Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

CLIMATE-ADAPT: novo orodje za oblikovanje politik za prilagajanje podnebnim spremembam

Bruselj, 23. marca 2012 – Evropska platforma za prilagajanje podnebju (European Climate Adaptation Platform, CLIMATE-ADAPT) je interaktivno spletno orodje za prilagajanje podnebnim spremembam, ki je od danes dostopno na medmrežju na straneh Evropske agencije za okolje (EEA) v Kobenhavnu. Pri tem so prisostvovale Evropska komisarka za podnebne spremembe Connie Hedegaard, danska ministrica za okolje Ida Auken in izvršna direktorica EESA Jacqueline McGlade.

CLIMATE-ADAPT je javno dostopna spletna platforma (http://climate-adapt.eea.europa.eu), ki naj bi oblikovalcem politike na ravni EU ter na nacionalni, regionalni in lokalni ravni pomagala pri oblikovanju ukrepov in politik za prilagajanje podnebnim spremembam. Prilagajanje pomeni predvidevanje negativnih učinkov podnebnih sprememb in ustrezno ukrepanje, da se prepreči ali kar najbolj zmanjša škoda, ki jo takšne spremembe lahko povzročijo.

CLIMATE-ADAPT je bil razvit ob podpori evropske znanstvene skupnosti in oblikovalcev politik, uporabnikom pa bo omogočil dostop do informacij ter širjenje in povezovanje informacij na naslednjih področjih:

  • Pričakovane podnebne spremembe v Evropi,

  • Trenutna in prihodnja ranljivost regij, držav in sektorjev,

  • Informacije o dejavnostih in strategijah prilagajanja na nacionalni, regionalni in čeznacionalni ravni,

  • Študije primerov prilagajanja in možnosti za prilagajanje v prihodnosti,

  • Spletna orodja, ki omogočajo načrtovanje prilagajanja,

  • Raziskovalni projekti, smernice, poročila, viri informacij, povezave, novice in dogodki v zvezi s prilagajanjem podnebnim spremembam.

Komisarka Hedegaard je dejala: „To je lahko izjemno orodje, ki bo organom odločanja pomagalo izbrati naboljše rešitve v korist svojih državljanov. Preslabo si izmenjujemo dobre prakse in informacije o tem, česa ne smemo početi. Z novim interaktivnim orodjem bodo naša prizadevanja veliko učinkovitejša.“

Vplivi podnebnih sprememb predstavljajo resne socialne, okoljske in gospodarske grožnje za evropsko in svetovno skupnost. Vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi, kot so nalivi in poplave, vročinski valovi in suše, manj snega, naraščajoče temperature in višja gladina morja, bodo vse bolj vplivali na način življenja, proizvodnjo hrane, dobavo energije, infrastrukturo ter ekosisteme– skratka, na celotno družbo. Vroče poletje leta 2003 naj bi po ocenah ustanove Munich RE povzročilo 10 milijard EUR izgub v kmetijskih dejavnostih, živini in gozdarstvu EU zaradi kombiniranega učinka suš, izpostavljenosti vročini in požarov.

Če bi bili danes soočeni s podnebnimi razmerami, kakršne so predvidene za desetletje po letu 2080, bi gospodarstvo Unije brez prilagajanja na podnebne spremembe po ocenah študije PESETA Skupnega raziskovalnega središča EU utrpelo od 20 do 65 milijard EUR škode letno. Zaradi takšnih tveganj moramo ukrepati zdaj, da se bo naša družba lahko prilagodila na posledice podnebnih sprememb, ublažila njihove negativne učinke ter izkoristila ugodne priložnosti. Dokazov, da imajo ukrepi prilagajanja tudi gospodarske koristi, je veliko: po ugotovitvah projekta ClimateCost iz 7. okvirnega raziskovalnega programa EU danes že samo zaradi poplav utrpi okoli 6,4 milijarde EUR gospodarske škode na leto, ta številka pa naj bi se do leta 2050 predvidoma nekajkrat povečala. Z ukrepi prilagajanja bi se takšni škodi lahko izognili z bistveno manjšimi stroški od predvidenih.

Da bi lahko sprejemali potrebne odločitve o najboljših načinih prilagajanja, je potreben dostop do zanesljivih podatkov o predvidenih vplivih podnebnih sprememb, z njimi povezanih družbeno-gospodarskih vidikih ter stroških in koristih različnih prilagoditvenih možnosti. Kot poudarja Bela knjiga Komisije o prilagajanju podnebnim spremembam iz leta 2009, je prav pomanjkanje znanja glavna ovira za uspešno odzivanje na prilagajanje podnebnim spremembam.

Kaj zdaj?

Orodje CLIMATE-ADAPT gosti in upravlja Evropska agencija za okolje (EEA) v Kobenhavnu. CLIMATE-ADAPT bo podprl oblikovanje zbirke znanja, ki je potrebna za oblikovanje z dokazi podprtih politik prilagajanja. Prispeval bo tudi k razvoju celovite strategije EU za prilagajanje, ki jo namerava Komisija sprejeti v začetku leta 2013 z namenom, da bi potrebe držav članic, čeznacionalnih organizacij in lokalnih interesnih skupin podprla z ustreznimi ukrepi na ravni EU.

Več informacij na:

Evropska platforma za prilagajanje podnebju:

http://climate-adapt.eea.europa.eu

Prilagajanje podnebnim spremembam:

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm

Prenos otvoritve prek spleta, petek 23. marca 2012, od 10:00 – 13:30 po srednjeevropskem času:

http://webcast.ec.europa.eu

Kontakta:

Isaac Valero Ladron +32 22964971

Stephanie Rhomberg +32 22987278


Side Bar