Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Miniștrii transporturilor din UE își exprimă sprijinul pentru noua rețea centrală de transport a UE (TEN‑T)

Bruxelles, 22 martie 2012 – Miniștrii transporturilor au ajuns astăzi la un acord cu privire la propunerile de a transforma mozaicul existent de drumuri, căi ferate, aeroporturi și canale într-o rețea de transport unificată la nivel european. Regulamentul propus privind orientările pentru rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) va avea ca rezultat eliminarea blocajelor transfrontaliere, modernizarea infrastructurii și raționalizarea operațiunilor de transport transfrontalier pentru călători și întreprinderi în întreaga UE.

Comisarul Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei și responsabil cu transporturile, a declarat: „Acesta este un foarte important pas înainte. Transporturile reprezintă forța motrice a economiei europene și, dacă nu se realizează în mod optim, economia noastră va avea de suferit și nu va reuși să se dezvolte. Miniștrii de resort și-au exprimat astăzi sprijinul politic ferm pentru planurile de a construi conexiunile de transport strategice necesare pentru a alimenta viitoarea creștere economică a Europei.”

Miniștrii au aprobat propunerile Comisiei privind:

1. O nouă rețea centrală de transport a UE

Miniștrii au susținut propunerile referitoare la finalizarea până în 2030 a unei rețele de transport a UE bine definite. Construită pe baza a 10 coridoare de transport de implementare principale, această rețea centrală va crea conexiunile de transport vitale necesare pentru susținerea pieței unice și pentru alimentarea creșterii economice viitoare. Aceasta permite o direcționare mai precisă și eficace a investițiilor UE în domeniul transporturilor.

Rețeaua centrală va fi completată de o rețea de transport globală care o alimentează, orizontul de timp pentru realizarea acestei rețele fiind 2050. Această rețea globală va asigura acoperirea completă a UE și accesibilitatea tuturor regiunilor. Ambele niveluri includ toate modurile de transport: rutier, feroviar, aerian, pe căi navigabile interioare și transportul maritim, precum și platformele intermodale.

Linkuri către site-ul web al Consiliului, care conține hărți aprobate în cadrul Consiliului Transporturi:

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/129080.pdf

http://www.consilium.europa.eu/press/council-meetings

2. Standarde tehnice înalte în cadrul rețelei centrale

Propunerile Comisiei stabilesc cerințe tehnice comune pentru infrastructura TEN-T, inclusiv cerințe mai ferme pentru rețeaua centrală de transport, în scopul asigurării unei interoperabilități fără probleme a conexiunilor de transport în cadrul întregii rețele.

Este clar că, în special pentru rețeaua centrală, cerințele tehnice trebuie să fie interoperabile la nivelul întregii rețele. Să luăm, de exemplu, ERTMS (Sistemul european de management al traficului feroviar) – SIT de bază pentru controlarea circulației trenurilor trebuie aplicate în majoritatea rețelei TEN-T. De asemenea, standardele de siguranță rutieră în ceea ce privește cerințele de siguranță în tuneluri și cerințele de siguranță rutieră trebuie să se aplice la nivelul întregii rețele, iar tehnologia pentru SIT (sistemele inteligente de transport) trebuie să se adauge la acestea. Totodată, dacă în viitor urmează să fie construite infrastructuri de puncte de încărcare pentru vehiculele electrice, în mod logic acestea trebuie să îndeplinească standarde comune, astfel încât automobilele să le poată utiliza oriunde în rețea.

3. Zece coridoare de transport importante

O inovație majoră a noilor orientări TEN-T este introducerea a 10 coridoare de implementare pentru rețeaua centrală de transport. Acest lucru este necesar pentru a se asigura o dezvoltare coordonată a rețelei. Coridoarele vor reuni statele membre în cauză, precum și părțile interesate relevante, precum administratorii și utilizatorii infrastructurii. Coordonatori europeni vor prezida „platforme de coridoare” care vor reuni toate părțile interesate – acestea vor fi un instrument important pentru garantarea coordonării, a cooperării și a transparenței.

Context

Propunerile Comisiei privind TEN-T definesc hărțile, cerințele tehnice și termenele țintă pentru finalizarea rețelei globale și a rețelei centrale.

Conform noilor propuneri, noua rețea centrală de transport europeană va conecta: până în 2030:

  • 86 de porturi europene principale cu legături feroviare și rutiere;

  • 37 de aeroporturi principale cu legături feroviare cu orașe mari;

  • 15 000 de km de linii de cale ferată modernizate pentru circulația de mare viteză;

  • 35 de proiecte transfrontaliere majore pentru reducerea blocajelor.

A se vedea http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm pentru propunerile Comisiei cuprinzând hărți ale rețelei centrale, hărți naționale, liste de proiecte.

Orientările TEN-T reprezintă un element important al pachetului privind infrastructura propus de Comisie în octombrie 2011, care include, de asemenea, mecanismul „Conectarea Europei” și inițiativa referitoare la emiterea de obligațiuni pentru finanțarea proiectelor.

Care sunt următoarele etape?

Acordul la care s-a ajuns astăzi este un prim pas în cadrul procesului legislativ. Regulamentul propus trebuie aprobat de deputații Parlamentului European la prima lectură. Un vot al Parlamentului European în acest sens este prevăzut pentru începutul anului 2013. Dacă există o voință politică suficient de puternică, textul final ar putea fi adoptat în primul semestru al anului 2013.

Pentru mai multe informații privind propunerile Comisiei referitoare la TEN-T:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/revision-t_en.htm

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar