Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV PT SK

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ympäristö: EU:n ympäristöpalkinnoista kilpailee 14 yritystä

Bryssel, 22. maaliskuuta 2012 – Vuoden 2012 EU:n ympäristöpalkintojen (European Business Awards, EBAE) ehdokasluettelo on julkaistu Kööpenhaminassa kaksi päivää kestäneiden juryn pohdintojen jälkeen. Loppukilpailuun valittiin yhteensä 14 yritystä Belgiasta, Ranskasta, Saksasta, Espanjasta, Itävallasta, Portugalista, Slovakiasta, Suomesta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Voittajat julistetaan 24. toukokuuta 2012 Brysselissä järjestettävässä seremoniassa ympäristöpolitiikkaa käsittelevän vuosittaisen Euroopan komission konferenssin, vihreän viikon (Green Week) yhteydessä. EU:n ympäristöpalkinnot myönnetään innovatiivisille yritykselle, jotka ovat onnistuneesti yhdistäneet innovoinnin, kilpailukyvyn ja erityisen korkean ympäristönsuojelun tason.

Ympäristöasioista vastaavan komissaari Janez Potočnikin mukaan “talouksiemme on käytettävä luonnonvaroja tehokkaammin, jotta ne voisivat menestyä resursseiltaan rajallisessa maailmassa. EU:n ympäristöpalkinnot osoittavat, että tämä on mahdollista. Ympäristöpalkinto myönnetään yrityksille, jotka käyttävät resursseja parhaalla mahdollisella tavalla koko elinkaarensa ajan saavuttaakseen mahdollisimman suuren taloudellisen arvon ja aiheuttaakseen niin vähän ympäristövaikutuksia kuin mahdollista.

Loppukilpailuun päässeet valittiin 156 ehdokkaan joukosta. Ehdokkaita oli 24 jäsenvaltiosta ja ehdokasmaasta. Hakemusten suuri määrä – 10 prosentin lisäys vuoden 2010 kilpailuun verrattuna – on osoitus siitä, että Euroopan yritysten sitoumus ympäristöasioihin ja halukkuus käyttää ekoinnovatiivisia käytänteitä on kasvamassa nykyisestä taloustilanteesta huolimatta.

Tämän vuoden ehdokkaat edustavat monia eri yritysmaailman aloja tietoliikenteestä vähittäiskauppaan, ekosuunnitteluun, liikenteeseen, elintarviketeollisuuteen ja rakentamiseen. Vaikka ehdokkaina on useita suuria yrityksiä ja organisaatioita, suurin osa osallistuvista yrityksistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja mikroyrityksiä. Osallistujia oli eniten uudessa kilpailuluokassa "luonnon monimuotoisuus". Tässä luokassa palkitaan yrityksiä, jotka ovat ansioituneet erityisen hyvin biodiversiteetin häviämisen estämisessä ja luonnon ekosysteemien tukemisessa.

Yritykset esittelivät saavutuksiaan kestävän kehityksen edistämisessä viidessä luokassa: tuote, 52 osallistujaa; hallinto, 47 osallistujaa; prosessit, 46 osallistujaa; yritysten kansainvälinen yhteistyö, 11 osallistujaa sekä yritykset ja luonnon monimuotoisuus, 62 osanottajaa.

Tanskan ympäristöministeriön varapääjohtaja Claus Torpin johtama korkean tason tuomaristo koostui 20 asiantuntijasta, jotka edustivat Euroopan ja kansallisia viranomaisia, korkeakouluja, yrityksiä sekä vihreän teknologian sektoria.

Tausta

Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto perusti EU:n ympäristöpalkinnon vuonna 1987. Palkinnot jaetaan kahden vuoden välein. Niiden tavoitteena on antaa tunnustusta ja palkita eurooppalaisia yrityksiä, jotka lisäävät talouskasvua edistämällä innovointia sekä kilpailukykyä ja suojelevat samalla ympäristöä.

