Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Европейска комисия — Съобщение за медиите

10 години eвро банкноти и евро монети

Брюксел, 2 януари 2012 г. — на 1 януари 2002 г. бяха въведени евро банкнотите и евро монетите в Европейския съюз, което доведе до безпрецедентно съгласуване на паричните политики и по-тясно сътрудничество между страните от еврозоната. Въпреки осигурената от еврото и икономическия и паричен съюз стабилна основа за икономически растеж, банковата криза от 2008 г. и последствията от нея подложиха системата на тежко изпитание. Еврото се оказа зависимо от стабилността и устойчивостта на публичните финанси и от строгостта на макроикономическите политики. Основата за оздравяване е вече налице с наскоро засилените правила на ЕС за икономическо управление и наблюдение. Допълнителна опора представлява и фискалният пакет, договорен от лидерите на ЕС в търсене на бюджетна дисциплина и засилена координация и управление на икономическата политика в еврозоната.

В периода преди кризата, еврозоната като цяло се радваше на макроикономическа стабилност с овладяна инфлация, ниски лихви, изключително дълъг период на икономически растеж и по-силен вътрешен пазар. Ползващите еврото 332 милиона души вече не се налага да плащат допълнителни разходи за обмяна на валута и е налице по-голяма прозрачност при трансграничните транзакции, което позволява на потребителите да сравняват цените в отделни страни от еврозоната.

Оли Рен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за икономическите и паричните въпроси и еврото, заяви: „Настоящата икономическа несигурност е подходящ момент да си припомним основните принципи, на които бе изградено еврото и да съдействаме Европа да възвърне силата и потенциала си. Разполагаме с необходимите средства за градеж, имаме и човешкия потенциал. Сега очакваме политическа воля, силна решимост и бързи действия за възстановяване на икономическия растеж, създаване на работни места и възстановяване на доверието у инвеститорите и гражданите.“

Контекст

Преди присъединяването им към еврото, от всички потенциални страни членки без изключение, се изисква да се придържат към строги икономически и парични критерии за поддържане на бюджетна дисциплина. Общата валута доведе до по-тясно сътрудничество между страните, които я въведоха и които споделят обща цел — стабилна валута и икономика от полза за всички. Преди банковата криза от 2008 г. Европейският съюз беше на път да постигне тези цели.

В рамките на еврозоната през последното десетилетие обаче се натрупваха фискални и макроикономически дисбаланси. Решаването на тези проблеми в ЕС изиска огромни усилия от публичния сектор, за да се защитят интересите на правителствата, бизнеса и гражданите в целия ЕС. Без икономическия и паричен съюз световната финансова криза щеше да доведе до критично състояние редица валути в Европа. Отражението върху икономиките, правителствата, бизнеса и дори ежедневието на гражданите би било невъобразимо.

Основната цел на икономическия и паричен съюз и еврото бе и остава по-доброто функциониране на европейската икономика, създаването на повече работни места и повишаването на качеството на живот на европейците. Еврото не е просто формално парично споразумение, то е символ на решимост за сътрудничество и единомислие.

Еврото не води автоматично до икономическа стабилност и растеж. Първо, това се постига чрез добро управление на икономиката на еврозоната в съответствие с правилата на Договора за ЕС и на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), основен елемент на икономическия и паричен съюз (ИПС).

Второ, еврото като валута на Европейския съюз е основният механизъм за максимално възползване от единния пазар, търговската политика и политическото сътрудничество.

ПСР бе наскоро подсилен с т.нар. „шесторка“ — набор от правила, влезли в сила в ЕС на 13 декември 2011 г. Тези нови инструменти ще спомогнат да се гарантира повече от всякога, че всички се съобразяват със съвместно приетите правила и следователно ще спомогнат значително за стабилизирането на икономиката на ЕС и за предотвратяване на нова криза в бъдеще. Инструментите включват фискални правила и засилени изисквания за намаляване на високите равнища на задлъжнялост, подкрепени от надежден механизъм за санкции и ефективна рамка за предотвратяване и преодоляване на макроикономическите дисбаланси в по-широк смисъл.

Този фундамент беше поставен само няколко дни след Европейския съвет на 9 декември, когато лидерите на ЕС взеха смели решения за укрепване на доверието в способността ни да отвърнем на кризата, както чрез допълнителното укрепване на икономическото управление с нов фискален пакет, така и чрез заздравяване на финансовите защитни механизми за ограничаване ефекта на доминото и в крайна сметка за защита на икономическия растеж и заетостта.

За повече информация:

MEMO/11/945

MEMO/11/898

Интернет страница на ГД „Икономически и финансови въпроси“:

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm


Side Bar