Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Savienība atbalsta pārtikas nodrošinājumu un cīņu pret badu Sāhelas reģionā

Briselē, 2012. gada 23. martā. Šodien ES attīstības komisārs Andris Piebalgs ierosināja palīdzības paketi 164,5 miljonu euro apmērā, lai uzlabotu pārtikas nodrošinājumu Sāhelas reģiona valstīs. Reģionu šobrīd skar pārtikas krīze – 15 miljoniem cilvēku draud bads. Eiropas Komisija jau ir piešķīrusi 123,5 miljonus eiro krīzes pārvarēšanai.

Komisārs Piebalgs teica: "ES nekavējoši reaģēja uz sarežģīto situāciju reģionā, un tiklīdz mēs redzējām, ka krīze paplašinās, mēs pastiprinājām mūsu centienus palīdzēt cilvēkiem un valstu valdībām. Atbalstot lauku attīstību un pārtikas ražošanu, mēs cīnāmies pret atkārtoto pārtikas krīžu pamatcēloņiem reģionā un nostiprinām Sāhelas cilvēku un valdību spējas tās pārvarēt. Ar mūsu partneru aktīvu līdzdalību mums vēl ir iespēja novērst smagu krīzi un izglābt daudzas dzīvības, jo īpaši sievietes un bērnus, kas parasti pirmie cieš no pārtikas nepietiekamības."

Jaunā palīdzības pakete papildinās pastāvošās valstu pārtikas nodrošinājuma sistēmas, ko pārvalda to valdības. Tiks pastiprinātas arī iniciatīvas "nauda par darbu" un "pārtika par darbu", lai nabadzīgākie iedzīvotāji varētu iegādāties pārtiku, savukārt lauksaimnieki saņems talonus sēklām un mēslojumam. Turklāt tiks uzlabotas arī agrīnās brīdināšanas sistēmas par situāciju pārtikas jomā, lai saņemtu labāku informāciju par pārtikas nodrošinājumu un uzturu.

Izstrādājot savu reaģēšanas plānu, ES ar lauksaimniecības un veselības aprūpes programmām vēršas arī pret pārtikas nepietiekamības un nepilnvērtīga uztura pamatcēloņiem.

Pamatinformācija

Piešķirtie līdzekļi papildina jau paredzēto vai pašreiz piešķirto finansējumu reģiona pārtikas nodrošinājumam 208 miljonu eiro apmērā, tādējādi ES kopējais ieguldījums attīstības palīdzībā sasniedz 373 miljonus eiro (2007.–2013. g.). Vēl 123,5 miljoni tika izmantoti humānās palīdzības sniegšanai saistībā ar krīzi.

Vairākas Sāhelas apgabala valstis ir pasludinājušas ārkārtas stāvokli un lūgušas starptautisku palīdzību. ES lielāko uzmanību veltīs programmām Čadā, Mauritānijā, Nigērā un Senegālā. Pēc nesenā valsts apvērsuma Mali komisārs Piebalgs šodien nolēma uz laiku apturēt Eiropas Komisijas attīstības pasākumus šajā valstī līdz brīdim, kad situācija noskaidrosies. Šis lēmums neskar humāno palīdzību.

Sāhelas krīzes cēloņi ir lietusgāzes, neraža un pārtikas cenu kāpums. To padziļināja migrējoši strādnieki, kas no Lībijas atgriezās bez ienākumiem un bez darba. Turklāt reģiona grūtības pasliktina nedrošība un terorisms, kas ietekmē arī humānās palīdzības darbinieku pārvietošanos Mali un Nigēras ziemeļu reģionos.

Plašāka informācija

MEMO/12/215

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

ES attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar