Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Lufttransporter: Medlemsstaterna stödjer en översyn av EU:s regler om marktjänster

Bryssel den 22 mars 2012 – I dag välkomnade Siim Kallas, Europeiska kommissionens ledamot med ansvar för transport, medlemsstaternas stöd till kommissionens förslag om översyn av de nuvarande EU-reglerna om marktjänster.

– Flygplatserna står inför en kapacitetskris, och tre av fyra försenade flygningar beror i dag på problem på marken, inte i luften. Det finns ett trängande behov av att göra marktjänsterna bättre och effektivare. Dagens överenskommelse är en välavvägd lösning som både ger flygbolagen bättre möjligheter att fritt välja tjänsteleverantör och ökar arbetarskyddet i en mycket arbetsintensiv sektor, sade kommissionens vice ordförande, Siim Kallas.

Ministrarnas överenskommelse skapar säkerhet för de två viktigaste förutsättningarna för kommissionens marktjänstförslag:

1. Flygbolagen behöver mer spelrum för att välja vem som ska tillhandahålla deras tjänster på marken, vilket förutsätter minst tre tjänsteleverantörer på varje större flygplats.

Garantier för en fullständig öppning av egenhanteringsmarknaden för flygbolag och en ökning av det minsta antalet tjänsteleverantörer (i begränsade tjänster) från två till tre vi större flygplatser: Härigenom säkerställs att flygbolagen får ett större urval av marktjänstlösningar på flygplatser inom EU.

2. Tjänster av hög kvalitet förutsätter personal av hög kvalitet: det innebär att markanställda måste få stabilare anställningsvillkor.

Medlemsstaterna måste få rätt att gå längre i sitt skydd av arbetstagarnas rättigheter så att personalen kan överföras med bibehållande av alla villkor om ett avtal flyttas till en ny tjänsteleverantör: Detta är avgörande för att skapa de stabila anställningsvillkor som är nödvändiga för att upprätthålla en hög kvalitet på arbetskraften inom en arbetsintensiv sektor.

Kommissionens förslag om marktjänster

Bekväma, säkra och tillförlitliga flygningar förutsätter en mängd olika marktjänster som kabinstädning, tankning, avisning på vintern och bagagehantering.

Kommissionens förslag ska ge flygbolagen större möjlighet att välja marktjänstlösningar, och samtidigt ge flygplatserna mer kontroll över samordningen av sådana tjänster och klargöra reglerna om utbildning och förflyttning av markpersonal.

För att uppnå detta antog kommissionen den 1 december 2011 ett förslag till en förordning om marktjänster på EU-flygplatser, inom ramen för åtgärdspaketet för bättre flygplatser, och tillsammans med förslag om slotfördelning på flygplatser och bullerbegränsning på flygplatser (se IP/11/1484 och MEMO/11/857). Vad gäller marktjänster föreslog kommissionen att upphäva direktiv 96/67/EG och ersätta det med en ny förordning.

Marktjänster täcker en rad olika tjänster som tillhandahålls flygbolagen vid flygplaster so stöd till deras verksamhet. Hit hör inte bara tekniska tjänster som flygplansunderhåll, bränsle- och oljetjänster eller godhantering, utan också sådana tjänster som krävs för att garantera passagerarnas säkerhet och bekvämlighet, till exempel incheckning, catering, bagagehantering och marktransporter på flygplatsen.

Nästa steg

Förslaget måste nu genomgå omröstning i Europaparlamentet i första behandlingen. Den föreslagna förordningen om marktjänster är det första av tre lagförslag i åtgärdspaketet för bättre flygplatser. Efter dagens diskussion om marktjänster hoppas kommissionen att rådet tar sig an förordningarna om buller och om slotfördelning. Ordförandeskapet har angivit att de kommer att starta med bullerfrågan i arbetsgruppen redan nästa vecka.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar