Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Transport aerian: statele membre sprijină revizuirea normelor UE privind serviciile de handling la sol

Bruxelles, 22 martie 2012 – Siim Kallas, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil de transporturi, a salutat astăzi sprijinul acordat de statele membre propunerii Comisiei de revizuire a normelor actuale ale UE privind serviciile de handling la sol.

Vicepreședintele Kallas a declarat: „Aeroporturile se confruntă cu o penurie de capacități, iar trei sferturi din întârzierile zborurilor sunt cauzate de probleme la sol, și nu în aer. Este necesar să se îmbunătățească urgent calitatea și eficiența serviciilor de handling la sol. Prin acordul de astăzi s-a obținut un echilibru just, oferindu-se companiilor aeriene posibilitatea de a alege dintr-o gamă mai vastă de furnizori de servicii de calitate și consolidându-se totodată protecția lucrătorilor din acest sector cu o utilizare extrem de intensivă a forței de muncă.”

Acordul cu miniștrii garantează cele două elemente esențiale prevăzute în propunerile Comisiei referitoare la serviciile de handling la sol:

1. Companiile aeriene au nevoie să poată alege dintr-un număr mai mare de societăți care asigură serviciile la sol, și anume dintre cel puțin trei furnizori în fiecare aeroport important.

Deschiderea completă a pieței de handling propriu și creșterea numărului minim de furnizori de servicii (în cazul serviciilor restricționate) de la doi la trei în aeroporturile mari asigură companiilor aeriene o gamă mai largă de soluții de handling la sol în aeroporturile din UE.

2. Serviciile de înaltă calitate se bazează pe o forță de muncă de înaltă calitate, ceea ce înseamnă consolidarea unor condiții de angajare stabile pentru lucrătorii de la sol.

Statele membre pot asigura o protecție mai bună a drepturilor lucrătorilor, astfel încât aceștia să se poată transfera în aceleași condiții în cazul în care contractul este atribuit unui nou furnizor: acest lucru este esențial pentru a asigura condițiile stabile de angajare necesare menținerii unei forțe de muncă de înaltă calitate într-un sector cu o utilizare intensivă a forței de muncă.

Propunerile Comisiei referitoare la serviciile de handling la sol

Un zbor confortabil și sigur necesită o gamă largă de servicii la sol precum curățarea cabinei, realimentarea cu carburant, dejivrarea pe timp de iarnă și manipularea bagajelor.

Propunerile Comisiei vizează să asigure companiilor aeriene o gamă mai largă de soluții de handling la sol, să confere aeroporturilor un control mai bun asupra coordonării serviciilor de handling la sol și să clarifice normele privind formarea și transferul personalului care furnizează aceste servicii.

În vederea realizării acestor obiective, la 1 decembrie 2011, Comisia a adoptat o propunere de regulament privind serviciile de handling la sol în aeroporturile din UE, care face parte din pachetul de măsuri pentru îmbunătățirea aeroporturilor, împreună cu alte propuneri referitoare la sloturile orare aeroportuare și restricțiile privind zgomotul generat de aeroporturi (a se vedea IP/11/1484 și MEMO/11/857). În privința handlingului la sol, Comisia a propus abrogarea Directivei 96/67/CE și înlocuirea sa cu un regulament nou.

Handlingul la sol cuprinde o gamă variată de servicii furnizate companiilor aeriene în cadrul aeroporturilor pentru a sprijini operațiunile companiilor respective. Printre acestea se numără nu numai servicii tehnice precum întreținerea aeronavelor, handlingul de carburant și lubrifianți și handlingul de mărfuri, ci și servicii esențiale pentru siguranța și confortul pasagerilor, cum ar fi operațiunile de check-in, cateringul, manipularea bagajelor și transportul de suprafață în aeroporturi.

Etapele următoare

Propunerea trebuie să fie votată de Parlamentul European în primă lectură. Propunerea de regulament privind serviciile de handling la sol este prima dintre cele trei propuneri legislative care alcătuiesc pachetul de măsuri pentru îmbunătățirea aeroporturilor. În continuarea discuțiilor de astăzi referitoare la handlingul la sol, Comisia așteaptă din partea Consiliului ca acesta să abordeze regulamentele privind restricționarea zgomotului și sloturile orare, iar Președinția a anunțat că grupul de lucru își va începe activitatea legată de primul regulament chiar de săptămâna viitoare.

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar