Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT FI SK

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Miljö: 14 företag nominerade för 2012 års Europeiska miljöpris till företag

Bryssel den 22 mars 2012 – Finalistförteckningen för 2012 års Europeiska miljöpris till företag har tillkännagetts, efter ett två dagars jurymöte i Köpenhamn. De 14 finalisterna kommer från Belgien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Österrike, Portugal, Slovakien, Finland och Storbritannien. Vinnarna kommer att tillkännages vid en ceremoni i Bryssel den 24 maj 2012, i samband med Europeiska kommissionens årliga Gröna veckan-konferens om miljöpolitik. Europeiska miljöpriser till företag delas ut till innovativa företag som på ett framgångsrikt sätt kombinerar innovation, konkurrenskraft och enastående miljöprestanda.

– För att våra ekonomier ska växa i en värld med begränsade resurser så måste naturresurserna utnyttjas mer effektivt. Europeiska miljöprisen till företag visar att detta är möjligt. Priserna delas ut till företag som på bästa sätt utnyttjar resurserna genom hela livscykeln för att skapa största möjliga ekonomiska värde till minsta möjliga miljöpåverkan, säger Janez Potočnik EU:s miljökommissionär.

Finalisterna valdes ut från 156 inlämnade bidrag och kommer från 24 av EU:s medlemsländer och kandidatländer. Det stora antalet ansökningar – en tioprocentig ökning jämfört med tävlingen 2010 – visar på de allt större miljöåtagandena som görs av europeiska företag och deras vilja att anamma miljöinnovativa metoder, trots det rådande kärva ekonomiska klimatet.

Årets tävlingsbidrag kommer från en rad olika branscher, nämligen telekommunikation, detaljhandeln, ekodesign, transporter, livsmedelsindustrin och byggbranschen. Trots att många stora företag och organisationer deltar i tävlingen så kommer de flesta tävlingsbidragen från små och medelstora företag samt mikroföretag. Största antalet tävlingsbidrag gällde den nya kategorin för biologisk mångfald för företag som har visat enastående framsteg när det gäller att stoppa förlusterna av biologisk mångfald och stödja naturliga ekosystem.

Tävlingsbidragen visade upp företagens bidrag till hållbar utveckling i följande fem kategorier: produktpriset med 52 tävlingsbidrag, managementpriset med 47 tävlingsbidrag, tillverkningspriset med 46 tävlingsbidrag, priset för internationellt företagssamarbete med 11 tävlingsbidrag, och priset till företag som verkar för biologisk mångfald med 62 tävlingsbidrag.

I juryn som leddes av Claus Torp, biträdande generaldirektör vid det danska miljöministeriet, ingick 20 framstående representanter för europeiska och nationella myndigheter, universitetsvärlden, näringslivet och miljötekniksektorn.

Bakgrund

Europeiska miljöprisen till företag inrättades 1987 av Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö. De delas ut vartannat år som ett erkännande av och en uppmuntran till europeiska företag som gynnar den ekonomiska tillväxten genom ökad innovation och konkurrenskraft utan att ge avkall på miljöskyddet.

Följande fem priser delas ut som en uppmuntran till företag med goda managementmetoder, miljövänliga produkter, hållbar tillverkning, internationellt företagssamarbete och verksamhet som skyddar den biologiska mångfalden.

Tävlingen är öppen för alla företag, oberoende av storlek, från ett medlemsland eller ett kandidatland. Inlämnandet av tävlingsbidrag till tävlingen för Europeiska miljöprisen till företag sköts av de nationella samordningsorganen. De sökande måste först lämna sitt bidrag till den nationella pristävlingen och där väljas ut till att tävla på europeisk nivå. Detta säkerställer att företag som får det europeiska priset verkligen är de bästa, nämligen de företag som har det mest långsiktiga perspektivet och det största ansvarstagandet och som är mest innovativa i hela Europa.

Ytterligare information

Mer information om priserna, urvalsförfarandet och tidigare tävlingar finns på webbplatsen http://ec.europa.eu/environment/awards/

Finalistbidragen för 2012 års Europeiska miljöpris till företag

Finalistbidragen per priskategori är följande:

Managementpriset

Till företag med en synnerligen bra strategisk vision och ett framstående managementsystem som gör det möjligt att fortlöpande förbättra företagets insatser i fråga om hållbar utveckling.

 • Águas do Douro e Paiva, S.A – små och medelstora företag – Portugal

Projektnamn: An integrated and sustainable management model for drinking water utilities

 • Marks & Spencer – stort företag – Storbritannien

Projektnamn: Marks and Spencer Plan A - Doing the Right Thing

 • SNCF – stort företag - Frankrike

Projektnamn: The implementation of Sustainable Procurement creates value: a global value for the business, the Environment, the Society and the suppliers!

Produktpriset

Till företag som har utvecklat en ny produkt eller en relaterad tjänst som på ett ytterst förtjänstfullt sätt bidrar till hållbar utveckling.

 • Aquamarine Power – små och medelstora företag – Storbritannien

Projektnamn: Aquamarine Power’s Oyster wave energy technology

 • LichtBlick AG – stort företag - Tyskland

Projektnamn: Generating ”swarm power” with intelligently controlled at-home power plants

 • Ochsner Wärmepumpen GmbH – små och medelstora företag – Österrike

Projektnamn: New generation of Air-Source Heatpumps by OCHSNER Heat Pump Company

Tillverkningspriset

Till företag som har utvecklat och tillämpar en ny tillverkningsteknik som på ett ytterst förtjänstfullt sätt bidrar till hållbar utveckling.

 • Freudenberg Sealing Technologies (FST) – stort företag – Tyskland

Projektnamn: Narrow Strip Forming Laser Technology (SUL): A process technology innovation for manufacturing metal rings for dynamic seals in a sustainable way which conserves both resources and the environment.

 • Sener Ingeniería y Sistemas – stort företag - Spanien

Projektnamn: Gemasolar, the Sun's cathedral

 • UMICORE – stort företag - Belgien

Projektnamn: Recycling of NiMH and Li-ion batteries; a sustainable new business

Priset för internationellt företagssamarbete

Till företag som aktivt främjar överföring av kunskap och teknik inom ramen för internationella partnerskap mellan olika sektorer, vilket leder till hållbar tillväxt i utvecklingsländerna.

 • GreenStream Network plc – små och medelstora företag - Finland

Projektnamn: Expanding Climate Knowledge in China: A Co-Operative Business Approach

 • Inensus GmbH – små och medelstora företag - Tyskland

Projektnamn: MicroPowerEconomy – a Private Public Partnership model for comprehensive island-grid village electrification with renewable energy

Priset till företag som verkar för biologisk mångfald

En ny kategori för företag som har gjort enastående framsteg när det gäller att stoppa förlusterna av biologisk mångfald och stödja naturliga ekosystem.

 • Café Directsmå och medelstora företag Storbritannien

Projektnamn: Adaptation for Smallholders to Climate Change (AdapCC)

 • Slovenské elektrárne, a.s. – stort företag – Slovakien

Projektnamn: Energy for Nature: Saving most precious animal species in Slovak mountains (the Tatras National Park)

 • Voies Navigables de Francestort företag – Frankrike

Projektnamn: Restoring the French waterways embankments in an ecological engineering approach

Kontaktpersoner:

Robert Flies (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar