Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Ministri za promet podprli novo osrednje prometno omrežje EU (TEN-T)

Bruselj, 22. marca 2012 – Ministri za promet so danes dosegli sporazum o predlogih za preoblikovanje obstoječega mozaika cest, železnic, letališč in vodnih poti v enotno evropsko prometno omrežje. Predlagana uredba o smernicah za vseevropska omrežja (TEN-T) bo odpravila čezmejna ozka grla, nadgradila infrastrukturo in izboljšala čezmejne prevozne dejavnosti za potnike in podjetja po vsej EU.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je dejal: „To je zelo pomemben korak naprej. Promet je ključnega pomena za evropsko gospodarstvo. Če ne bo tekel gladko, bo naše gospodarstvo postalo šibkejše in rast se bo zaustavila. Danes so ministri izrazili močno politično podporo načrtom za vzpostavitev strateških prometnih povezav, ki so potrebne za spodbujanje prihodnje gospodarske rasti v Evropi.“

Ministri so podprli predloge Komisije na naslednjih področjih:

1. Novo osrednje prometno omrežje EU

Ministri so podprli predloge, da se usmerjeno osrednje prometno omrežje EU zaključi do leta 2030. Osrednje prometno omrežje, ki temelji na 10 glavnih izvedbenih prometnih koridorjih, bo vzpostavilo bistvene prometne povezave, potrebne za podporo enotnega trga in spodbujanje prihodnje gospodarske rasti. Omogoča bolj osredotočen in učinkovit izbor naložb EU v promet.

Osrednje omrežje bo do leta 2050 dopolnjeno z globalnim prometnim omrežjem, ki se bo stekalo vanj. To globalno omrežje bo zagotavljalo popolno pokritost EU in dostop do vseh regij. Obe plasti vključujeta vse načine prometa: cestni, železniški in zračni promet, celinske plovne poti in pomorski promet ter intermodalne platforme.

Za povezave na spletišče Sveta z zemljevidi, ki jih je sprejel Svet za promet, glej:

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/129080.pdf

http://www.consilium.europa.eu/press/council-meetings

2. Visoki tehnični standardi za osrednje omrežje

Predlogi Komisije določajo skupne tehnične zahteve za infrastrukturo TEN-T – s strožjimi zahtevami za osrednje prometno omrežje. Namen je zagotoviti neprekinjeno interoperabilnost prometnih povezav na celotnem omrežju.

Jasno je, da morajo biti zlasti za osrednje omrežje tehnične zahteve interoperabilne po celotnem omrežju. Tako je na primer treba ERTMS (evropski sistem za upravljanje železniškega prometa), ki je osnovni inteligentni transportni sistem (ITS) za nadzor vlakov, uporabljati na večini delov omrežja TEN-T. Prav tako morajo standardi za cestno varnost – varnostne zahteve za predore in zahteve za cestno varnost – veljati po celotnem omrežju, temu pa je treba pridružiti tehnologijo za ITS. Prav tako je logično, da mora prihodnja infrastruktura za napajalne postaje za električna vozila, če se bodo gradile, izpolnjevati skupne standarde, da jih bodo lahko avtomobili uporabljali po vsem omrežju.

3. Deset glavnih prometnih koridorjev

Glavna inovacija novih smernic TEN-T je uvedba desetih izvedbenih koridorjev na osrednjem prometnem omrežju. To je potrebno, da se zagotovi usklajen razvoj omrežja. Koridorji bodo povezali zadevne države članice ter ustrezne zainteresirane strani, na primer upravljavce infrastrukture in uporabnike. Evropski koordinatorji bodo vodili „platforme koridorjev“, ki bodo povezovale vse zainteresirane strani – to bo pomemben instrument za zagotavljanje usklajenosti, sodelovanja in preglednosti.

Ozadje

Predlogi Komisije na področju TEN-T zadevajo zemljevide, tehnične zahteve in roke za izgradnjo globalnega in osrednjega omrežja.

Na podlagi novih predlogov bo novo osrednje evropsko prometno omrežje do leta 2030 povezalo:

  • 86 glavnih evropskih pristanišč z železniškimi in cestnimi povezavami,

  • 37 ključnih letališč z železniškimi povezavami z večjimi mesti,

  • 15 000 km železniških tirov, posodobljenih za hitre vlake,

  • 35 večjih čezmejnih projektov za zmanjšanje ozkih grl.

Predloge Komisije o zemljevidih za osrednje omrežje, nacionalne zemljevide in sezname projektov najdete na http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm.

Smernice TEN-T so pomemben element infrastrukturnega svežnja, ki ga je Komisija predlagala oktobra 2011 in je vseboval tudi instrument za povezovanje Evrope in pobudo za projektne obveznice.

Kaj sledi?

Današnje soglasje je prvi korak v zakonodajnem postopku. Predlagano uredbo morajo na prvi obravnavi potrditi še poslanci Evropskega parlamenta, kjer naj bi glasovanje potekalo v začetku leta 2013. Z močno politično voljo bi bilo končno besedilo lahko sprejeto v prvi polovici leta 2013.

Več informacij o predlogih Komisije glede TEN-T:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/revision-t_en.htm

Kontakti :

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar