Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Gaisa transports: dalībvalstis atbalsta ieceri pārskatīt ES noteikumus par apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem

Briselē, 2012. gada 22. martā. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass atzinīgi novērtēja atbalstu, kuru dalībvalstis pauda Komisijas priekšlikumam pārskatīt pašlaik spēkā esošos ES noteikumus par apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem.

Priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass sacīja: „Lidostas saskaras ar jaudas pārslodzi, un trīs no četriem lidojumu kavēšanās gadījumiem ir saistīti ar problēmām uz zemes, nevis gaisā. Ir steidzami jāuzlabo apkalpošanas uz zemes pakalpojumu kvalitāte un efektivitāte. Ar šodien panākto vienošanos tiek veidots nepieciešamais līdzsvars starp šiem diviem aspektiem: dot aviokompānijām lielākas iespējas izvēlēties kvalitatīvu pakalpojumu sniedzējus, kā arī nostiprināt darbinieku aizsardzību šajā tik ļoti darbietilpīgajā nozarē.”

Ar ministriem panāktā vienošanās nostiprina divus svarīgākos principus, kas ir Komisijas priekšlikumu pamatā apkalpošanas uz zemes pakalpojumu jomā:

1. Jāpaplašina aviokompāniju iespējas izvēlēties, kas nodrošina to apkalpošanu uz zemes, respektīvi, katrā lielā lidostā ir jābūt vismaz trīs pakalpojumu sniedzējiem.

Pilnībā jāatver pašpakalpojumu tirgus aviokompānijām un jāpalielina pakalpojumu sniedzēju minimālais skaits (ierobežotajiem pakalpojumiem) no diviem līdz trīs pakalpojumu sniedzējiem lielajās lidostās: tādējādi izdosies garantēt, lai aviokompānijām ES lidostās būtu plašākas iespējas izvēlēties apkalpošanas uz zemes pakalpojumu risinājumus.

2. Pakalpojumu augstā kvalitāte ir atkarīga no augsti kvalificēta darbaspēka: jāstabilizē nodarbinātības nosacījumi darbiniekiem, kas iesaistīti apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniegšanā.

Dalībvalstīm ir jāpastiprina darba ņēmēju tiesību aizsardzība, lai personāls varētu nomainīt darba devēju, saglabājot tādus pašus nodarbinātības noteikumus arī tad, ja līgums par pakalpojumu sniegšanu tiek noslēgts ar jaunu pakalpojumu sniedzēju. Šāds priekšnoteikums ir būtisks stabilu nodarbinātības apstākļu nodrošināšanai, kuri nepieciešami, lai darbietilpīgā nozarē saglabātu augsti kvalificētu darbaspēku.

Komisijas priekšlikumi apkalpošanas uz zemes pakalpojumu jomā

Lai lidojums būtu ērts, drošs un uzticams, ir nepieciešami ļoti dažādi pakalpojumi uz zemes, tādi kā salona uzkopšana, atkārtota degvielas uzpilde, atledošana ziemas laikā un bagāžas apkalpošana.

Komisijas priekšlikumi ir izstrādāti nolūkā garantēt aviokompānijām plašākas iespējas izvēlēties apkalpošanas uz zemes pakalpojumu risinājumus, palielināt lidostu ietekmi attiecībā uz apkalpošanas uz zemes pakalpojumu koordināciju, kā arī ieviest skaidrību noteikumos par apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzēju darbinieku apmācību un pārcelšanu.

Šo mērķu sasniegšanai Komisija 2011. gada 1. decembrī — tā sauktā „labāku lidostu” tiesību aktu bloka satvarā — pieņēma priekšlikumu regulai par apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem ES lidostās kopā ar priekšlikumiem par laika nišu sadali un trokšņa līmeņa ierobežojumiem lidostās (sk. IP/11/1484 un MEMO/11/857). Apkalpošanas uz zemes jomā Komisija ierosināja atcelt Direktīvu 96/67/EK un to aizstāt ar jaunu regulu.

Apkalpošana uz zemes attiecas uz dažādiem pakalpojumiem, kurus aviokompānijām sniedz lidostās, atbalstot aviokompāniju nodrošinātos gaisa pārvadājumu pakalpojumus. Tie ir ne tikai tehniski pakalpojumi, tādi kā gaisa kuģu apkope, degvielas vai eļļas uzpilde un kravas apkalpošana, bet arī pakalpojumi, kas ir svarīgi pasažieru drošībai un komfortam, tādi kā pasažieru reģistrācija, ēdināšana, bagāžas apkalpošana, kā arī pārvadājumi uz zemes lidostā.

Turpmākie pasākumi

Par priekšlikumu vēl ir jābalso Eiropas Parlamentam pirmajā lasījumā. Priekšlikums regulai par apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem ir pirmais no trīs tiesību aktu priekšlikumiem, kas iekļaujas minētajā „labāku lidostu” tiesību aktu blokā. Līdztekus šodien notiekošajām sarunām par apkalpošanu uz zemes, Komisija sagaida, ka Padome pievērsīsies regulām par trokšņa ierobežojumiem un laika nišām. Prezidentūra ir norādījusi, ka jau nākošajā nedēļā darba grupai ir jāsāk izskatīt jautājums par trokšņa līmeņa ierobežojumiem.

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar