Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A közlekedési miniszterek támogatják az új európai közlekedési törzshálózatot (TEN-T)

Brüsszel, 2012. március 22. – A közlekedési miniszterek a mai napon megállapodtak több javaslatban, melyek révén egységes európai közlekedési hálózatba kapcsolódhatnak a jelenleg még szétszabdalt köz- és vasutak, repülőterek és belvízi utak. A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló rendelet javaslata felszámolja a szűk keresztmetszeteket, korszerűsíteni fogja az infrastruktúrát, valamint egyszerűsíteni fogja a határkeresztező személy- és áruforgalmat az utasok és a vállalkozások számára szerte az EU-ban.

Az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke, Siim Kallas a következőképpen nyilatkozott: „Ez rendkívül fontos előrelépés. A közlekedés az európai gazdaság éltető ereje. Ha nem működik gördülékenyen, gazdaságunk gyengülni fog és képtelen lesz a növekedésre. A miniszterek a mai napon erős politikai támogatásukról biztosították a stratégiai közlekedési hálózatok kiépítéséről szóló tervet, mely hálózatok Európa jövőbeli gazdasági növekedését táplálják majd.”

A miniszterek jóváhagyták a Bizottság alábbi javaslatait:

1. Az Európai Unió új közlekedési törzshálózata

A miniszterek támogatták a javaslatot, hogy 2030-ra elkészüljön az EU célzott közlekedési törzshálózata. A tíz végrehajtási közlekedési főfolyosóval a törzshálózat létre fogja hozni az egységes piac megerősítéséhez szükséges létfontosságú közlekedési hálózatot, valamint a jövőbeli gazdasági növekedés motorja lesz. Ez még összpontosítottabb és hatékonyabb uniós közlekedési beruházásokat tesz majd lehetővé.

A törzshálózatot egy ahhoz csatlakozó átfogó közlekedési hálózat fogja teljessé tenni, aminek befejezése 2050-re várható. Ez az átfogó hálózat az egész EU-t teljes körűen le fogja fedni, és biztosítja, hogy valamennyi régió elérhető legyen. Mindkét fázis valamennyi közlekedési módot felöleli, azaz a közúti, vasúti, légi, belvízi és a tengeri közlekedést, valamint az intermodális platformokat is.

A Közlekedési Tanács ülésén jóváhagyott térképek a Tanács honlapján, az alábbi linkek alatt találhatók:

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/129080.pdf

http://www.consilium.europa.eu/press/council-meetings?lang=hu

2. A törzshálózat magas szintű műszaki szabványai

A Bizottság javaslata meghatározza a TEN-T infrastruktúrájának közös technikai előírásait, a törzshálózatot illetően pedig még szigorúbb követelményeket támaszt. Ez biztosítja a hálózaton belüli zökkenőmentes összeköttetések átjárhatóságát.

Indokolt, hogy a műszaki követelmények az egész hálózaton interoperábilisak legyenek, különösen a törzshálózaton. Ez például azt jelenti, hogy az ERTMS (Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer), mely a vonatok irányítására szolgáló alapvető informatikai rendszer, a TEN-T hálózat legnagyobb részén alkalmazandó. Hasonlóképpen az egész hálózaton alkalmazandók a közlekedésbiztonsági előírások az alagútbiztonsági követelmények és a közúti közlekedés biztonságának követelményei tekintetében, továbbá a különböző intelligens közlekedési rendszerek (ITS) technológiáinak is átjárhatóknak kell lenniük. Értelemszerűen a jövőbeli elektromos járművek feltöltésére szolgáló állomásokat is közös szabványok alapján kell megépíteni, hogy az egész hálózaton használhatók legyenek.

3. A tíz közlekedési főfolyosó

Az új TEN-T iránymutatások egyik legfőbb újítása, hogy tíz végrehajtási folyosót határoznak meg a törzshálózaton, ami a hálózat összehangolt kialakításához szükséges. A folyosók kapcsolatot teremtenek az adott tagállamok, valamint az érdekelt felek, például az infrastruktúra-üzemeltetők és a felhasználók között. Az összes érdekelt felet tömörítő, ún. „folyosóplatformokat” európai koordinátorok fogják vezetni, a platformok pedig a koordináció, az együttműködés és az átláthatóság biztosításának elsődleges eszközévé válnak.

Előzmények

A Bizottság TEN-T javaslatai bemutatják a térképeket, illetve meghatározzák a technikai követelményeket, valamint a törzshálózat és az átfogó hálózat kivitelezésének határidejét.

Az új javaslatok értelmében az új európai közlekedési törzshálózat 2030-ig az alábbiakat éri el:

  • 86 fontos európai kikötőt lát el vasúti és közúti kapcsolatokkal,

  • 37 kulcsfontosságú repülőteret csatol a nagyvárosokba vezető vasutakhoz,

  • 15 000 km vasútvonalat tesz nagysebességű vasúti közlekedésre alkalmassá,

  • 35 jelentős, határon átnyúló projektet hoz létre a szűk keresztmetszetek enyhítésére.

A Bizottság javaslataiban található törzshálózati és tagállami térképek, valamint a projektek felsorolása az alábbi honlapon érhetők el: http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

A TEN-T iránymutatások fontos elemei a Bizottság 2011 októberében előterjesztett infrastrukturális csomagjának, mely magában foglalta az európai összekapcsolódási eszközt és a projektkötvény-kezdeményezést is.

A következő lépések

A mai napon elért megállapodás az első lépés a jogalkotási folyamat felé. A javasolt rendeletet az Európai Parlament képviselőinek első olvasatban jóvá kell hagyniuk. Az Európai Parlament várhatóan 2013 elején szavaz az ügyben. Erős politikai elkötelezettséggel a végleges szöveget 2013 első felében fogadhatják el.

A Bizottság TEN-T javaslatairól további háttéranyag található az alábbi honlapon:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/revision-t_en.htm

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar