Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Bancnotele și monedele euro – după 10 ani

Bruxelles, 2 ianuarie 2012 – Data de 1 ianuarie 2002 a marcat introducerea bancnotelor și monedelor euro în Uniunea Europeană, generând o aliniere fără precedent a politicilor monetare, precum și o cooperare mai strânsă între țările din zona euro. Cu toate că euro și Uniunea economică și monetară au oferit o bază solidă pentru progresul economic, criza bancară din 2008 și consecințele acesteia au pus serios la încercare sistemul. Succesul monedei euro s-a dovedit a fi dependent de starea de sănătate și de sustenabilitate a finanțelor publice și de robustețea politicilor macroeconomice. Bazele redresării există deja, datorită normelor recent consolidate ale UE privind supravegherea și guvernanța în domeniul economic. Procesul de redresare este susținut și printr-un „pact fiscal” convenit de liderii UE, având ca scop disciplina bugetară și consolidarea coordonării politicilor economice și a guvernanței în întreaga zonă euro.

În perioada premergătoare crizei, zona euro în ansamblu s-a bucurat de stabilitate macroeconomică, cu o inflație stabilă, rate ale dobânzii scăzute, o perioadă excepțional de lungă de creștere economică și o piață internă mai puternică. Cele 332 de milioane de oameni care folosesc moneda euro nu mai trebuie să suporte costuri suplimentare pentru schimbul valutar, iar tranzacțiile transfrontaliere sunt mai transparente în prezent, ceea ce permite consumatorilor să compare prețurile între țările din zona euro.

Olli Rehn, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul responsabil cu afacerile economice și monetare și cu moneda euro, a declarat: „în contextul fragilității economice de astăzi, este momentul oportun să reamintim principiile fundamentale pe baza cărora care a fost dezvoltată moneda euro și să realizăm întoarcerea la o Europă puternică și plină de oportunități. Avem cărămizile și mortarul; avem forța de muncă. Acum nu este nevoie decât de voință politică, de o hotărâre fermă și de o acțiune rapidă pentru redresarea creșterii economice, pentru crearea mai multor locuri de muncă și pentru restabilirea încrederii investitorilor și a publicului.”

Context

Înainte de a intra în zona euro, toate potențialele țări membre sunt obligate, fără excepție, să respecte criterii economice și monetare stricte, pentru a menține disciplina bugetară. Moneda euro a făcut ca statele membre să coopereze mai îndeaproape în vederea îndeplinirii obiectivului comun de a avea o monedă stabilă și o economie benefică pentru toți. Înainte de declanșarea crizei bancare din 2008, Uniunea Europeană se afla pe calea cea bună în direcția atingerii acestor obiective.

Cu toate acestea, în cursul acestui deceniu s-au acumulat în interiorul zonei euro dezechilibre macroeconomice și fiscale. Soluționarea acestor dezechilibre din UE a necesitat eforturi imense din partea sectorului public, pentru a proteja interesele guvernelor, ale întreprinderilor și ale cetățenilor din întreaga UE.

Fără uniunea economică și monetară, criza financiară mondială ar fi generat o serie de crize monetare devastatoare în Europa. Efectul asupra economiilor, guvernelor, întreprinderilor și chiar asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor ar fi fost de neimaginat.

Obiectivul fundamental al uniunii economice și monetare și al monedei euro a fost - și este în continuare – să permită economiei europene să funcționeze mai bine și să creeze mai multe locuri de muncă și o viață mai bună pentru europeni. Euro nu este doar un regim monetar tehnic, ci și un simbol al hotărârii de a conlucra în spiritul solidarității.

Moneda euro nu aduce stabilitate și creștere economică de una singură. În primul rând, acest lucru se realizează prin gestionarea eficientă a economiei din zona euro, în temeiul normelor din Tratatul UE și din Pactul de stabilitate și creștere (PSC), o componentă centrală în angrenajul Uniunii economice și monetare (UEM).

În al doilea rând, euro, ca moneda Uniunii Europene, reprezintă principalul mecanism prin care se sporesc beneficiile pieței unice, ale politicii comerciale și ale cooperării în domeniul politic.

PSC a fost recent consolidat prin intermediul unui set de norme denumit „pachetul de șase”, care a intrat în vigoare în UE la 13 decembrie 2011. Aceste noi instrumente vor contribui la asigurarea faptului că toți respectă, mai mult ca niciodată, normele convenite de comun acord și, prin urmare, vor ajuta în mod semnificativ la stabilizarea economiei UE și la prevenirea apariției unei noi crize. Acest set de instrumente cuprinde norme fiscale și un nou accent asupra reducerii nivelurilor ridicate de îndatorare, cu sprijinul unui mecanism de sancțiuni credibil și al unui cadru eficace pentru prevenirea și soluționarea dezechilibrelor macroeconomice mai ample.

Acest pas foarte important a fost făcut la doar câteva zile după Consiliul European din 9 decembrie, prin care liderii UE au luat decizii curajoase pentru a întări credibilitatea reacției noastre la situații de criză, atât în ceea ce privește consolidarea în continuare a guvernanței economice către un nou pact fiscal, cât și consolidarea mecanismelor de protecție în domeniul financiar pentru limitarea contagiunii și, în ultimă instanță, pentru protejarea creșterii economice și a locurilor de muncă.

Pentru informații suplimentare:

MEMO/11/945

MEMO/11/898

Site-ul web al DG ECFIN:

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm

Contact:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)


Side Bar