Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az új állatjóléti stratégiai dokumentum: az Európai Bizottság minőségi javulást szeretne

Brüsszel, 2012. január 19. – Az Európai Bizottság a mai napon egy új négyéves stratégiát fogadott el a 2012 és 2015 közötti időszakra, melynek célja az állatjólét további javítása az Európai Unióban.

„A tojótyúkokra vonatkozó jogszabályok közelmúltbeli hatálybalépése rávilágított arra, hogy számos tagállamban továbbra is állatjóléti problémák állnak fenn. Történtek ugyan erőfeszítések, de számos kérdést eltérő módon kell kezelni a fenntarthatóbb eredmények elérése érdekében. Az új stratégia megfelelő mértékű rugalmasságot tesz lehetővé, megengedve a vállalkozóknak, hogy különböző módokon teljesítsék az előírt állatjóléti normákat. A politikák egységességének és a piac átláthatóságának egy átfogó állatjóléti jogi keretben történő optimalizálásával csökkenni fog a vélt vagy valós feszültség az állatjólét követelménye és a gazdasági szempontok között. Az állatjóléti intézkedéseknek költséghatékonyaknak kell lenniük. A – mondta el John Dalli egészségügyi és fogyasztópolitikai uniós biztos.

A változtatás elkerülhetetlen

Az uniós állatjóléti jogszabályok – melyeket az elmúlt három évtizedben a váratlan eseményekre és a politikai nyomásra adott válaszként dolgoztak ki – gyakran igen részletesek és ágazatspecifikusak, de hatályukban hézagosak. E szabályokat nem egységes alkalmazása a tagállamokban egyenlőtlen versenyfeltételekhez vezet ebben a jelentős gazdasági ágazatban. E jogszabályok hatálya alá tartozó tagállamok gazdálkodási rendszereinek, éghajlati viszonyainak és területi adottságainak sokfélesége miatt az európai jog e területe változást igényel.

Az új stratégiát az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak benyújtott bizottsági közlemény formájában fogadták el.

A problémák fennállásának okai

Az Európai Bizottság közleménye szerint az uniós jogszabályok tagállami végrehajtásában mutatkozó hiányosságok az állatjólétet hátrányosan befolyásoló fő tényezők közé tartoznak az Európai Unióban. A teljes körű és egységes végrehajtás másik akadálya az a tény, hogy a piac nem szolgáltat elegendő gazdasági ösztönzést a megfeleléshez.

A közlemény azt is megállapítja, hogy számos érintett fél nem rendelkezik elegendő ismerettel az állatjólétről, továbbá rámutat az uniós jogszabályok hiányosságaira, melyek még jobban megnehezítik a megfelelő jóléti körülmények biztosítását az állatok egyes csoportjai esetében.

Javasolt intézkedések

E kérdésekre és aggoldalmakra válaszul a stratégia egy kétirányú megközelítést tartalmaz: egy átfogó állatjóléti jogszabályra vonatkozó javaslatot és a jelenlegi intézkedések megerősítését. A javasolt jogszabály várhatóan egy olyan innovatív megközelítést fog ösztönözni, amely konkrét állatjóléti tényekre, nem pedig az előírások mechanikus betartására helyezi a hangsúlyt, továbbá nagyobb figyelmet fordít valamennyi érdekelt fél oktatására és szakmai szabványaira is.

Második elemként a stratégia a jelenlegi bizottsági intézkedések megerősítését és optimalizálását javasolja: az eszközök megerősítését, hogy a tagállamok jobban megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak; az állatjóléti kérdésekre vonatkozó már létező nemzetközi együttműködés megerősítését; a fogyasztók alaposabb tájékoztatását, valamint tanulmányok készítését az állatjólét legproblematikusabb területein

Előzmények

A Bizottság először 2006-ban fogadott el állatjóléti stratégiát. Az állatjólétért és az állatok védelméért 2006 és 2010 között folytatott közösségi cselekvési terv összegyűjtötte az állatjóléttel kapcsolatos uniós politika különböző vonatkozásait a több milliárd állat gazdasági célú tartására vonatkozóan.

Az új stratégia e korábbi dokumentumra és főként az első cselekvési terv ötéves végrehajtási időszaka alatt levont tanulságokra épül. Tekintve az állatok mindennapi életünkben betöltött szerepét, több mint nyilvánvaló, hogy új stratégiára van szükség.

Az egyes ágazatok közül a mezőgazdaságban folyik a legjelentősebb állattenyésztési tevékenység. Az EU területén található gazdaságokban körülbelül kétmilliárd madár (hústermelés céljából tartott csirke, tojótyúk, pulyka, kacsa és liba) és háromszázmillió emlős (tehén, sertés, juh stb.) él. A kedvtelésből tartott állatok száma is meglehetősen magas az Európai Unióban, az uniós kutya- és macskaállomány mintegy százmillióra tehető. Az uniós haszonállattartás éves értéke az körülbelül 150 milliárd euróra becsülhető. Becslések szerint az Unió évente 70 millió eurót fordít az állatjólét támogatására. Ennek egy része – vidékfejlesztési programok keretében nyújtott állatjóléti kifizetések formájában – a termelőkhöz kerül, más részük pedig az egyéb állatjóléti tevékenységek, például gazdasági tanulmányok, valamint kutatási, kommunikációs, képzési és oktatási tevékenységek finanszírozását szolgálja.

További információkért látogasson el a következő weboldalra:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm

MEMO/12/18

Kapcsolattartók:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar