Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Въздушен транспорт: Държавите членки подкрепят преразглеждане на правилата на ЕС за услугите за наземно обслужване

Брюксел, 22 март 2012 г. — Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта, приветства днес подкрепата на държавите членки за предложението на Комисията за преразглеждане на сега действащите правила на ЕС за услугите за наземно обслужване.

Заместник-председателят Калас заяви: „Летищата са изправени пред криза с капацитета и три от всеки четири закъснения на полети са предизвикани от проблеми на земята, а не във въздуха. Необходимо е спешно да се подобрят качеството и ефикасността на услугите за наземно обслужване. Днешното споразумение постига правилното равновесие между предоставянето на авиокомпаниите на по-голям избор от качествени доставчици на услуги и засилването на защитата за работниците в този много трудоемък сектор.“

Споразумението с министрите подсигурява двата ключови елемента в центъра на предложенията на Комисията за наземното обслужване:

1. Авиокомпаниите се нуждаят от по-голям избор по отношение на това кой им предоставя наземни услуги — това означава най-малко трима доставчици на услуги на всяко голямо летище.

Да се осигури пълното отваряне на пазара на самообслужване за авиокомпаниите и увеличаване на минималния брой на доставчиците на услуги (при ограничените услуги) от двама на трима на големите летища: това ще гарантира, че авиокомпаниите имат по-голям избор от решения за наземно обслужване на летищата на ЕС.

2. Висококачествените услуги разчитат на висококачествена работна сила — това означава засилване на стабилността на условията за наемане на работа на наземния персонал.

Да се позволи на държавите членки да засилят защитата на правата на работниците, така че персоналът да може да се прехвърля при съществуващите условия, когато даден договор бъде спечелен от нов доставчик: това е от съществено значение за осигуряване на стабилни условия за наемане на работа, необходими за поддържане на висококачествена работна сила в този трудоемък сектор.

Предложенията на Комисията в областта на наземното обслужване

За удобния, безопасен и надежден полет се изисква цял спектър от наземни услуги като почистване на салона, презареждане с гориво, обезледяване през зимата и обработка на багажа.

Предложенията на Комисията целят да се осигури на авиокомпаниите по-голям избор от решения за наземно обслужване, да се даде на летищата повече контрол върху координирането на услугите за наземно обслужване и да се изяснят правилата относно обучението и прехвърлянето на персонала, зает в наземното обслужване.

За постигането на тези цели на 1 декември 2011 г. Комисията прие предложение за регламент относно наземните услуги на летищата на ЕС в контекста на „Пакета за по-добри летища“, заедно с предложения относно летищните слотове и шумовите ограничения на летищата (вж. IP/11/1484 и MEMO/11/857). Относно наземното обслужване Комисията предложи да бъде отменена Директива 96/67/ЕО и да се замени с нов регламент.

Наземното обслужване обхваща голямо разнообразие от услуги, предоставяни на авиокомпаниите на летищата в помощ на техните операции. То включва не само технически услуги като поддръжката на въздухоплавателните средства, обслужване с гориво и масло и обработка на товари, но също така и услуги, които са основни за безопасността и удобството на пътниците като регистрация на пътници, кетъринг, обработка на багаж и наземен транспорт в района на летището.

Следващи стъпки

Предложението все още предстои да бъде гласувано от Европейския парламент на първо четене. Предложеният регламент относно услугите за наземно обслужване е първото от трите законодателни предложения от „Пакета за по-добри летища“. След днешното обсъждане във връзка с наземното обслужване, Комисията очаква от Съвета да работи по регламентите за шума и слотовете, като Председателството посочи, че той ще започне работа по шума още през следващата седмица в рамките на работната група.

За връзка:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar