Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

CLIMATE-ADAPT: Uusi väline tukemaan sopeutumista ilmastonmuutokseen

Bryssel, 23.3. 2012 – European Climate Adaptation Platform (CLIMATE-ADAPT) on interaktiivinen verkkopohjainen työkalu, jolla tuetaan sopeutumista ilmastonmuutokseen. CLIMATE-ADAPT julkistetaan tänään Euroopan ympäristökeskuksessa (EEA) Kööpenhaminassa. Ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard, Tanskan ympäristöministeri Ida Auken ja ympäristökeskuksen johtaja Jacqueline McGlade käynnistävät ohjelman yhdessä.

CLIMATE-ADAPT on julkisesti saatavilla oleva verkkopohjainen väline (http://climate-adapt.eea.europa.eu), jonka tarkoituksena on tukea päättäjiä EU:n, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla niiden laatiessa toimenpiteitä ja politiikkaa, joita sopeutuminen ilmastonmuutokseen edellyttää. Sopeutuminen edellyttää ilmastonmuutoksen haitallisten vaikutusten ennakointia ja asianmukaisia toimia niiden aiheuttamien tuhojen estämiseksi tai minimoimiseksi.

CLIMATE-ADAPT on kehitetty Euroopan tieteellisen yhteisön ja päätöksentekijöiden tuella, ja sen avulla voidaan käyttää, levittää ja yhdistää tietoja, jotka koskevat:

  • odotettua ilmastonmuutosta Euroopassa

  • alueiden, maiden ja alojen haavoittuvuutta nyt ja tulevaisuudessa

  • kansallisia, alueellisia ja kansainvälisiä sopeutumistoimia ja -strategioita

  • tapaustutkimuksia sopeutumisesta ja mahdollisista tulevista sopeutumiskeinoista

  • verkkopohjaisia välineitä, jotka tukevat sopeutumisen suunnittelua

  • sopeutumiseen liittyviä tutkimushankkeita, ohjeasiakirjoja, raporttien tietolähteitä, yhteyksiä, uutisia ja tapahtumia.

Komissaari Hedegaardin mukaan työkalusta voi olla merkittävästi apua päätöksentekijöille niiden valitessa parhaita ratkaisuja kansalaisia ajatellen. ”Levitämme huonosti tietoa parhaista käytännöistä sekä siitä, mitä EI tulisi tehdä. Tämä uusi interaktiivinen työkalu tekee ponnisteluista huomattavasti tehokkaampia”, Hedegaard totesi.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset aiheuttavat merkittäviä uhkia yhteiskunnalle, ympäristölle ja taloudelle Euroopassa ja koko maailmassa. Yhä useammin esiintyvät äärimmäiset sääilmiöt (rankkasateet ja tulvat, helleaallot ja kuivuudet, lumipeitteen oheneminen, lämpötilojen nousu ja kohoava merenpinta) vaikuttavat yhä voimakkaammin ihmisten toimeentuloon, elintarviketuotantoon, energiahuoltoon, infrastruktuuriin ja ekosysteemeihin – toisin sanoen koko yhteiskuntaan. Vakuutusyhtiö Munich Re arvioi, että vuoden 2003 kuuma kesä aiheutti 10 miljardin euron tappiot EU:n maa-, karja- ja metsätaloudelle, joka kärsi kuivuuden, kuumuuden ja tulipalojen yhteysvaikutuksista.

EU:n yhteisen tutkimuskeskuksen PESETA-tutkimuksessa on arvioitu, että jos ilmasto olisi tällä hetkellä sellainen kun sen ennustetaan olevan vuonna 2080, vuosittaiset vahingot EU:n taloudelle olisivat ilman sopeutumistoimia 20-65 miljardia euroa. Tällaiset riskit edellyttävät toimia, joilla varmistetaan, että yhteiskuntamme pystyy sopeutumaan ilmastonmuutoksen seurauksiin, lieventämään sen kielteisiä vaikutuksia ja hyödyntämään sen tarjoamia mahdollisuuksia. Näytöt sopeutumistoimien taloudellisista hyödyistä lisääntyvät: Yksistään tulvat aiheuttavat tällä hetkellä EU:ssa noin 6,4 miljardin euron vahingot vuosittain, ja FP7 ClimateCost -hankkeen mukaan kustannusten aiheutuvan moninkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Tällaiset vahingot voitaisiin välttää sopeutumistoimilla, joiden kustannukset ovat vain pieni osa tästä summasta.

Jotta voitaisiin tehdä päätöksiä parhaista sopeutumistoimista, on tarpeen saada luotettavia tietoja ilmastonmuutoksen todennäköisistä vaikutuksista, niihin liittyvistä sosioekonomisista näkökohdista ja erilaisten sopeutumisvaihtoehtojen kustannuksista ja hyödyistä. Komissio laati vuonna 2009 sopeutumista koskevan valkoisen kirjan, jossa korostettiin, että tiedon puute on merkittävä este onnistuneiden sopeutumistoimien laatimiselle.

Mitä seuraavaksi?

CLIMATE-ADAPT-välinettä hallinnoi Euroopan ympäristövirasto Kööpenhaminassa. CLIMATE-ADAPT-välineen avulla voidaan luoda tietopohja, jota tarvitaan näyttöihin perustuvien sopeutumistoimien suunnittelussa. Välineestä saadaan tietoa kattavaa EU:n sopeutumisstrategiaa varten, jonka komissio aikoo laatia vuoden 2013 alussa. Tarkoituksena on, että asianmukaisilla EU:n toimilla voidaan vastata jäsenvaltioiden, kansainvälisten organisaatioiden ja paikallisten sidosryhmien tarpeisiin.

Lisätietoja:

European Climate Adaptation Platform:

http://climate-adapt.eea.europa.eu

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen:

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm

Verkkolähetys julkistustilaisuudesta perjantaina 23. maaliskuuta 2012,
10.00 – 13.30 (Keski-Euroopan aikaa):
http://webcast.ec.europa.eu

Yhteyshenkilöt:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar