Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Eurosetelit ja -kolikot käytössä 10 vuotta

Bryssel 2.1.2012 – Eurosetelit ja -kolikot otettiin Euroopan unionissa käyttöön 1. tammikuuta 2002. Tämä tarkoitti rahapolitiikkojen ennennäkemätöntä yhdenmukaistamista ja euroalueen maiden tiiviimpää yhteistyötä. Euro ja rahaliitto muodostivat vakaan perustan taloudelliselle kehitykselle, mutta vuoden 2008 pankkikriisi seurauksineen on koetellut järjestelmää kaikilta osin. On todettu, että euron menestykseen tarvitaan vakaata ja kestävää julkista taloutta ja vankkoja makrotaloudellisia politiikkoja. Elpymisen perusta on nyt jo olemassa, kun talouden ohjausta ja valvontaa koskevia EU:n sääntöjä hiljattain tiukennettiin. Elpymistä vahvistetaan vielä finanssipoliittisella sopimuksella, josta EU:n päättäjät sopivat pyrkiessään lisäämään budjettikuria ja vahvistamaan talouspolitiikan koordinointia ja ohjausta euroalueella.

Ennen kriisiä makrotalous oli vakaata koko euroalueella, inflaatio oli hidasta, korot alhaisia, talouskasvu jatkui poikkeuksellisen pitkään ja sisämarkkinat olivat vahvemmat. Euroa valuuttanaan käyttävien 332 miljoonan ihmisen ei enää tarvitse maksaa valuutan vaihtokuluja ja rajat ylittävä liiketoiminta on läpinäkyvämpää, kun kuluttajat voivat verrata hintoja euroalueen eri maissa.

Talous- ja raha-asioista ja eurosta vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Olli Rehnin mukaan talouden nykyinen hauraus huomioon ottaen on oivallinen hetki muistuttaa mieliin euron käyttöönoton perusperiaatteet ja palauttaa Euroopalle sen vahvuudet ja mahdollisuudet. "Meillä on tiiliä ja laastia. Meillä on työvoimaa. Tarvitsemme vielä poliittista tahtoa, määrätietoisuutta ja nopeita toimia, jotta voimme käynnistää uudelleen talouskasvun, luoda lisää työpaikkoja ja palauttaa sijoittajien ja suuren yleisön luottamuksen", hän totesi.

Tausta

Kaikkien Euroon liittymistä suunnittelevien maiden on ennen liittymistä poikkeuksetta täytettävä tiukat talous- ja rahapoliittiset vaatimukset budjettikurin säilyttämiseksi. Euro tiivisti jäsenvaltioiden yhteistyötä niiden pyrkiessä yhteiseen päämäärään eli vakaaseen valuuttaan ja talouteen kaikkien eduksi. Euroopan unioni oli saavuttamassa näitä tavoitteita, kun pankkikriisi iski vuonna 2008.

Euroalueen sisällä kehittyi kuitenkin kymmenen vuoden aikana finanssipoliittista ja makroekonomista epätasapainoa. Julkinen sektori on joutunut tekemään EU:ssa kovasti töitä tällaisen epätasapainon korjaamiseksi hallitusten, yritysten ja kansalaisten etujen suojelemiseksi kaikkialla EU:ssa. Ilman talous- ja rahaliittoa maailmanlaajuinen finanssikriisi olisi johtanut useisiin tuhoisiin valuuttakriiseihin Euroopassa. Niiden vaikutus talouksiin, hallituksiin, yrityksiin ja jopa ihmisten jokapäiväiseen elämään olisi ollut valtava.

Talous- ja valuuttaunionin sekä euron perustarkoitus oli – ja on edelleen – antaa Euroopan taloudelle paremmat toimintaedellytykset, luoda lisää työpaikkoja ja parantaa eurooppalaisten elämänlaatua. Euro ei ole pelkästään tekninen rahapoliittinen järjestely vaan se symboloi määrätietoista yhteistoimintaa solidaarisuuden hengessä.

Euro sinällään ei lisää talouden vakautta ja kasvua. Tähän päästään euroalueen talouden järkevällä hoidolla EU:n perustamissopimuksen sekä Euroopan talous- ja rahaliittoon (EMU) oleellisena osana kuuluvan vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen mukaisesti.

Euroopan unionin valuuttana euro on keskeinen väline sisämarkkinoiden, kauppapolitiikan ja poliittisen yhteistyön hyötyjen lisäämisessä.

Vakaus- ja kasvusopimusta on vastikään vahvistettu kuuden toimenpiteen paketilla, joka sisältää EU:ssa 13. joulukuuta 2011 voimaan tulevia sääntöjä. Näillä uusilla välineillä varmistetaan, että kaikki noudattavat, nyt enemmän kuin koskaan ennen, yhteisesti sovittuja sääntöjä. Niiden avulla on siksi huomattavasti helpompi vakauttaa EU:n talous ja välttää uuden kriisin syntyminen. Välineisiin kuuluu finanssipoliittisia sääntöjä ja uudenlainen painotus suuren velkaantumisen välttämisessä. Niiden tukena ovat uskottava seuraamusjärjestelmä ja tehokas kehys laajemman makrotaloudellisen epätasapainon estämiseksi ja korjaamiseksi.

Tämä merkittävä virstanpylväs saavutettiin vain päiviä 9. joulukuuta kokoontuneen Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen. Kyseisessä kokouksessa EU:n johtajat tekivät rohkeita päätöksiä EU:n kriisitoiminnan uskottavuuden lisäämiseksi sekä siltä osin, kuin talouden ohjausta lisäämällä pyritään kohti finanssipoliittista sopimusta, että siltä osin, kuin pyritään vahvistamaan finanssipoliittisia palomuureja, joilla hillitään kriisien leviämistä ja suojellaan lopulta talouskasvua ja työpaikkoja.

Lisätietoja:

MEMO/11/945

MEMO/11/898

Talous- ja rahoitusasiain pääosaston verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Amadeu Altafaj Tardio (+32-2) 295 26 58

Vandna Kalia (+32-2) 299 58 24

Catherine Bunyan (+32-2) 299 65 12


Side Bar