Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Το ευρώ σε χαρτονομίσματα και κέρματα – πέρασαν ήδη δέκα χρόνια

Βρυξέλλες, 2 Ιανουαρίου 2012 – Η 1η Ιανουαρίου 2002 σφραγίστηκε από την καθιέρωση των χαρτονομισμάτων και κερμάτων ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το προοίμιο μιας άνευ προηγουμένου ευθυγράμμισης των νομισματικών πολιτικών και της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ. Ενώ το ευρώ και η Οικονομική και Νομισματική Ένωση απετέλεσαν μια στερεή βάση για οικονομική πρόοδο, η τραπεζική κρίση του 2008 και οι συνέπειές της έθεσαν σε δοκιμασία τις αντοχές του συστήματος. Αποδείχθηκε ότι η επιτυχία του ευρώ εξαρτάται από την υγιή και βιώσιμη δημοσιονομική διαχείριση και από στιβαρές μακροοικονομικές πολιτικές. Η βάση για την ανάκαμψη υφίσταται ήδη, με τους πρόσφατα ενισχυθέντες ενωσιακούς κανόνες για την οικονομική διακυβέρνηση και εποπτεία. Η βάση ισχυροποιείται περαιτέρω μέσω του «Δημοσιονομικού Συμβολαίου» που συμφωνήθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ στο πλαίσιο της επιδίωξης δημοσιονομικής πειθαρχίας και ενισχυμένου συντονισμού και άσκησης της οικονομικής πολιτικής σε όλη την ευρωζώνη.

Κατά την περίοδο πριν από την κρίση, η ζώνη του ευρώ στο σύνολό της ωφελήθηκε από τη μακροοικονομική σταθερότητα που απέφεραν ο σταθερός πληθωρισμός, τα χαμηλά επιτόκια, η εξαιρετικά μακρά περίοδος οικονομικής μεγέθυνσης και η ισχυρότερη εσωτερική αγορά. Οι 332 εκατομμύρια πολίτες που χρησιμοποιούν το ευρώ δεν υποβάλλονται πλέον σε περιττές δαπάνες ανταλλαγής νομισμάτων, οι διασυνοριακές δε συναλλαγές είναι διαφανέστερες, επιτρέποντας στους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές μεταξύ χωρών της ευρωζώνης.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις και το ευρώ, κ. Olli Rehn, δήλωσε: «Στο σημερινό σκηνικό της εύθραυστης οικονομικής κατάστασης, ήλθε η στιγμή να υπενθυμίσουμε τις θεμελιώδεις αρχές από τις οποίες εμπνεύστηκε το ευρώ και για να επιστρέψουμε σε μια Ευρώπη δύναμης και ευκαιριών. Διαθέτουμε τα δομικά υλικά, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό. Προσβλέπουμε πλέον στην πολιτική βούληση, την αποφασιστικότητα και την άμεση δράση για να επαναφέρουμε την οικονομική ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και του κοινού.»

Ιστορικό

Όλες οι υποψήφιες χώρες μέλη χωρίς καμιά εξαίρεση, πριν προσχωρήσουν στην ευρωζώνη οφείλουν να ανταποκριθούν σε αυστηρά οικονομικά και νομισματικά κριτήρια ώστε να διατηρηθεί δημοσιονομική πειθαρχία. Το ευρώ ανάγκασε τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενότερα για τον κοινό στόχο της νομισματικής και οικονομικής σταθερότητας προς όφελος όλων. Πριν από την τραπεζική κρίση του 2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούσε πορεία επίτευξης των ανωτέρω επιδιώξεων.

Ωστόσο, μέσα στη ζώνη του ευρώ, στη διάρκεια της δεκαετίας αναπτύχθηκαν δημοσιονομικές και μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η αντιμετώπιση των ανισορροπιών αυτών στην ΕΕ επέβαλε την καταβολή τεράστιων προσπαθειών από τον δημόσιο τομέα για την προστασία των συμφερόντων των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών σε όλη την ΕΕ. Εάν δεν υπήρχε η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η παγκόσμια οικονομική κρίση θα προκαλούσε σειρά καταστρεπτικών νομισματικών αναταραχών στην Ευρώπη. Οι συνέπειες για τις οικονομίες, τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις ακόμη και για την καθημερινή ζωή των λαών θα ήσαν ασύλληπτες.

Ο θεμελιώδης σκοπός της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και του ευρώ ήταν – και εξακολουθεί να είναι – να επιτρέψουν στην ευρωπαϊκή οικονομία να λειτουργεί καλύτερα, να δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας και μια καλύτερη ζωή για τους ευρωπαίους. Το ευρώ δεν είναι απλώς ένας τεχνικός νομισματικός διακανονισμός, αλλά ένα σύμβολο για την αποφασιστικότητα συλλογικής εργασίας σε πνεύμα αλληλεγγύης.

Το ευρώ δεν αποφέρει από μόνο του οικονομική σταθερότητα και μεγέθυνση. Κατά πρώτον, αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνετής διαχείρισης της οικονομίας της ευρωζώνης βάσει των κανόνων της συνθήκης ΕΕ και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), κεντρικό πείρο στον τροχό της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ).

Δεύτερον, το ευρώ ως το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο καίριος μηχανισμός για τον πολλαπλασιασμό των οφελών της ενιαίας αγοράς, της εμπορικής πολιτικής και της πολιτικής συνεργασίας.

Η ΟΝΕ μόλις προ ολίγου ενισχύθηκε μέσω της «εξάδας» κανόνων οι οποίοι άρχισαν να ισχύουν στην ΕΕ στις 13 Δεκεμβρίου 2011. Τα νέα αυτά μέσα θα συντείνουν στο να διασφαλιστεί, τώρα παρά ποτέ, ότι ο καθένας θα τηρεί τους από κοινού συμφωνημένους κανόνες και, συνεπώς, θα συμβάλει σημαντικά να σταθεροποιηθεί η ενωσιακή οικονομία και να αποκλεισθεί μια νέα κρίση. Αυτή η σειρά εργαλείων περιλαμβάνει δημοσιονομικούς κανόνες και νέα έμφαση στη μείωση των υψηλών επιπέδων χρέους, συνοδευόμενη από αξιόπιστο μηχανισμό επιβολής κυρώσεων και αποτελεσματικό πλαίσιο πρόληψης και χειρισμού ευρύτερων μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Το σημαντικό αυτό βήμα έγινε ελάχιστες μόλις ημέρες μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 9ης Δεκεμβρίου, στο οποίο οι ηγέτες της ΕΕ έλαβαν γενναίες αποφάσεις για ενίσχυση της αξιοπιστίας της απάντησής μας στην κρίση, τόσο από πλευράς περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης προς ένα νέο δημοσιονομικό συμβόλαιο – και ενίσχυσης των δημοσιονομικών στεγανών για την απομόνωση της νόσου – όσο και, τελικώς, προστασίας της οικονομικής ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/11/945

MEMO/11/898

Ιστότοπος ΓΔ ECFIN:

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_el.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)


Side Bar