Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Lentoliikenne: jäsenvaltiot kannattavat maahuolintapalveluja koskevien EU-sääntöjen tarkistamista

Bryssel 22.3.2012 –Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas, jonka vastuualueeseen kuuluvat liikenneasiat, ilmoitti tänään olevansa tyytyväinen jäsenvaltioiden kannatettua komission ehdotusta maahuolintapalveluja koskevien nykyisten EU-sääntöjen tarkistamiseksi.

Lentoasemia uhkaa kapasiteettipula. Kolme neljästä lennon myöhästymisestä johtuu ongelmista maassa, ei ilmassa. Lentoasemien maahuolintapalvelujen laatua ja tehokkuutta on tarpeen ryhtyä kiireellisesti parantamaan. Tänään on päästy sopimukseen tilannetta tasapainottavasta ehdotuksesta, joka antaa lentoyhtiöille enemmän varaa valita laadukkaiden palvelujen tarjoajista, mutta toisaalta parantaa työntekijöiden suojaa tällä työvoimavaltaisella alalla”, totesi varapuheenjohtaja Kallas.

Ministerien kanssa saavutettu yhteisymmärrys turvaa komission maahuolintaehdotusten kaksi keskeistä osatekijää:

1. Koska lentoyhtiöt tarvitsevat enemmän vapautta valita maahuolintapalvelujensa tarjoajien välillä, jokaisella suurella lentoasemalla on oltava vähintään kolme palveluntarjoajaa

Omahuolintamarkkinoiden täysimittainen avaaminen lentoyhtiöille ja (rajoitettujen) palvelujen tarjoajien vähimmäismäärän lisäämien kahdesta kolmeen suurilla lentoasemilla auttavat varmistamaan, että lentoyhtiöillä on EU:n lentoasemilla saatavillaan nykyistä enemmän maahuolintaratkaisuja.

2. Korkealaatuiset palvelut edellyttävät korkealaatuista työvoimaa, mikä tarkoittaa sitä, että kentällä työskentelevät tarvitsevat vakaampia työehtoja

Kun jäsenvaltiot voivat parantaa työntekijöiden oikeuksien suojelua siten, että työehdot säilyvät hankintasopimuksen siirtyessä uudelleen palveluntarjoajalle, voidaan turvata työehtojen vakaus, joka on edellytys korkealaatuisen työvoiman saatavuuden säilyttämiselle työvoimavaltaisella alalla.

Maahuolintaa koskevat komission ehdotukset

Mukava, turvallinen ja luotettava lento edellyttää monenlaisia maapalveluja, kuten matkustamon siivous, polttoaineen täydennys, jäänpoisto ja matkatavaroiden käsittely.

Komission ehdotusten tavoitteena on varmistaa, että lentoyhtiöille on tarjolla enemmän maahuolintaratkaisuja, antaa lentoasemille päätäntävaltaa maahuolintapalvelujen koordinoinnin suhteen sekä selkiyttää maahuolintahenkilöstön koulutusta ja siirtoa koskevia sääntöjä

Näiden päämäärien saavuttamiseksi komissio hyväksyi 1. joulukuuta 2011 ehdotuksen asetukseksi maahuolintapalveluista EU:n lentoasemilla. Ehdotus oli osa lentoasematoimintojen kehittämistä koskevaa toimenpidekokonaisuutta, johon sisältyi myös ehdotus lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen jakamiseksi sekä ehdotus lentoasemien melurajoituksia koskevaksi asetukseksi (ks. IP/11/1484 ja MEMO/11/857). Maahuolinnan osalta komissio ehdotti, että kumotaan direktiivi 96/67/EY ja korvataan se uudella asetuksella.

Maahuolinta kattaa laajan kirjon palveluja, joita lentoyhtiöille tarjotaan lentoasemilla lentotoiminnan tueksi. Maahuolinta sisältää teknisten palvelujen – kuten ilma-aluksen huolto, polttoaine- ja öljytäydennykset ja rahdin käsittely – lisäksi myös palveluja, jotka ovat välttämättömiä matkustajien turvallisuudelle ja viihtyvyydelle, kuten lähtöselvitys, ateriapalvelut, matkatavaroiden käsittely ja maaliikenne lentoasemalla.

Jatkotoimet

Ehdotuksesta on vielä äänestettävä Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä. Maahuolintapalveluja koskeva asetusehdotus on ensimmäinen lentoasematoimintojen kehittämistä koskevaan toimenpidekokonaisuuteen sisältyvistä kolmesta lainsäädäntöehdotuksesta. Nyt käydyn maahuolintaa koskevan keskustelun jälkeen komissio odottaa neuvoston käsittelevän melua ja lähtö- ja saapumisaikoja koskevia asetuksia. Puheenjohtajavaltion ilmoituksen mukaan meluasetuksen käsittely alkaisi työryhmässä jo ensi viikolla.

Yhteyshenkilöt :

Helen Kearns +32 2 298 76 38

Dale Kidd +32 2 295 74 61


Side Bar