Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Környezetvédelem: a hajóbontás szigorúbb szabályozását szorgalmazza a Bizottság

Brüsszel, 2012. március 23. – Az Európai Bizottság a mai napon olyan új szabályok bevezetésére tett javaslatot, amelyekkel biztosítani lehet, hogy a forgalomból kivont európai hajók újrafeldolgozása kizárólag olyan létesítményekben történjen, ahol garantálják a dolgozók biztonságát és környezetkímélő módszereket alkalmaznak. Évente ezernél is több kiszolgált kereskedelmi hajót – köztük konténer- és tartályhajót – bontanak el és dolgoznak fel újra fémhulladékként, de sok európai hajó végzi az előírásoknak nem megfelelő létesítményekben Dél-Ázsia árapályos partjain. E létesítmények többsége nélkülöz minden olyan környezetvédelmi és munkabiztonsági előírást, amelyekkel a leselejtezett hajókon található veszélyes anyagok (köztük az azbeszt, a poliklórozott bifenilek (PCB-k), a tributil vegyületek és az olajiszap) megfelelő kezelését biztosítani lehetne. Ennek következtében nő a balesetek száma, a munkavállalók fokozott egészségügyi kockázatnak vannak kitéve, és egyre kiterjedtebb környezetszennyezéssel kell szembenézni.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így fogalmazott: „Annak ellenére, hogy a hajók újrafeldolgozásával foglalkozó iparágban alkalmazott gyakorlatok jelentős fejlődésen mentek keresztül, sok létesítményben továbbra is veszélyes és káros feltételek mellett folyik a munka. E javaslat célja, hogy a használatból kivont hajók bontása a munkások és környezetünk egészségét tiszteletben tartva történjen. Egyértelmű, hogy beruházások révén haladéktalanul korszerűsíteni kell a követelményszintet nem teljesítő létesítményeket.”

A rendeletet Janez Potočnik környezetvédelmi biztos az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnökével, Siim Kallas-szal együtt ismertette.

A rendelet formáját öltő új szabályozás az uniós tagállamok lobogói alatt közlekedő tengerjáró kereskedelmi hajók vizsgálati, tanúsítási és engedélyezési rendszerének kiépítését javasolja, a gyártástól az üzemeltetésen át egészen az újrafeldolgozásig, azok teljes életciklusára kiterjedően.

E rendszer a hajók biztonságos és környezetkímélő újrafeldolgozásáról szóló, 2009-ben elfogadott hongkongi nemzetközi egyezményre épül. A mai napon előterjesztett javaslat a hongkongi egyezmény gyors végrehajtását szorgalmazza, vagyis azt, hogy a felek ne várják meg annak megerősítését és hatálybalépését, hiszen ez évekig is el fog tartani. Az egyezmény formális hatálybalépésének felgyorsítása érdekében a Bizottság a mai napon a javaslattal együtt egy határozattervezetet is előterjesztett, amelyben az egyezmény ratifikálására kötelezi a tagállamokat.

Az új rendszerben minden európai hajó esetében kötelező lesz összeállítani a fedélzeten található veszélyes anyagok jegyzékét, továbbá kérvényezni kell a veszélyes anyagok jegyzékére vonatkozó tanúsítványt. Mielőtt a hajókat az újrafeldolgozó létesítményekbe szállítanák, minimálisra kell csökkenteni a veszélyes hulladék mennyiségét (ezek jelen lehetnek például a rakománymaradványokban vagy magában az üzemanyagban is).

Az engedélyezett létesítmények jegyzékébe történő felvétel előfeltétele, hogy a hajók újrafeldolgozását végző létesítmények megfeleljenek bizonyos környezetvédelmi és biztonsági követelményeknek. A leselejtezett európai hajókat a továbbiakban kizárólag a jegyzékben szereplő hajóbontó telepeken lehet újrafeldolgozni. A hajók újrafeldolgozását végző létesítményekre vonatkozó követelmények némelyike a hongkongi egyezményben rögzítetteknél szigorúbb, ez pedig nem csupán az európai hajók nyomon követhetőségét javítja, de biztosítja azt is, hogy a bontás során keletkezett hulladék (és az azokban található valamennyi veszélyes anyag) kezelése környezetkímélő módon történjen.

A javaslat értelmében a szabályok betartatása érdekében a hajótulajdonosoknak értesíteniük kell a nemzeti hatóságokat, ha a hajó újrafeldolgozása mellett döntenek. Összevetve a veszélyes anyagok jegyzékére vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkező hajók listáját azon hajók listájával, amelyeket engedéllyel rendelkező létesítményekben bontottak, a hatóságok a jövőben könnyebben fel tudják tárni a jogosulatlan újrafeldolgozási tevékenységeket. A rendeletben javasolt szankciók is a korábbiaknál sokkal konkrétabbak és pontosabbak lesznek.

A következő lépések

A továbbiakban a Tanács és az Európai Parlament megvitatja a Bizottság javaslatát.

Előzmények

A hajók újrafeldolgozását jelenleg a hulladékszállítási rendelet szabályozza, amely tiltja a veszélyes hulladékok OECD-n kívüli országokba történő exportját. A meglévő jogszabályokat azonban rendre kijátsszák, mivel azok nem kifejezetten a hajók sajátosságaira lettek szabva. Ez magyarázható egyrészt az OECD-országok sokszor nem megfelelő újrafeldolgozási kapacitásával, másrészt nem egyszerű megállapítani, mikortól minősül egy hajó hulladéknak és melyik ország exportálja azt. Az új javaslat a meglévő szabályozás hiányosságait hivatott pótolni, valamint – bár szigorú feltételek mellett – engedélyezni az Uniós tagállami lobogó alatt közlekedő hajók OECD-n kívüli országokban történő újrafeldolgozását.

2009-ben az európai hajók több mint 90%-át az OECD-államok területén kívül, többnyire az előírásoknak nem megfelelő hajó-újrafeldolgozó létesítményekben bontották. A kiszolgált európai hajók száma igen magas, tekintve, hogy a világ hajóállományának 17%-a uniós lajstromozású. Ezért különösen fontos az EU számára, hogy világszerte javítsa a hajóbontási gyakorlatot.

Aggodalommal tekintve a hajók újrahasznosításával járó káros egészségügyi és környezeti hatásokra, a Bizottság 2008. november 19-én elfogadta a hajóbontás gyakorlatának javítására irányuló uniós stratégiát. A stratégia olyan intézkedéseket fogalmazott meg, amelyek célja a hajó-újrafeldolgozás körülményeinek lehető leghamarabbi – még a hongkongi egyezmény hatálybalépését megelőző – kedvezőbbé tétele. A mai napon közzétett javaslat a stratégiában rögzített elgondolásokat veszi alapul.

A hongkongi egyezmény hatálybalépéséhez azt legalább 15 lobogó szerinti államnak és újrahasznosító országnak ratifikálnia kell. Ezen országoknak együttesen a világ teljes hajóállományának legalább 40%-át, valamint a világ újrafeldolgozási kapacitásának tekintélyes részét (legalább 50%-át) kell képviselniük.

További információk:

http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm

Kapcsolattartók:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar