Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Eurų banknotai ir monetos praėjus 10 metų

Briuselis, 2012 m. sausio 2 d. 2002 m. sausio 1 d. Europos Sąjungoje įvedus eurų banknotus ir monetas, paskatintas precedento neturintis pinigų politikos suderinimas ir glaudesnis euro zonos šalių bendradarbiavimas. Nors euras ir Ekonominė ir pinigų sąjunga suteikė patikimą pagrindą ekonominei pažangai, 2008 m. bankų krizė ir jos pasekmės buvo rimtas sistemos išbandymas. Įsitikinta, kad euro sėkmė priklauso nuo patikimų ir tvarių viešųjų finansų ir tvirtos makroekonominės politikos. Neseniai sustiprinus ES ekonomikos valdymo ir priežiūros taisykles, sukurtas ekonomikos atkūrimo pagrindas. Jis toliau stiprinamas per ES vadovų „fiskalinį susitarimą“, sudarytą siekiant biudžetinės drausmės ir geresnio ekonominės politikos koordinavimo ir valdymo visoje euro zonoje.

Iki krizės visai euro zonai buvo naudingas makroekonominis stabilumas, kai infliacija buvo pastovi, palūkanų normos nedidelės, ekonomikos augimo laikotarpis tęsėsi nepaprastai ilgai, o vidaus rinka buvo stipresnė. 332 milijonams žmonių, kurie naudojasi euru, nebereikia papildomai mokėti už valiutos keitimą, o tarpvalstybinės operacijos yra skaidresnės, nes vartotojai gali palyginti kainas skirtingose euro zonos šalyse.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už ekonomiką, pinigų reikalus ir eurą, Olli Reinas sakė: „Šiandienos ekonominio neužtikrintumo sąlygomis dabar yra tinkamas momentas prisiminti esminius principus, kuriais grindžiamas euras, ir sugrąžinti stiprios ir kupinos galimybių Europos laikus. Mes turime plytų ir cemento, turime darbo jėgos. Dabar tikimės politinės valios, ryžto ir neatidėliotinų veiksmų, kad būtų atkurtas ekonomikos augimas, sukurta daugiau darbo vietų ir susigrąžintas investuotojų ir visuomenės pasitikėjimas.“

Pagrindiniai faktai

Prieš prisijungdamos prie euro zonos visos potencialios valstybės narės be išimties turi atitikti griežtus ekonominius ir piniginius kriterijus, kad galėtų užtikrinti biudžetinę drausmę. Euras paskatino valstybes nares glaudžiau bendradarbiauti siekiant bendro tikslo – stabilios valiutos ir ekonomikos, kuri būtų naudinga visiems. Prieš prasidedant bankų krizei 2008 m., Europos Sąjunga sėkmingai žengė šių tikslų įgyvendinimo link.

Vis dėlto pačioje euro zonoje fiskalinis ir makroekonominis disbalansas kaupėsi visą dešimtmetį. Šiam disbalansui panaikinti ES reikėjo milžiniškų viešojo sektoriaus pastangų, kad būtų apsaugoti vyriausybių, verslo įmonių ir piliečių interesai visoje ES. Jei nebūtų Ekonominės ir pinigų sąjungos, pasaulinė finansų krizė būtų sukėlusi keletą sukrečiančių valiutų krizių Europoje. Poveikis ekonomikai, vyriausybėms, verslo įmonėms ir netgi kasdieniam žmonių gyvenimui būtų buvęs sunkiai įsivaizduojamo masto.

Esminė Ekonominės ir pinigų sąjungos bei euro paskirtis buvo ir tebėra užtikrinti geresnį Europos ekonomikos veikimą, sukurti daugiau darbo vietų ir gerinti europiečių gyvenimą. Euras nėra vien techninis piniginis susitarimas; tai pasiryžimo dirbti drauge vadovaujantis solidarumo principu simbolis.

Euras pats savaime neatneša ekonominio stabilumo ir augimo. Pirma, to galima pasiekti patikimai tvarkant euro zonos ekonomiką vadovaujantis ES sutarties ir Stabilumo ir augimo pakto taisyklėmis – tai yra pagrindinis Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) rato sraigtelis.

Antra, euras, kaip Europos Sąjungos valiuta, yra pagrindinė priemonė bendros rinkos, prekybos politikos ir politinio bendradarbiavimo teikiamai naudai stiprinti.

Stabilumo ir augimo paktą ką tik sustiprino šešių dokumentų taisyklių, kurios ES įsigaliojo 2011 m. gruodžio 13 d., rinkinys. Šios naujos priemonės padės geriau nei kada nors užtikrinti, kad kiekvienas laikytųsi bendrai sutartų taisyklių, ir tai padės stabilizuoti ES ekonomiką ir išvengti naujos krizės. Šis priemonių rinkinys apima fiskalines taisykles ir daugiau dėmesio būtinybei mažinti didelį įsiskolinimą, pasinaudojant patikimu sankcijų mechanizmu, taip pat veiksmingą sistemą, kuria siekiama išvengti didesnio makroekonominio disbalanso ir jį mažinti.

Ši svarbi gairė buvo nubrėžta praėjus vos kelioms dienoms po gruodžio 9 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo, kuriame ES vadovai priėmė drąsius sprendimus didinti mūsų atsako į krizę patikimumą, t. y. toliau griežtinti ekonomikos valdymą siekiant naujo fiskalinio susitarimo ir stiprinti finansinę apsaugą siekiant išvengti krizės plitimo ir galiausiai apsaugoti ekonomikos augimą ir darbo vietas.

Daugiau informacijos

MEMO/11/945

MEMO/11/898

Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato svetainė

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Amadeu Altafaj Tardio, tel. +32 2 295 26 58

Vandna Kalia, tel. +32 2 299 58 24

Catherine Bunyan, tel. +32 2 299 65 12


Side Bar