Kilpailussa palkitaan yrityksiä viidessä luokassa, jotka ovat hallintokäytännöt, ympäristöä säästävät tuotteet, kestävät prosessit, yritysten kansainvälinen yhteistyö ja – uusin luokka – luonnon monimuotoisuutta suojelevat toiminnot.

EU:n ympäristökilpailu on avoin kaikille EU:n jäsenvaltioiden tai ehdokasmaiden yrityksille niiden koosta riippumatta. Kansalliset koordinaatioelimet hallinnoivat ilmoittautumisia kilpailuun. Hakijoiden on ensin osallistuttava yhteen kansallisista kilpailuista ja tultava valituksi Euroopan tason kilpailuun. Näin varmistetaan, että Euroopan palkinnon saavat yritykset ovat "parhaiden parhaimmistoa" eli eteenpäinkatsovimpia, vastuullisimpia ja innovatiivisimpia yrityksiä Euroopassa.

Lisätietoja

Lisätietoja palkinnoista, valintamenettelystä ja aikaisemmista EBAE-kilpailuista on internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/environment/awards/

Annex

The finalists for the 2012 EBAE

The shortlisted entries per category are as follows:

The Management Award

For companies with outstanding strategic vision and management systems that enable them to continuously improve their contribution to sustainable development.

 • Águas do Douro e Paiva, S.A – SME – Portugal

Project Title: An integrated and sustainable management model for drinking water utilities

 • Marks & Spencer – Major corporation - United Kingdom

Project Title: Marks and Spencer Plan A - Doing the Right Thing

 • SNCF – Major corporation - France

Project Title: The implementation of Sustainable Procurement creates value: a global value for the business, the Environment, the Society and the suppliers!

The Product Award

For companies that have developed a new product or related service that makes an outstanding contribution to sustainable development.

 • Aquamarine Power – SME - United Kingdom

Project Title: Aquamarine Power’s Oyster wave energy technology

 • LichtBlick AG – Major Corporation - Germany

Project Title: Generating “swarm power” with intelligently controlled at-home power plants

 • Ochsner Wärmepumpen GmbH – SME – Austria

Project Title: New generation of Air-Source Heatpumps by OCHSNER Heat Pump Company

The Process Award

For companies that have developed and applied a new production technology that makes an outstanding contribution to sustainable development.

 • Freudenberg Sealing Technologies (FST) – Major Corporation – Germany

Project Title: Narrow Strip Forming Laser Technology (SUL): A process technology innovation for manufacturing metal rings for dynamic seals in a sustainable way which conserves both resources and the environment.

 • Sener Ingeniería y Sistemas - Major Corporation - Spain

Project Title: Gemasolar, the Sun's cathedral

 • UMICORE – Major Corporation – Belgium

Project Title: Recycling of NiMH and Li-ion batteries; a sustainable new business

The International Business Cooperation Award

For companies that actively promote the sharing of knowledge and technology in international cross-sector partnerships, which contribute to sustainable growth in developing countries.

 • GreenStream Network plc – SME - Finland

Project Title: Expanding Climate Knowledge in China: A Co-Operative Business Approach

 • Inensus GmbH – SME - Germany

Project Title: MicroPowerEconomy – a Private Public Partnership model for comprehensive island-grid village electrification with renewable energy

The Business and Biodiversity Award

A new category for companies that have demonstrated outstanding achievements in halting biodiversity loss and supporting natural ecosystems.

 • Café Direct - SME - United Kindgom

Project Title: Adaptation for Smallholders to Climate Change (AdapCC)

 • Slovenské elektrárne, a.s. - major Corporation – Slovakia

Project Title: Energy for Nature: Saving most precious animal species in Slovak mountains (the Tatras National Park)

 • Voies Navigables de France - major Corporation – France

Project Title: Restoring the French waterways embankments in an ecological engineering approach

Yhteyshenkilöt:

Robert Flies (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar