Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Luchtvervoer: de lidstaten steunen de herziening van de EU-voorschriften voor grondafhandelingsdiensten

Brussel, 22 maart 2012 – Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie met bevoegdheid voor vervoer, toonde zich vandaag bijzonder tevreden met de steun van de lidstaten voor het voorstel van de Commissie om de Europese voorschriften inzake grondafhandelingsdiensten te herzien.

Vicevoorzitter Kallas: "Luchthavens hebben te kampen met capaciteitsproblemen en drie van de vier vertraagde vluchten zijn te wijten aan problemen op de grond, niet in de lucht. Er is dringend behoefte aan een betere kwaliteit en meer doeltreffendheid van de grondafhandelingsdiensten. In de overeenkomst van vandaag is het juiste evenwicht gevonden tussen een grotere keuze aan kwaliteitsvolle dienstverrichters voor de luchtvaartmaatschappijen en een betere bescherming van de werknemers in deze zeer arbeidsintensieve sector".

De overeenkomst met de ministers stelt twee cruciale elementen veilig die centraal staan in de voorstellen van de Commissie inzake grondafhandeling:

1. Luchtvaartmaatschappijen moeten meer keuze krijgen met betrekking tot wie hun grondafhandelingsdiensten verricht – dat betekent ten minste drie dienstverrichters op iedere grote luchthaven.

Zorgen voor een volledige openstelling van de zelfafhandelingsmarkt voor luchtvaartmaatschappijen en een verhoging van het aantal dienstverrichters (in geval van een niet-openbare procedure) van 2 naar 3 op de grote luchthavens: dit zal ervoor zorgen dat de luchtvaartmaatschappijen een ruimere keuze hebben wat de grondafhandeling op de luchthavens van de EU betreft.

2. Kwalitatief hoogwaardige diensten zijn afhankelijk van kwaliteitsvol personeel – dat betekent meer stabiele werkgelegenheid voor het personeel op de grond.

De lidstaten de kans geven om verder te gaan in de bescherming van de rechten van werknemers zodat personeel, wanneer een contract aan een nieuwe leverancier wordt gegund, met behoud van voorwaarden kan overstappen: dit is essentieel om de stabiele werkgelegenheidsvoorwaarden te bieden die nodig zijn om in deze arbeidsintensieve sector arbeidskrachten van hoge kwaliteit te behouden.

De voorstellen van de Commissie inzake grondafhandeling

Een comfortabele, veilige en betrouwbare vlucht vereist een hele reeks gronddiensten zoals schoonmaak van de cabine, brandstofvoorziening, ijsvrij maken en bagageafhandeling.

De voorstellen van de Commissie zijn erop gericht de luchtvaartmaatschappijen een ruimere keuze aan grondafhandelingsdiensten te bieden, luchthavens meer zeggenschap te geven over de coördinatie van grondafhandelingsdiensten en de regels voor de opleiding en de overstap van grondafhandelingspersoneel te verduidelijken.

Om dit te bereiken, heeft de Commissie op 1 december 2011 een voorstel aangenomen voor een verordening betreffende de grondafhandelingsdiensten in de luchthavens van de EU, in het kader van het maatregelenpakket voor betere luchthavens ("Better airports package"), samen met voorstellen voor luchthavenslots en lawaaibestrijding op luchthavens (zie IP/11/1484 en MEMO/11/857). Wat grondafhandeling betreft, heeft de Commissie voorgesteld Richtlijn 96/67/EG in te trekken en te vervangen door een nieuwe verordening.

Grondafhandeling heeft betrekking op allerhande diensten die op luchthavens worden verleend ter ondersteuning van de activiteiten van luchtvaartmaatschappijen. Hiermee worden niet alleen technische diensten bedoeld zoals onderhoud van vliegtuigen, brandstof‑ en olielevering of vrachtafhandeling maar ook diensten die van essentieel belang zijn voor de veiligheid en het comfort van de passagiers, zoals inchecken, catering, bagageafhandeling en vervoer op de luchthaven zelf.

Volgende stappen

Het voorstel moet nog in eerste lezing worden goedgekeurd door het Europees Parlement. De voorgestelde verordening inzake grondafhandelingsdiensten is de eerste van drie wetgevingsvoorstellen van het "pakket betere luchthavens”. Na de huidige discussie over grondafhandeling verwacht de Commissie dat de Raad zich gaat bezighouden met de verordeningen inzake geluidsoverlast en slots. Het voorzitterschap heeft laten weten dat het volgende week al in de werkgroep van start zal gaan met de besprekingen over geluidshinder.

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar