Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Un nou document strategic pentru bunăstarea animalelor: Comisia Europeană dorește îmbunătățirea calității

Bruxelles, 19 ianuarie 2012 – Comisia Europeană a adoptat astăzi o nouă strategie de patru ani (2012-2015), care își propune să îmbunătățească în continuare bunăstarea animalelor în Uniunea Europeană.

„Recenta intrare în vigoare a legislației privind «găinile ouătoare» a demonstrat că persistă unele probleme în materie de bunăstare a animalelor în mai multe state membre. Deși se depun anumite eforturi, multe aspecte trebuie abordate în mod diferit, pentru a obține rezultate mai durabile. Noua strategie va permite operatorilor, datorită unei flexibilități adecvate, să atingă standardele necesare de bunăstare a animalelor pe căi diferite. O optimizare a coerenței politicilor și a transparenței pieței, cu ajutorul unui cadru legislativ cuprinzător privind bunăstarea animalelor, va minimiza tensiunile reale sau percepute între bunăstarea animalelor și economie. Măsurile privind bunăstarea animalelor trebuie să fie rentabile. Propunerea de consacrare a resurselor educației și formării ar trebui să fie extrem de rentabilă, atât din punct de vedere economic, cât și în ceea ce privește bunăstarea animalelor.” Aceasta este declarația comisarului UE pentru Sănătate și Consumatori, John Dalli.

Nevoia unei schimbări

Legislația UE privind bunăstarea animalelor, dezvoltată ca răspuns la situațiile neprevăzute și la solicitările politice constatate în decursul ultimelor 3 decenii, este adesea detaliată și adaptată sectorului, dar neuniformă în ceea ce privește domeniul său de aplicare. Aplicarea neuniformă a acestor norme în statele membre creează condiții inegale în acest sector economic important. Ținând cont de diversitatea sistemelor climatice, a solurilor și a sistemelor agricole în care trebuie să fie aplicată legislația, acest domeniu al legislației europene necesită o schimbare.

Noua strategie a fost adoptată sub forma unei comunicări a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European.

Motivul persistenței problemelor

Comunicarea Comisiei identifică lipsa aplicării legislației UE de către statele membre într-o serie de domenii ca fiind una dintre problemele majore care afectează în mod negativ bunăstarea animalelor în UE. Un alt obstacol în calea punerii în aplicare integrale și uniforme constă în faptul că piața nu oferă suficiente stimulente economice pentru respectarea dispozițiilor.

De asemenea, comunicarea constată că numeroase părți implicate nu dispun de suficiente cunoștințe privind bunăstarea animalelor, subliniind totodată lacunele existente în legislația UE, care îngreunează asigurarea condițiilor de bunăstare adecvate pentru anumite categorii de animale.

Acțiuni sugerate

Pentru a aborda problemele și preocupările respective, strategia prevede o dublă abordare: o propunere de legislație cuprinzătoare privind bunăstarea animalelor și o consolidare a acțiunilor curente. Legislația propusă ar trebui să promoveze o abordare inovatoare, care să se concentreze asupra rezultatelor concrete privind bunăstarea animalelor, și nu asupra unor factori mecaniciști, precum și să valorizeze mai mult educația și formarea profesională a tuturor părților interesate.

Cel de-al doilea element propune o consolidare și o optimizare a acțiunilor actuale ale Comisiei: îmbunătățirea instrumentelor pentru consolidarea respectării cerințelor juridice de către statele membre; stimularea cooperării internaționale deja existente privind aspectele legate de bunăstarea animalelor; comunicarea unor informații mai bune consumatorilor și realizarea unor studii în situațiile în care bunăstarea animalelor pare să se confrunte cu cele mai multe probleme.

Context

În 2006, Comisia a adoptat pentru prima dată o strategie privind bunăstarea animalelor. Planul de acțiune comunitar privind protecția și bunăstarea animalelor din perioada 2006-2010 a grupat diferitele aspecte ale politicii UE în materie de bunăstare a animalelor, care se aplică în cazul a miliarde de animale deținute în scopuri economice.

Noua strategie se bazează pe cea veche și, în special, pe învățămintele extrase din experiența dobândită pe parcursul celor cinci ani de punere în aplicare a primului plan de acțiune. Necesitatea unei noi strategii devine cu atât mai evidentă dacă se ia în considerare importanța animalelor în viața noastră de zi cu zi.

Sectorul agricol este cel mai mare în ceea ce privește utilizarea animalelor. În fermele din întreaga UE există aproximativ două miliarde de păsări (pui destinați producției de carne, găini ouătoare, curcani, rațe și gâște) și trei sute de milioane de mamifere (bovine, porcine, ovine etc.). Populația animalelor de companie este, de asemenea, foarte importantă în UE. Se estimează că există aproximativ o sută de milioane de câini și pisici în Uniune. Valoarea anuală a creșterii animalelor în UE este estimată la aproximativ 150 de miliarde de euro. Contribuția Uniunii la sprijinirea bunăstării animalelor este estimată la 70 de milioane de euro pe an, fiind direcționată fie către agricultori sub forma unor plăți în favoarea bunăstării animalelor în cadrul programelor de dezvoltare rurală, fie către alte activități legate de bunăstarea animalelor, precum cercetarea, studiile economice, comunicarea, formarea și educația etc.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm

MEMO/12/18

Persoane de contact:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar