Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Kisvállalkozások: a környezetbarát gazdaságra való áttérés megkezdődött, de még nem halad teljes gőzzel

Brüsszel, 2012. március 27. „A kkv-k erőforrás-hatékonysága és a zöld piacok” című, ma közzétett Eurobarométer felmérés szerint az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások 37%-ának van már környezetbarát állásban dolgozó legalább egy teljes- vagy részmunkaidős „zöld” munkavállalója. A környezetbarát munkahelyeket elsősorban a nagyvállalatok és nem a kkv-k hozzák létre. 2012-ben a kkv-kban dolgozók közül minden nyolcadik munkavállaló (azaz 13 %) környezetbarát állásban van (a nagyvállalatoknál ez az arány csak 1:33, azaz az állásoknak csupán 3 %-a környezetbarát). A becslések azt is mutatják, hogy az elkövetkező két évben a környezetbarát munkahelyek száma a kkv-kban jelentősen, 35%-kal fog bővülni.

Az Eurobarométer felmérés feltárt további kiaknázatlan lehetőségeket, amelyeket a kis- és középvállalkozások kihasználhatnak. A kkv-k kevesebb mint egynegyede használja ki például az egységes piac által kínált előnyöket környezetbarát termékek vagy szolgáltatások terén. A bürokráciát tekintik az egyik akadálynak, a kkv-k 20%-a szerint könnyebb lenne „zöld” beruházásokat végrehajtani, ha a tagállamok közötti adminisztratív és jogi eljárások egyszerűbbek lennének.

A kkv-k a „zöld” iparágakban is erősödnek. A környezetbarát termékeket vagy szolgáltatásokat értékesítő kkv-k közül ötből három (61%) folytat gazdasági tevékenységet a „zöld” piacon több mint három éve, az egyesült államokbeli 52%-hoz képest. Az élelmiszerek és italok (25%), valamint az elektronikus és mechanikus gépek és berendezések (23%) tartoznak az Európai Unióban a kkv-k által leggyakrabban értékesített környezetbarát termékek és szolgáltatások közé.

Antonio Tajani ipar- és vállalkozáspolitikai biztos, az Európai Bizottság alelnöke az Eurobarométer felmérés eredményét ma ismertetve így nyilatkozott: „Örömmel látom, hogy a kkv-k kiaknázzák ezt a hatalmas, eddig kihasználatlan lehetőséget, amelynek eredménye több innováció, több versenyképes kis- és középvállalkozás és több munkahely lesz. Tennivaló azonban még bőven akad. Kevés európai kkv terjeszti ki környezetbarát üzleti tevékenységét a külföldi piacokra. Azt figyelembe véve, hogy a környezetvédelmi termékek és szolgáltatások terén az EU nagyjából a világpiac egyharmadát képviseli, a kkv-knak hatalmas tere van a növekedésre.

További információk: MEMO/12/218

Az Eurobarométer felméréséről szóló „A kkv-k erőforrás-hatékonysága és a zöld piacok” című teljes jelentés

Környezetbarát kkv-k: Jól teljesítenek a hazai pályán, de gyengék külföldön

A „zöld” piacok1 a kkv-k számára az EU-ban továbbra is főleg a hazai piacok. A környezetbarát üzleti tevékenységben (vagy környezetbarát gazdaságban) részt vevő kkv-k 87%-a a nemzeti piacán tevékenykedik. A kkv-k kevesebb mint egynegyede nyilatkozott úgy, hogy kihasználja az egységes piaccal járó lehetőségeket. A BRIC-országok2, a becslések szerint 2030-ban a világ GDP-jének mintegy 60%-át adják majd, mégis az uniós kkv-k csupán 3%-a kísérli meg értékesíteni környezetbarát termékeit vagy szolgáltatásait Ázsiában vagy a Csendes-óceán déli részén és mindössze 2%-a Latin-Amerikában.

A fogyasztói kereslet jelentős szerepet játszik

Az Eurobarométer felmérés szerint, a kkv-k számára az Európai Unióban a környezetbarát termékek és szolgáltatások értékesítésének fő oka (48%) a fogyasztói kereslet. A vállalkozások alapvető értékei (32%) és a róluk alkotott kép (30%) is szerepet játszik ebből a szempontból.

A kkv-k csökkentik az energiafogyasztást és az erőforrások felhasználását

Az Európai Unióban a kkv-k 93%-a tesz lépéseket a nagyobb erőforrás-hatékonyság érdekében. A kkv-k 64%-a energiát takarít meg, 61%-a újrahasznosít és 62%-a minimálisra csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét. A kkv-k 33%-a kiemelt fontosságú kérdésként kezeli az erőforrás-hatékonyság javítását.

A szakpolitikai intézkedések segíthetnek felpörgetni a „környezetbarát növekedés motorját”

A kkv-k a pénzügyi ösztönzőket tartják a legmegfelelőbb olyan eszköznek, amely segíti őket abban, hogy működésük során és az általuk kínált termékek és szolgáltatások terén „zöldebbé” váljanak.

  • Hozzávetőlegesen a kkv-k fele (51%) tekinti az adó-visszatérítést, a támogatásokat és kölcsönöket a legjobb szakpolitikai intézkedéseknek az energiahatékony beruházások támogatására.

  • Azon kkv-k mintegy fele, (49%) amelyek már kínálnak környezetbarát termékeket, jelezte, hogy a termékek fejlesztését elősegítő pénzügyi ösztönzők lennének a támogatás legmegfelelőbb eszközei környezetbarát termékeik és szolgáltatásaik körének bővítésére.

  • Azon kkv-k 31%-a, amelyek jelenleg nem kínálnak környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat, úgy gondolják, hogy a pénzügyi ösztönzők segítenék őket a leginkább abban, hogy megkezdjék tevékenységüket a környezetbarát termékek és szolgáltatások terén.

Az adminisztráció egyszerűsítése fellendítené a környezetbarát termékek gyártását

A műszaki tanácsadás és az adminisztráció egyszerűsítése is hatékony eszköznek tekinthető a kkv-k „zöldebbé” tételének támogatásában. Az elkövetkező két évben ötből négy kkv (80%) tervezi, hogy erőforrás-hatékonyságának növelése érdekében intézkedéseket hajt végre, azonban minden ötödik kkv szerint ezt könnyebben lehetne végrehajtani, ha az adminisztratív és jogi eljárások egyszerűbbek, vagy az intézkedésekkel járó költségek alacsonyabbak lennének.

  • Minden negyedik (25%) kkv szerint az adminisztráció egyszerűsítése különösen hatékonyan javítaná az energiahatékonyságot az olyan kapcsolt energiatermelő kapacitás kiépítése esetén, mint például a napelemek felszerelése.

  • Az energia szolgáltatási szerződésekre és az energiatakarékossági lehetőségekre vonatkozó több információ szintén segíthetne minden negyedik kkv-nak (24%) az energiával kapcsolatos kiadásainak mérséklésében.

  • Körülbelül minden ötödik kkv azok közül, amelyek jelenleg nem kínálnak környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat, azt vallja, hogy amennyiben segítséget kapnának az ilyen termékek és szolgáltatások potenciális piacainak vagy fogyasztóinak megtalálásához, akkor megfontolnák, hogy belépjenek a „zöld” piacokra.

A környezetbarát közbeszerzés továbbra is kihívást jelent

A környezetbarát közbeszerzés, mint a fenntarthatóbb gazdaság hajtóereje továbbra is kihívást jelent a kkv-k számára. A rendelkezésre álló információk alapján az Európai Unióban a kkv-k csupán 11%-a nyújtott be ajánlatot olyan közbeszerzési pályázaton, amely tartalmazott környezetvédelmi követelményeket, szemben a nagyvállalkozások 16 %-ával.

Előzmények

„A kkv-k erőforrás-hatékonysága és a zöld piacok” Eurobarométer 342 gyorsfelmérést 2012. január 24. és 2012. február 10. között végezte a TNS Political & Social piackutató. A felmérést a 27 uniós tagállamban, valamint Albániában, Horvátországban, Izlandon, Liechtensteinben, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságban, Montenegróban, Norvégiában, Szerbiában, Törökországban, Izraelben és az Egyesült Államokban végezték el. Ez a felmérés azokat a vállalkozásokat vizsgálja az Európai Unióban, amelyek egy vagy több alkalmazottat foglalkoztatnak a feldolgozóipar (Nace-kategória C), a kiskereskedelem (Nace-kategória G), a szolgáltatások (Nace-kategóriák I/J/K/H/L/M/) és az ipar (Nace-kategóriák B/D/E/F) ágazataiban, nem terjed ki azonban az egyéni vállalkozókra.

1 :

Környezetbarát termékek és szolgáltatások közé azok tartoznak, amelyek elsődleges funkciójuk szerint csökkentik a környezeti kockázatokat és minimálisra csökkentik a környezetszennyezést és az erőforrások használatát. Ebben a felmérésben a környezetvédelmi jellegű (környezetbarát módon tervezett, öko-címkével ellátott, biogazdaságban előállított, jelentős újrahasznosított tartalommal rendelkező) termékek is szerepeltek. A kkv-k a környezetbarát szektorban, amelyek az iparban (31%) és a kiskereskedelemben (29%) tevékenykednek, nagyobb valószínűséggel kínálnak környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat az átlagosnál (26 %). A „zöld” piacon tevékenykedő uniós vállalkozások fele (52%) kínál olyan környezetbarát jellemzőkkel rendelkező termékeket és szolgáltatásokat, mint az öko-vegytisztítás vagy bioélelmiszerek. 29%-uk az újrahasznosított anyagok, 20%-uk pedig a megújuló energia vagy a szilárd hulladék kezelése területén működik.

2 :

Brazília, Oroszország, India és Kína.


Side Bar