Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Små virksomheder: Omlægning til grøn økonomi i gang, men endnu ikke på fuld hastighed

Bruxelles, den 27. marts 2012. – Ifølge Eurobarometer-undersøgelsen om små og mellemstore virksomheder, ressourceeffektivitet og grønne markeder, der offentliggøres i dag, har 37 % af EU’s små og mellemstore virksomheder mindst 1 "grøn" ansat på deltid eller fuldtid. Grønne job skabes især i små og mellemstore virksomheder og ikke i så høj grad i de større. I 2012 havde 1 ud af 8 ansatte i små og mellemstore virksomheder et ”grønt” job, hvilket svarer til 13 % af alle job i små og mellemstore virksomheder (i større virksomheder var det kun 1 ud af 33, svarende til 3 % af alle job i større virksomheder). Der forventes også at ske en kraftig vækst i de grønne job i små og mellemstore virksomheder, nærmere bestemt med 35 % inden for de næste 2 år.

Eurobarometer-undersøgelsen viser desuden, at der på andre områder er et uudnyttet potentiale, som kan bruges af de små og mellemstore virksomheder. F.eks. udnytter mindre end en fjerdedel af de små og mellemstore virksomheder det indre marked for grønne produkter og tjenester. Bureaukrati anses for at være en af hindringerne: 20 % af de små og mellemstore virksomheder siger, at det ville være lettere at foretage grønne investeringer, hvis de administrative og juridiske procedurer på tværs af grænserne ikke var så komplicerede.

De små og mellemstore virksomheder inden for grønne industrier er også ved at blive mere modne. 3 ud af 5 (61 %) små og mellemstore virksomheder, der sælger grønne produkter eller tjenester, har været aktive på grønne markeder i over tre år sammenlignet med 52 % i USA. Fødevarer og drikkevarer (25 %) og elektronisk og mekanisk udstyr (23 %) er de grønne produkter og tjenester, som små og mellemstore virksomheder i EU sælger flest af.

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, der er ansvarlig for erhvervsliv og iværksætteri, sagde i dag ved præsentationen af resultaterne af Eurobarometer-undersøgelsen: "Jeg er glad for at se, at de små og mellemstore virksomheder giver sig i kast med dette enorme uudnyttede potentiale, som vil give et afkast i form af mere innovation, mere konkurrencedygtige små og mellemstore virksomheder og flere job. Der er dog et godt stykke vej endnu. Kun meget få små og mellemstore virksomheder i Europa driver grøn forretning på udenlandske markeder. Da EU udgør ca. en tredjedel af verdensmarkedet for miljørelaterede industrier, er der således særdeles store vækstmuligheder for små og mellemstore virksomheder."

For yderligere oplysninger se MEMO/12/218.

Den fuldstændige rapport om Eurobarometer-undersøgelsen om små og mellemstore virksomheder, ressourceeffektivitet og grønne markeder

Grønne små og mellemstore virksomheder: Stærke hjemme, men svage i udlandet

De grønne markeder1 for små og mellemstore virksomheder i EU er stadig hovedsagelig indenlandske. 87 % af de små og mellemstore virksomheder i den grønne sektor opererer på deres nationale markeder. Lidt under en fjerdedel af de små og mellemstore virksomheder oplyser, at de udnytter mulighederne i det indre marked. Set i forhold til, at BRIK-landene2 skønnes at komme til at tegne sig for omkring 60 % af verdens BNP i 2030, betyder det, at kun 3 % af de små og mellemstore virksomheder i EU har mod på at sælge deres grønne produkter eller tjenester i Asien og det sydlige Stillehavsområde, og blot 2 % i Latinamerika.

Kundernes efterspørgsel spiller en væsentlig rolle

Ifølge Eurobarometer-undersøgelsen er de små og mellemstore virksomheders væsentligste tilskyndelse til at sælge grønne produkter eller tjenester kundernes efterspørgsel (48 %). Virksomhedernes kerneværdier (32 %) og image (30 %) spiller også en rolle.

Små og mellemstore virksomheder begrænser deres energi- og ressourceforbrug

93 % af de små og mellemstore virksomheder har truffet foranstaltninger for at blive mere ressourceeffektive. 64 % af de små og mellemstore virksomheder sparer energi, 61 % satser på genbrug og 62 % minimerer deres affald. 33 % af de små og mellemstore virksomheder har som en topprioritet at forbedre ressourceeffektiviteten.

Politiske tiltag kan bidrage til at sætte gang i den "grønne vækstmaskine"

Finansielle incitamenter betragtes af de små og mellemstore virksomheder som det bedste middel til at hjælpe dem med at blive grønnere, når det gælder den måde, de driver virksomhed på, og de produkter og tjenester, de tilbyder.

  • Omkring halvdelen (51 %) af de små og mellemstore virksomheder mener, at skattelettelser, tilskud og lån er de bedste måder at støtte investeringer i energieffektivitet.

  • Omkring halvdelen (49 %) af de små og mellemstore virksomheder, der allerede tilbyder grønne produkter, siger, at økonomiske incitamenter til produktudvikling ville være den bedste måde at gøre deres udbud af grønne produkter eller tjenester større.

  • 31 % af de små og mellemstore virksomheder, der endnu ikke tilbyder grønne produkter og tjenester, mener, at finansielle incitamenter ville være den bedste måde at hjælpe dem til at introducere en række grønne produkter eller tjenester.

Administrativ forenkling vil styrke grønne produkter

Teknisk rådgivning og administrativ forenkling anses også for at være meget effektive til at hjælpe små og mellemstore virksomheder til at blive grønnere. Inden for de kommende to år planlægger 4 ud af 5 små og mellemstore virksomheder (80 %) at gennemføre foranstaltninger med hensyn til ressourceeffektivitet, mens 1 ud af 5 små og mellemstore virksomheder siger, at det ville være nemmere, hvis de administrative og juridiske procedurer ikke var så komplekse, eller hvis omkostningerne ved at træffe foranstaltninger var lavere.

  • 1 ud af 4 (25 %) af de små og mellemstore virksomheder mener, at en forenkling af de administrative procedurer for opbygning af kraftvarmekapacitet, f.eks. installering af solfangere, ville være et særlig effektivt middel til at forbedre energieffektiviteten.

  • Yderligere oplysninger om energitjenestekontrakter og muligheder for at spare energi ville også hjælpe 1 ud af 4 (24 %) små og mellemstore virksomheder til at nedbringe deres energiregning.

  • Omkring 1 ud af 5 små og mellemstore virksomheder, der ikke tilbyder grønne produkter og tjenester, siger, at hjælp til at finde potentielle markeder for og kunder til grønne produkter eller tjenester kan få dem til at forsøge at komme ind på de grønne markeder.

Grønne offentlige indkøb fortsat en udfordring

Grønne offentlige indkøb som en drivkraft for en mere bæredygtig økonomi er stadig en udfordring for små og mellemstore virksomheder. Ifølge de oplysninger, der fremgår af undersøgelsen, har kun 11 % af de små og mellemstore virksomheder i EU budt på et offentligt udbud, der omfattede miljøkrav, sammenlignet med 16 % af de større virksomheder.

Baggrund

Flash Eurobarometer-undersøgelse 342 om små og mellemstore virksomheder og ressourceeffektivitet og grønne markeder blev gennemført mellem den 24. januar og den 10. februar 2012 af TNS Political & Social. Den blev foretaget i EU's 27 medlemsstater og Albanien, Island, Israel, Kroatien, Liechtenstein, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Norge, Serbien, Tyrkiet, og USA. Det er en undersøgelse, der omfatter virksomheder, der beskæftiger en eller flere personer inden for fremstillingsvirksomhed (NACE-kategori C), detailhandel (NACE-kategori G), tjenesteydelser (NACE-kategori I/J/K/H/L/M/) og industri (NACE-kategori B/D/E/F) i Den Europæiske Union. Den omfatter ikke enkeltmandsvirksomheder.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03

1 :

Ved grønne produkter og tjenester forstås produkter og tjenester, der i særlig grad bidrager til at mindske miljørisici, forurening og ressourceforbrug. I denne undersøgelse indgik også produkter med økologiske egenskaber (miljøvenligt design, miljømærket, økologisk produceret, med en væsentlig andel af genbrugsmateriale). Små og mellemstore virksomheder i den grønne sektor, der er aktive inden for industri (31 %) og detailhandel (29 %) er mere tilbøjelige til at tilbyde grønne produkter og tjenester end gennemsnittet (26 %). Halvdelen (52 %) af virksomhederne i EU, der er aktive på det grønne marked, tilbyder produkter og tjenester med økologiske egenskaber, f.eks. økologisk kemisk rensning og økologiske fødevarer. 29 % arbejder inden for genbrugsmaterialer, og 20 % inden for vedvarende energi eller håndtering af fast affald.

2 :

Brasilien, Rusland, Indien og Kina.


Side Bar