Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Okolje: Evropejci pozivajo k odločnejšemu ukrepanju EU na področju vode

Bruselj, 22. marca 2012 – danes objavljena raziskava Eurobarometra kaže, da skoraj tri četrtine Evropejcev meni, da bi morala EU predlagati dodatne ukrepe za odpravo težav v zvezi z vodo v Evropi. Velika večina (68 %) jih meni, da so težave, povezane z vodo, resne. Suše, poplave in onesnaženje s kemikalijami so po mnenju Evropejcev velik izziv. 62 % državljanov je tudi mnenja, da niso dovolj dobro obveščeni, 67 % pa, da bi bilo ozaveščanje o težavah, povezanih z vodo, najbolj učinkovit način za zmanjšanje teh težav. Državljani so tudi naklonjeni višjim kaznim za onesnaževalce, pravičnejši cenovni politiki ali finančnim spodbudam (davčne olajšave ali subvencije). 73 % Evropejcev si zato želi več ukrepov na ravni EU za zmanjšanje težav z vodo.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Evropska unija si že leta prizadeva za izboljšanje kakovosti vode in rezultati so že vidni: kakovost pitne vode in kopalnih voda je danes veliko boljša kot nekoč in veliko več mest uporablja ustrezne čistilne naprave za obdelavo odpadne vode. Ribje vrste, kot je na primer losos, so se ponovno pojavile v številnih evropskih rekah, iz katerih so nekoč izginile. To je dokaz, da se lahko s skupnimi prizadevanji po vsej Evropi dosežejo vidni rezultati. Suša in poplave pa postajajo vedno pogostejše in evropske vode so pod vedno večjim pritiskom zaradi izzivov, kot sta onesnaževanje in podnebne spremembe. Državljani se tega zavedajo in EU pozivajo k ukrepanju. Rezultati raziskave so pomembna informacija za prihodnji Načrt za varstvo evropskih voda.“

Z vodo povezane težave veljajo za resne

Državljane skrbi tako količina vode kot tudi njena kakovost. Prebivalci sredozemskih držav so glede suše še bolj zaskrbljeni, saj kar 96 % Portugalcev, 95 % Špancev in 94 % Italijanov meni, da je suša zelo resen problem. Poplave za veliko večino Evropejcev (79 %) veljajo za resen problem; v Romuniji (96 %), Bolgariji (94 %) in na Poljskem (94 %) pa veljajo za veliko težavo. Večina državljanov meni, da se je kakovost vode v zadnjih desetih letih izboljšala (23 %) ali ostala nespremenjena (25 %), 44 % pa jih je prepričanih, da se je poslabšala. Večina državljanov (84 %) meni, da največjo grožnjo vodnim virom predstavlja onesnaženje s kemikalijami, sledijo podnebne spremembe (55 %) in spremembe v vodnih ekosistemih (49 %).

61 % vprašanih meni, da ne storijo dovolj za zaščito vodnih virov, vendar tudi, da bi si morali za to odločneje prizadevati industrija (65 %), kmetijski sektor (51 %) in proizvajalci energije (47 %).

Zahtevajo se dodatne informacije

Na vprašanje, kako se soočiti z izzivi glede vode, je 67 % Evropejcev odgovorilo, da bi bila najbolj učinkovita rešitev zagotovitev več informacij o posledicah porabe vode na okolje. Ozaveščanje je po njihovem mnenju najbolj učinkovit način za zmanjšanje težav v zvezi z vodo.

Vendar, čeprav si državljani z majhnimi ukrepi na individualni ravni prizadevajo za ohranjanje in zaščito vode, vključno z omejitvijo njene porabe ali zmanjšanjem uporabe pesticidov na vrtovih, jih kar 61 % meni, da ne storijo dovolj za zaščito vodnih virov. Državljani želijo za to storiti več, vendar bi radi bili bolje obveščeni.

Za odpravljanje težav z vodo pa Evropejci zahtevajo tudi uvedbo višjih kazni za onesnaževalce, pravičnejšo cenovno politiko ali finančne spodbude (davčne olajšave ali subvencije). Večina jih podpira določanje cene vode na podlagi dejanske porabe in se strinja, da bi se morale cene višati sorazmerno z večanjem vpliva na okolje.

Velika podpora ukrepanju na ravni EU

73 % Evropejcev meni, da bi morala EU predlagati dodatne ukrepe za odpravljanje težav z vodo v Evropi. To stališče je prisotno po vsej Evropi, saj večina državljanov v vseh državah članicah meni, da bi morale biti te težave obravnavane na ravni EU; najmanjši odstotek državljanov zagovarja to stališče v Estoniji (55 %) in Združenem kraljestvu (56 %), največ pa na Slovaškem (81 %) in v Nemčiji (prav tako 81 %). Evropejci menijo, da bi morali biti ti ukrepi osredotočeni zlasti na industrijsko onesnaževanje vode (69 %), kmetijstvo (39 %), prekomerno porabo vode (30 %) ter poplave in sušo (24 %).

Načrt za vodno politiko

Vse te težave bo Evropska komisija obravnavala v Načrtu za varstvo evropskih voda, ki naj bi bil pripravljen novembra 2012. V tem načrtu bo opredelila sedanje pomanjkljivosti in prihodnje prednostne naloge ter predlagala ukrepe za upravljanje vodne politike do leta 2020. Načrt bo temeljil na analizi, ki povezuje ekonomsko in podnebno modeliranje za obdobje do leta 2050.

Ozadje

Ta raziskava je bila opravljena v 27 državah članicah Evropske unije med 5. in 7. marcem 2012. V raziskavi je sodelovalo približno 25 524 oseb iz različnih družbenih slojev in demografskih skupin, s katerimi so se izpraševalci v imenu Evropske komisije pogovarjali v njihovem maternem jeziku.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

MEMO/12/203

Kontakti:

Robert Flies (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar