Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Letecká doprava: Členské štáty podporujú revíziu predpisov EÚ o službách pozemnej obsluhy

Brusel 22. marca 2012 – Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu, dnes privítal podporu členských štátov vyslovenú návrhu Komisie na revíziu súčasných predpisov EÚ o službách pozemnej obsluhy.

Podpredseda Kallas uviedol: „Letiská musia čeliť kapacitnej tiesni a tri zo štyroch meškaní letu sú spôsobené problémami na zemi, nie vo vzduchu. Existuje naliehavá potreba zlepšiť kvalitu a efektívnosť služieb pozemnej obsluhy. Dnes dosiahnutú dohodu charakterizuje vyváženosť medzi väčším výberom poskytovateľov kvalitných služieb ponúkaným leteckým spoločnostiam a súčasným posilnením ochrany pracovníkov v tomto odvetví náročnom na pracovnú silu.“

Dohoda dosiahnutá s ministrami zabezpečuje dva kľúčové prvky tvoriace jadro návrhov Komisie týkajúcich sa služieb pozemnej obsluhy.

1. Letecké spoločnosti potrebujú väčší výber poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy – to znamená aspoň troch poskytovateľov na každom väčšom letisku.

Zabezpečenie úplného otvorenia trhu self-handlingu pre letecké spoločnosti a zvýšenie minimálneho počtu poskytovateľov služieb (pri službách s obmedzeným prístupom) na väčších letiskách z dvoch na troch: tým sa zaistí, aby letecké spoločnosti mali na výber z väčšieho počtu riešení pozemnej obsluhy na letiskách EÚ.

2. Vysokokvalitné služby vyžadujú vysokokvalitnú pracovnú silu – to znamená zvýšenie stability pracovných podmienok pre zamestnancov pozemnej obsluhy.

Členským štátom to umožní pokročiť v ochrane práv pracovníkov, aby bol v prípade zmeny zmluvného poskytovateľa možný presun zamestnancov pri dodržaní existujúcich podmienok: toto je zásadný prvok zabezpečenia stabilných pracovnoprávnych podmienok potrebných na zachovanie vysokokvalitnej pracovnej sily v odvetví, ktoré je veľmi náročné na pracovnú silu.

Návrhy Komisie týkajúce sa pozemnej obsluhy

Aby bol let komfortný, bezpečný a spoľahlivý, je potrebný celý rad služieb pozemnej obsluhy, ako je čistenie kabín, dopĺňanie paliva, manipulácia s batožinou a v zimnom období odnámrazovanie.

Návrhy Komisie smerujú k zabezpečeniu toho, aby letecké spoločnosti mali na výber viac riešení pozemnej obsluhy, dávajú letiskám väčšiu kontrolu nad koordináciou služieb pozemnej obsluhy a vyjasňujú pravidlá týkajúce sa výcviku a presunov pracovníkov pozemnej obsluhy.

Aby bolo možné dosiahnuť tieto ciele, Komisia 1. decembra 2011 prijala návrh nariadenia o službách pozemnej obsluhy na letiskách EÚ v kontexte balíka „lepšie letiská“ spolu s návrhmi týkajúcimi sa letiskových prevádzkových intervalov a obmedzovania hluku na letiskách (pozri IP/11/1484 a MEMO/11/857). Pokiaľ ide o pozemnú obsluhu, Komisia navrhla zrušenie smernice 96/67/ES a jej nahradenie novým nariadením.

Pozemná obsluha zabezpečuje pre letecké spoločnosti široké spektrum služieb poskytovaných na letiskách na podporu prevádzky leteckej dopravy . Ide nielen o technické služby, ako je údržba lietadiel, manipulácia s palivom a olejom či vybavovanie nákladu, ale aj služby, ktoré sú podstatné pre bezpečnosť a pohodlie cestujúcich, ako sú registrácia (check-in) cestujúcich, stravovanie, manipulácia s batožinou a pozemná doprava na letisku.

Ďalšie kroky

O tomto návrhu musí ešte hlasovať Európsky parlament v prvom čítaní. Navrhované nariadenie o službách pozemnej obsluhy je prvým z troch legislatívnych návrhov v rámci balíka „lepšie letiská“. Po dnešnej diskusii o pozemnej obsluhe Komisia očakáva, že sa Rada bude venovať nariadeniam o hluku a prevádzkových intervaloch, pričom predsedníctvo naznačilo, že sa hlukom začne zaoberať v rámci pracovnej skupiny už budúci týždeň.

Kontaktné osoby :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar