Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Transport lotniczy: Państwa członkowskie popierają zmianę przepisów unijnych dotyczących obsługi naziemnej

Bruksela, dnia 22 marca 2012 r. - Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, z zadowoleniem przyjął dziś wsparcie państw członkowskich dla wniosku Komisji w sprawie zmiany obecnych przepisów unijnych dotyczących obsługi naziemnej.

Wiceprzewodniczący Siim Kallas stwierdził: „Lotniska zmagają się z kryzysem przepustowości. Trzy czwarte opóźnionych lotów spowodowane jest problemami na ziemi, a nie w powietrzu. Musimy jak najszybciej poprawić jakość i skuteczność obsługi naziemnej. Dzisiejsze porozumienie zapewnia równowagę między większą możliwością wyboru wysokiej jakości usługodawców przez przewoźników lotniczych a wzmocnieniem ochrony pracowników w sektorze wymagającym dużego nakładu pracy.”

Porozumienie ministrów zachowuje dwa kluczowe elementy stanowiące podstawę wniosku Komisji dotyczącego obsługi naziemnej:

1. Przewoźnicy lotniczy muszą mieć większą możliwość wyboru usługodawców obsługi naziemnej – w każdym dużym porcie lotniczym powinno być co najmniej trzech usługodawców.

Zagwarantowanie pełnego otwarcia rynku własnej obsługi naziemnej dla przewoźników lotniczych oraz zwiększenie minimalnej liczby usługodawców (w odniesieniu do ograniczonej liczby usług) z dwóch do trzech w dużych portach lotniczych zapewni przewoźnikom większy wybór między różnymi rozwiązaniami w zakresie obsługi naziemnej na unijnych lotniskach.

2. Świadczenie usług wysokiej jakości jest uwarunkowane zatrudnianiem doskonałych pracowników.

Państwa członkowskie będą miały większą możliwość ochrony praw pracowników: w przypadku, gdy umowę przejmie nowy usługodawca, pracownicy będą mieli możliwość zatrudnienia u nowego pracodawcy na obowiązujących warunkach. Jest to niezbędne dla zagwarantowania stabilnych warunków zatrudnienia koniecznych dla utrzymania wysokiej jakości pracowników w sektorze wymagającym dużego nakładu pracy.

Wniosek Komisji w zakresie obsługi naziemnej

Wygodny, bezpieczny i pewny lot wymaga przeprowadzenia szeregu działań obsługi naziemnej – sprzątania kabiny, tankowania, odlodzenia w zimie oraz obsługi bagażowej.

Celem wniosku Komisji jest zapewnienie przewoźnikom lotniczym większego wyboru rozwiązań w zakresie obsługi naziemnej, umożliwienie portom lotniczym większej kontroli nad koordynacją tych usług oraz sprecyzowanie przepisów dotyczących szkolenia i transferu pracowników obsługi naziemnej.

Dlatego też w kontekście pakietu dotyczącego poprawy warunków w portach lotniczych Komisja przyjęła w dniu 1 grudnia 2011 r. wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych UE, a także wnioski dotyczące przydziałów czasu na start lub lądowanie oraz ograniczeń dotyczących hałasu (zob. IP/11/1484 i MEMO/11/857). W odniesieniu do obsługi naziemnej Komisja proponuje uchylenie dyrektywy 96/67/WE i zastąpienie jej nowym rozporządzeniem.

Obsługa naziemna obejmuje szereg usług świadczonych przewoźnikom lotniczym w portach lotniczych, mających na celu wsparcie działalności przewoźników. W jej zakres wchodzą nie tylko usługi o charakterze technicznym w rodzaju konserwacji statków powietrznych, tankowania paliwa i obsługi ładunków, ale również usługi o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i komfortu pasażerów, takie jak odprawa pasażerów, dostawa posiłków, obsługa bagażu oraz transport naziemny w porcie lotniczym.

Dalsze działania

Wniosek zostanie poddany głosowaniu w Parlamencie Europejskim w pierwszym czytaniu. Proponowane rozporządzenie w sprawie obsługi naziemnej jest pierwszym z trzech wniosków ustawodawczych wchodzących w zakres pakietu dotyczącego portów lotniczych. W następstwie dzisiejszej dyskusji nad obsługą naziemną Komisja spodziewa się, że Rada rozpocznie prace nad rozporządzeniami w sprawie hałasu oraz przydziałów czasu. Z uwag prezydencji wynika, że prace grupy roboczej ds. hałasu rozpoczną się już w przyszłym tygodniu.

Kontakt :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar