Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europése Commissie - Persbericht

Nationaliteitsvoorwaarde voor de toegang tot het beroep van notaris: Commissie gaat over tot afsluiting van inbreukprocedures tegen lidstaten die aan deze discriminatie een einde hebben gemaakt

Brussel, 22 maart 2012 – De Commissie heeft vandaag besloten tot beëindiging van de tegen België en Luxemburg lopende inbreukprocedures betreffende de nationaliteitsvoorwaarde voor de toegang tot het beroep van notaris. De procedures tegen Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk waren al in februari afgesloten. Al deze lidstaten, die door het Hof van Justitie in zijn arresten van 24 mei 20111 waren veroordeeld, hebben een einde aan deze vorm van discriminatie gemaakt door hun wetgeving te wijzigen.

De Commissie heeft tevens besloten de inbreukprocedures tegen Litouwen en Malta stop te zetten omdat ook deze lidstaten de nationaliteitsvoorwaarde voor notarissen hebben afgeschaft.

Wat is de draagwijdte van deze arresten?

In zijn arresten van mei laatstleden heeft het Hof geoordeeld dat de werkzaamheden van notarissen niet vallen onder de in het Verdrag gemaakte uitzondering op de vrijheid van vestiging voor werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar gezag (artikel 51 VWEU). De nationaliteitsvoorwaarde voor de toegang tot het beroep van notaris is derhalve een discriminatie op grond van nationaliteit, een vorm van discriminatie die verboden is bij artikel 49 VWEU, waarin de vrijheid van vestiging is verankerd.

Hebben andere lidstaten al aan deze discriminatie een einde gemaakt?

Spanje, Estland, Italië en Portugal hadden deze vorm van discriminatie al eerder afgeschaft.

Nadere informatie

Voor het laatste nieuws over inbreukprocedures tegen alle lidstaten, zie:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_decisions_en.htm.

Voor nadere informatie over inbreukprocedures, zie MEMO/12/200

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

BE: C-08/47, LU: C-58/51,

DE: C-08/54, FR: C-08/50 en AT: C-08/53.


Side Bar