Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Luftfart: Medlemsstaterne støtter revision af EU-reglerne for groundhandlingydelser

Bruxelles, den 22. marts 2012 – Siim Kallas, næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for transport, glæder sig over medlemsstaternes støtte til Kommissionens forslag om en revision af de nuværende EU-regler for groundhandlingydelser.

Næstformand Siim Kallas bemærker i den forbindelse: "Lufthavnene har kapacitetsproblemer, og tre ud af fire forsinkelser skyldes ikke problemer i luften, men derimod på jorden. Det er tvingende nødvendigt at forbedre kvaliteten og effektiviteten i groundhandlingydelserne. Den aftale, der er indgået i dag, skaber den rette balance: den giver luftfarts­selskaberne mulighed for at vælge mellem flere forskellige tjenesteudbydere, men styrker samtidig beskyttelsen af arbejdstagerne i denne meget arbejdskraft­krævende sektor."

Aftalen mellem ministrene betyder, at de to nøgleelementer i Kommissionens forslag om groundhandlingydelser slås fast:

1. Luftfartsselskaberne skal kunne vælge mellem flere forskellige udbydere af groundhandlingydelser – mindst tre i hver større lufthavn.

Markedet for "egenhandling" åbnes fuldt ud for luftfartsselskaber, og mindsteantallet af tjenesteudbydere (for adgangsbegrænsede tjenester) i store lufthavne hæves fra to til tre: dermed sikres det, at luftfartsselskaberne får øgede valgmuligheder med hensyn til groundhandlingløsninger i EU's lufthavne.

2. Højkvalitetsydelser forudsætter en arbejdsstyrke af høj kvalitet – derfor skal der skabes stabile beskæftigelsesvilkår for det personale, der udfører groundhandlingydelser.

Medlemsstaterne får mulighed for at gå videre i beskyttelsen af arbejdstagernes rettigheder, så de ansatte kan overføres på de eksisterende arbejdsbetingelser, når en kontrakt overgår til et nyt groundhandlingselskab: Dette er af afgørende betydning for at skabe stabile beskæftigelsesvilkår, der er nødvendige for at fastholde en arbejdsstyrke af høj kvalitet i en arbejdskraftintensiv sektor.

Kommissionens forslag om groundhandlingydelser

En komfortabel, sikker og pålidelig flyrejse forudsætter, at der leveres en hel række tjenester på jorden, f.eks. rengøring af flykabinen, brændstofpåfyldning, afisning i vinterperioden og bagagehåndtering.

Kommissionens forslag skal sikre, at luftfartsselskaberne får øgede valgmuligheder med hensyn til groundhandlingløsninger, give lufthavnene større kontrol over koordineringen af groundhandlingydelser og skabe klarere regler for uddannelse og overførsel af groundhandlingpersonale.

For at nå disse mål forelagde Kommissionen den 1. december 2011 et forslag til en forordning om groundhandlingydelser i EU's lufthavne, der sammen med forslagene om lufthavnsslots og støjbegrænsning udgør lovpakken "Bedre lufthavne" (se IP/11/1484 og MEMO/11/857). Med hensyn til groundhandling, foreslog Kommissionen, at direktiv 96/67/EF ophæves og erstattes af en ny forordning.

Groundhandling omfatter en bred vifte af tjenesteydelser til luftfartsselskaber, som leveres i lufthavne i forbindelse med driften af lufttrafik. Groundhandling omfatter ikke alene tekniske tjenester som vedligeholdelse af fly, brændstof- og oliepåfyldning og fragthåndtering, men også tjenesteydelser af afgørende betydning for passagerernes sikkerhed og komfort, f.eks. check-in, catering, bagagehåndtering og overfladetransport i lufthavnen.

De næste skridt

Forordningsforslaget har endnu ikke været til afstemning i Europa-Parlamentet som led i førstebehandlingen. Dette forslag om groundhandlingydelser er det første af tre forslag i lovpakken "Bedre lufthavne". Efter de netop overståede drøftelser om groundhandling forventer Kommissionen, at Rådet vil behandle forordningsforslagene om støj og slots, og formandskabet for Rådet har antydet, at arbejdsgruppen vil tage fat på forslaget om støj allerede i næste uge.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar