Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Eurosedler og euromønter – 10 år senere

Bruxelles, den 2. januar 2012 – Den 1. januar 2002 blev eurosedlerne og euromønterne indført i Den Europæiske Union, hvilket var indledningen til en ny samordning af de monetære politikker og et tættere samarbejde mellem landene i euroområdet. Euroen og Den Økonomiske og Monetære Union dannede et sundt grundlag for økonomisk fremgang, men bankkrisen i 2008 og dens følger har sat systemet på en hård prøve. Euroens succes har vist sig at være afhængig af sunde og holdbare offentlige finanser og solide makroøkonomiske politikker. Grundlaget for en genopretning er allerede på plads med de nyligt styrkede EU-regler for økonomisk styring og overvågning. Man er ved at styrke det yderligere gennem en finanspolitisk aftale, som EU-lederne er blevet enige om for at styrke budgetdisciplinen og den økonomipolitiske koordination og styring i hele euroområdet.

Før krisen var der i hele euroområdet makroøkonomisk stabilitet med stabil inflation, lave rentesatser, en usædvanlig lang periode med økonomisk vækst og et stærkere indre marked. De 332 millioner mennesker, der bruger euroen, skal ikke længere betale ekstra for at veksle valutaer, og der er skabt større gennemsigtighed omkring grænseoverskridende transaktioner, således at forbrugerne kan sammenligne priserne mellem landene i euroområdet.

Olli Rehn, som er næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender og euroen, udtalte i den forbindelse: "På baggrund af den nuværende økonomiske sårbarhed er dette et godt tidspunkt til at minde om de grundlæggende principper, der dannede grundlag for euroen, og søge at genoprette et stærkt Europa med mange muligheder. Vi har murstenene og mørtelen; vi har arbejdskraften. Vi ser nu frem til politisk vilje, stærk beslutsomhed og hurtig aktion for at genoprette den økonomisk vækst og skabe flere arbejdspladser samt genoprette investorernes og offentlighedens tillid."

Baggrund

Før de potentielle medlemslande tilslutter sig euroen, skal de alle sammen forpligte sig til at overholde en række strenge økonomiske og monetære kriterier for at opretholde budgetdisciplinen. Euroen har fremmet medlemsstaternes samarbejde for at nå det fælles mål om en stabil valuta og økonomi til gavn for alle. Før bankkrisen ramte os i 2008, var Den Europæiske Union godt på vej til at nå disse mål.

Ikke desto mindre er der i løbet af det seneste årti opstået finanspolitiske og makroøkonomiske ubalancer i euroområdet. For at rette op på disse ubalancer i EU har den offentlige sektor været nødt til at gøre en enorm indsats for at beskytte regeringernes, erhvervslivets og borgernes interesser i hele EU. Uden Den Økonomiske og Monetære Union ville den globale finanskrise have udløst en række ødelæggende valutakriser i Europa. Følgerne for økonomierne, regeringerne, erhvervslivet og borgernes hverdag ville have været uoverskuelige.

Det grundlæggende formål med en økonomisk og monetær union og euroen var – og er stadig – at gøre det muligt for den europæiske økonomi at fungere bedre, skabe flere arbejdspladser og give europæerne et bedre liv. Euroen er ikke kun et teknisk monetært arrangement, men også et symbol for viljen til at arbejde sammen på solidarisk vis.

Euroen medfører ikke i sig selv økonomisk stabilitet og vækst. Dette opnås primært gennem en sund forvaltning af økonomien i euroområdet inden for rammerne af reglerne i EU-traktaten og stabilitets- og vækstpagten, som er et centralt element i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU).

Euroen er dernæst som EU's valuta en nøglemekanisme til at styrke fordelene ved det indre marked, handelspolitikken og det politiske samarbejde.

Stabilitets- og vækstpagten er netop blevet styrket i kraft af den såkaldte "six-pack" af regler, som trådte i kraft i EU den 13. december 2011. Disse nye instrumenter vil bidrage til at sikre, at alle nu mere end nogensinde overholder de regler, der er aftalt i fællesskab; de vil derfor medvirke betydeligt til at stabilisere EU-økonomien og forhindre, at der igen opstår en ny krise. Dette sæt redskaber omfatter finanspolitiske regler og fornyet vægt på mindskelsen af de høje gældsniveauer (bakket op af troværdige sanktionsmekanismer) samt effektive rammer til at forebygge og rette op på større makroøkonomiske ubalancer.

Denne vigtige milepæl blev nået nogle få dage før Det Europæiske Råd den 9. december, hvor EU-lederne traf modige beslutninger for at styrke troværdigheden af vores krisehåndtering, både hvad angår en yderligere styrkelse af den økonomiske styring i retning af en ny finanspolitisk aftale og med hensyn til en styrkelse af de finansielle forsvarsmekanismer, der skal dæmme op for krisespredningen og i sidste ende beskytte den økonomiske vækst og arbejdspladserne.

Yderligere oplysninger:

MEMO/11/945

MEMO/11/898

GD ECFIN's websted:

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_da.htm

Kontaktpersoner:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)


Side Bar