Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL EL

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio vie Kyproksen oikeuteen ympäristörikollisuutta koskevan direktiivin täytäntöönpanon laiminlyönnistä

Bryssel, 22. maaliskuuta 2012 – Euroopan komissio on päättänyt haastaa Kyproksen Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska Kypros ei ole toteuttanut toimenpiteitä varmistaakseen, että EU:n ympäristölainsäädännön vakavat rikkomiset katsotaan rangaistaviksi rikoksiksi. Jäsenvaltioiden oli saatettava rikosoikeudellisin keinoin toteutettavasta ympäristönsuojelusta annettu direktiivi 2008/99/EY osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 26. joulukuuta 2010. Kypros ei kuitenkaan ole vieläkään toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä. Lissabonin sopimuksen mukaisesti komissio pyytää tuomioistuinta määräämään Kyprokselle 5 909,40 euron päivittäisen uhkasakon siihen saakka, kunnes kaikki täydellisen täytäntöönpanon edellyttämät kansalliset toimenpiteet on toteutettu.

Komissio on tänään lisäksi lähettänyt perustellun lausunnon Belgialle. Lausunto on toinen vaihe rikkomusmenettelyssä, ja siinä kehotetaan Belgiaa panemaan edellä mainittu direktiivi täytäntöön kahden kuukauden kuluessa. Jos Belgian viranomaiset eivät noudata tätä kehotusta, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Komissio on tyytyväinen siihen, että Kreikka ja Suomi ovat ilmoittaneet sille täydellisen täytäntöönpanon edellyttämät kansalliset toimenpiteensä. Komissio katsoo tämän vuoksi, että näitä jäsenvaltioita vastaan aloitetut rikkomusmenettelyt voidaan lopettaa.

Taustaa

Rikosoikeudellisin keinoin toteutettavasta ympäristönsuojelusta annetun direktiivin 2008/99/EY tavoitteena on parantaa ympäristönsuojelua. Sillä on tarkoitus varmistaa, että kaikissa jäsenvaltioissa voidaan käyttää rikosoikeudellisia keinoja tapauksissa, joissa on kyse EU:n ympäristölainsäädännön vakavasta rikkomisesta. Direktiivi sisältää luettelon sen soveltamisalaan kuuluvista teoista, jotka on kaikissa jäsenvaltioissa katsottava rikoksiksi. Tällaisia ovat mm. laiton jätteiden siirto ja uhanalaisten lajien kauppa. Myös yritykset voidaan asettaa vastuuseen tällaisista rikoksista. Direktiivissä vaaditaan jäsenvaltioita varmistamaan, että sen soveltamisalaan kuuluvista rikoksista on säädetty rangaistukseksi tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat rikosoikeudelliset rangaistukset.

Täytäntöönpanon laiminlyönnin vaikutukset käytännössä

Jos jäsenvaltiot eivät pane direktiiviä täytäntöön, EU:n ympäristölainsäädännön vakavaan rikkomiseen ei voida soveltaa yhteisiä rikosoikeudellisia vähimmäissääntöjä. Tällaiset EU:n laajuiset säännöt ovat välttämättömiä, jotta jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten yhteistyötä voitaisiin helpottaa ja jotta rikollisia voitaisiin estää hyödyntämästä lainsäädännössä mahdollisesti olevia puutteita.

Lisätietoa

rikkomusmenettelyistä: MEMO/12/200

direktiiviin 2008/99/EY liittyvästä rikkomusmenettelystä: IP/11/739

oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar