Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Oro transportas. Valstybės narės pritaria, kad reikėtų persvarstyti ES antžeminių paslaugų teikimo taisykles

Briuselis, 2012 m. kovo 22 d. Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas šiandien palankiai įvertino tai, kad valstybės narės pritarė Komisijos pasiūlymui persvarstyti ES antžeminių paslaugų teikimo taisykles.

Komisijos pirmininko pavaduotojas S. Kallasas sakė: „Oro uostai susiduria su nepakankamo pajėgumo problema ir trys iš keturių vėluojančių skrydžių vėluoja dėl problemų, kilusių ne ore, o ant žemės. Reikia kuo greičiau pagerinti antžeminių paslaugų kokybę ir efektyvumą. Šiandien pasiektas susitarimas padės užtikrinti, kad oro susisiekimo bendrovės turėtų daugiau galimybių rinktis kokybiškų paslaugų teikėjus ir kad kartu būtų užtikrinta geresnė šio darbui imlaus sektoriaus darbuotojų apsauga.“

Susitarimu su ministrais įtvirtinami du svarbiausi principai, kuriais grindžiami Komisijos pasiūlymai dėl antžeminių paslaugų.

1. Oro susisiekimo bendrovėms reikia suteikti daugiau galimybių rinktis antžeminių paslaugų teikėjus – tai reiškia, kad kiekviename dideliame oro uoste turėtų būti bent trys tokių paslaugų teikėjai.

Užtikrinti, kad oro susisiekimo bendrovėms būtų visiškai atverta saviteikos rinka, ir padidinti mažiausią paslaugų (kurias teikti teisė yra ribojama) teikėjų dideliuose oro uostuose skaičių nuo dviejų iki trijų – taip bus užtikrinta, kad oro susisiekimo bendrovės turėtų daugiau galimybių rinktis antžeminių paslaugų sprendimus ES oro uostuose.

2. Norint teikti kokybiškas paslaugas, reikia aukštos kvalifikacijos darbuotojų, todėl būtina įtvirtinti pastovias oro uostuose dirbančių darbuotojų įdarbinimo sąlygas.

Leisti valstybėms narėms geriau apsaugoti darbuotojų teises, kad tuo atveju, kai paslaugų sutartis sudaroma su nauju paslaugų teikėju, darbuotojai galėtų būti įdarbinami naujoje įmonėje ankstesnėmis sąlygomis; tai labai svarbu siekiant užtikrinti pastovias įdarbinimo sąlygas, būtinas, kad darbui imliame sektoriuje būtų išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojai.

Komisijos pasiūlymai dėl antžeminių paslaugų

Siekiant užtikrinti, kad skrydis būtų patogus, saugus ir patikimas, būtinos įvairios antžeminės paslaugos, kaip antai: kabinos valymo, degalų pildymo, ledo pašalinimo žiemą ar bagažo tvarkymo.

Komisijos pasiūlymais siekiama užtikrinti, kad oro susisiekimo bendrovės turėtų daugiau galimybių rinktis antžeminių paslaugų sprendimus, o oro uostai galėtų geriau valdyti antžeminių paslaugų koordinavimą, taip pat siekiama nustatyti aiškesnes antžeminių paslaugų sferos darbuotojų mokymo ir perkėlimo taisykles.

Siekdama šių tikslų, 2011 m. gruodžio 1 d. Komisija priėmė reglamento dėl antžeminių paslaugų teikimo ES oro uostuose pasiūlymą ir pasiūlymus dėl oro uostų laiko tarpsnių bei dėl triukšmo ribojimo oro uostuose (žr. IP/11/1484 ir MEMO/11/857); šie pasiūlymai yra naujo su oro uostais susijusių teisės aktų rinkinio dalys. Antžeminių paslaugų teikimo srityje Komisija pasiūlė panaikinti Direktyvą 96/67/EB ir pakeisti ją nauju reglamentu.

Antžeminės paslaugos apima įvairias oro susisiekimo bendrovėms oro uostuose teikiamas paslaugas, susijusias su oro susisiekimo paslaugų teikimu. Prie jų priskiriamos ne tik labai techninės paslaugos, pvz., techninė priežiūra, aprūpinimas degalais ir tepalais bei krovinių tvarkymas, bet ir keleivių saugumui ir patogumui užtikrinti būtinos paslaugos, kaip antai keleivių registravimo, aprūpinimo maistu ir gėrimais, bagažo tvarkymo ir antžeminio transporto paslaugos oro uoste.

Tolesni veiksmai

Pasiūlymui pirmuoju svarstymu turėtų pritarti Europos Parlamentas. Pasiūlytas reglamentas dėl antžeminių paslaugų yra pirmasis iš trijų naujo su oro uostais susijusio teisės aktų rinkinio pasiūlymų. Komisija tikisi, kad po šiandienos diskusijų dėl antžeminių paslaugų Taryba imsis svarstyti triukšmo ribojimo ir laiko tarpsnių reglamentus, o pirmininkaujanti valstybė narė informavo, kad reglamentas dėl triukšmo ribojimo jau kitą savaitę bus pradėtas svarstyti darbo grupėje.

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar