enquête geeft tevens aan dat er ander onaangeboord potentieel bestaat waar kmo's uit kunnen putten. Zo haalt bijvoorbeeld minder dan een kwart van de kmo's voordeel uit de interne markt voor groene producten en diensten. Bureaucratie lijkt een van de belangrijkste hindernissen: 20 % van de kmo's zou het gemakkelijker vinden om groene investeringen uit te voeren indien de grensoverschrijdende administratieve en juridische procedures niet zo ingewikkeld waren.

Kmo's in de groene economie ontwikkelen zich steeds verder. Drie op vijf kmo's (61 %) die groene producten of diensten aan de man brengen, zijn meer dan drie jaar actief op die groene markten, tegenover 52 % in de VS. Levensmiddelen en dranken (25 %) en elektronische en mechanische werktuigen en uitrusting (23 %) zijn de meest verkochte groene producten en diensten van kmo's in de EU.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Ondernemingen en Industrie, maakte vandaag de resultaten van de Eurobarometer bekend en verklaarde: "Het doet mij genoegen te zien dat kmo's dit enorme potentieel aanboren. Dit zorgt voor meer innovatie, meer concurrerende kmo's en meer banen. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Nog maar heel weinig Europese kmo's breiden hun groene activiteiten uit naar buitenlandse markten. Omdat de EU ongeveer een derde van de wereldmarkt voor de milieu-industrie uitmaakt, vertegenwoordigt dit een enorm groeipotentieel voor kmo's."

Voor meer informatie zie MEMO/12/218

Het volledige verslag van het Eurobarometer-enquête over kleine en middelgrote ondernemingen, efficiënt gebruik van hulpbronnen en groene markten.

Groene kmo's: sterk op de thuismarkt, maar daarbuiten zwak

De groene markten1 voor kmo's in de EU beperken zich meestal tot het eigen land. 87 % van de kmo's uit de groene industrie (of de groene economie) is actief op de eigen nationale markten. Iets minder dan een kwart van de kmo's meldt dat ze de mogelijkheden van de interne markt benutten. Terwijl de BRIC-landen2 in 2030 goed zullen zijn voor naar schatting 60 % van het BBP van de wereld, waagt slechts 3 % van de kmo's uit de EU de stap om hun groene producten of diensten te verkopen in Azië of de Zuid-Pacifische regio, en amper 2 % in Latijns-Amerika.

Vraag van de klant speelt sleutelrol

Volgens de Eurobarometer-enquête is de belangrijkste reden voor kmo's in de EU om groene producten of diensten aan te bieden (48 %) de vraag van de klant. Ook de fundamentele waarden (32 %) en het imago (30 %) van de bedrijven spelen hierbij een rol.

Kmo's verminderen verbruik van energie en hulpbronnen

93 % van de kmo's in de EU treft maatregelen om efficiënter om te gaan met hulpbronnen. 64 % van de kmo's besparen energie, 61 % recyclet en 62 % beperkt zijn afvalstromen. Voor 33 % van de kmo's is efficiënter omgaan met hulpbronnen een topprioriteit.

Beleidsmaatregelen kunnen "motor van de groene groei" aanzwengelen

Kmo's vinden financiële stimulansen de beste manier om hen te helpen groener te worden wat betreft werkmethodes en aangeboden producten en diensten.

  • Ongeveer de helft van de kmo's (51 %) vindt belastingvoordelen, subsidies en leningen de beste beleidsmaatregelen om investeringen in energie-efficiëntie te steunen.

  • Ongeveer de helft (49 %) van de kmo's die al groene producten aanbieden, geeft aan dat financiële stimulansen voor productontwikkeling de beste manier vormen om hun aanbod groene producten of diensten te helpen verruimen.

  • 31 % van de kmo's die op dit ogenblik geen groene producten of diensten aanbieden, denkt dat financiële stimulansen hun het best zouden helpen om een reeks groene producten of diensten te lanceren.

Administratieve vereenvoudiging kan voor groene boost zorgen

Technisch advies en administratieve vereenvoudiging worden eveneens gezien als efficiënte hulp voor kmo's om groener te worden. Vier op vijf kmo's (80 %) is van plan om in de komende twee jaren maatregelen te treffen voor een efficiënter gebruik van hulpbronnen, maar een op vijf stelt dat het eenvoudiger zou zijn indien de administratieve en de juridische procedures niet zo ingewikkeld zouden zijn of indien de kosten van dergelijke maatregelen lager zouden zijn.

  • Een op vier (25 %) zegt dat de vereenvoudiging van de administratieve procedures voor het bouwen van warmtekrachtcapaciteit zoals het plaatsen van zonnepanelen bijzonder doeltreffend zou zijn om de energie-efficiëntie te stimuleren.

  • Meer informatie over energiedienstenovereenkomsten en mogelijkheden om energie te besparen zou voor een op vier kmo's (24 %) helpen om de energierekening te verminderen.

  • Ongeveer een op vijf kmo's die op dit ogenblik geen groene producten of diensten aanbieden, meent dat zij met enige hulp bij het identificeren van potentiële markten of consumenten voor groene producten of diensten de instap in de groene economie zou overwegen.

Groene aanbestedingen nog steeds een uitdaging

Groene openbare aanbestedingen als drijfveer voor een duurzamere economie vormen voor kmo's nog steeds een uitdaging. Volgens de beschikbare gegevens heeft slechts 11 % van de kmo's in de EU deelgenomen aan openbare aanbestedingen met milieu-eisen, tegenover 16 % van de grote bedrijven.

Achtergrond

De Eurobarometer Flash-enquête 342 "SMEs towards resource efficiency & green markets" (kmo's op weg naar efficiënter gebruik van hulpbronnen & groene markten) werd uitgevoerd van 24 januari tot en met 10 februari 2012 door marktonderzoeksbureau "TNS Political & Social". De enquête werd gehouden in de 27 lidstaten van de EU en in Albanië, Kroatië, IJsland, Liechtenstein, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Noorwegen, de Republiek Servië, Turkije, Israël en de Verenigde Staten. De enquête bevraagt bedrijven die een of meer personen tewerkstellen in de sectoren van Industrie (Nace-categorie C), Detailhandel (Nace-categorie G), Diensten (Nace-categorie I/J/K/H/L/M/) en Nijverheid (Nace-categorie B/D/E/F) in de EU. Eenmanszaken werden niet in het onderzoek opgenomen.

Contact :

Carlo Corazza +32 229517 52

Sara Tironi +32 22990403

1 :

Groene producten en diensten hebben als belangrijkste functie het verminderen van het risico voor het milieu en het beperken van vervuiling en hulpbronnen. Voor dit onderzoek zijn tevens producten met op het milieu gerichte eigenschappen opgenomen (eco-design, eco-label, op biologische wijze geproduceerd of op basis van een belangrijk aandeel gerecycleerde grondstoffen). Kmo's in de groene sector die actief zijn in de industrie (31 %) en de detailhandel (29 %) zijn meer geneigd om groene producten en diensten aan te bieden dan gemiddeld (26 %). De helft (52 %) van de bedrijven in de EU die actief zijn op de groene markt bieden producten en diensten aan met op het milieu gerichte eigenschappen, zoals ecologische stomerij of organische levensmiddelen. 29 % van deze bedrijven is actief op het gebied van recyclage en 20 % op het gebied van hernieuwbare energie of het beheer van vast afval.

2 :

Brazilië, Rusland, India en China


Side Bar